Ga direct naar de inhoud

Vallen zzp’ers onder de Arbowet?

Arbowet zzp.jpg

Bent u als kleine zelfstandige verplicht om u aan te sluiten bij een arbodienst? U denkt misschien van niet. Vooral als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) hoeft u zich niet druk te maken over de Arbowet, toch? Marc Aelberts, managing partner van Richting, legt uit dat ook zzp’ers en freelancers onder de Arbowet vallen. Bovendien: ‘Ook al is iemand voor de Belastingdienst een zzp’er, er zijn situaties waarin de Inspectie SZW hen beschouwt als werkgever.’

Gezond en veilig werken

‘De Arbowet is er om te zorgen dat iedereen in Nederland gezond en veilig werkt. Een werkgever is verplicht om toe te zien op naleving van die Arbowet. Daarvoor schakelt hij meestal een arbodienst in. In principe is een zelfstandige geen werkgever en hoeft hij zich dus niet bij een arbodienst aan te sluiten. Om daar zeker te zijn, is het belangrijk om te weten hoe de inspectie van het SZW de zelfstandige ziet. Want ook al is iemand voor de Belastingdienst een zzp’er, er zijn situaties waarin iemand voor de Inspectie SZW geen zelfstandige is, maar werknemer of zelfs werkgever.

 

Inlener is werkgever

Wanneer u tijdelijk iemand inhuurt om u te helpen, ziet de Inspectie SZW u als werkgever. Stel: een zelfstandige metselaar heeft een opdracht aangenomen om een muur te metselen. Hij ziet al snel dat hij de opdracht alleen niet op tijd af gaat krijgen. Hij huurt een collega-zzp’er in om hem te helpen. Dat maakt hem inlener: hij bepaalt de werktijden, ziet toe op het werk, geeft instructies en verstrekt het materieel. Dat maakt hem voor de Arbowet de werkgever en zijn collega een werknemer.

 

Wat is uw werksituatie?

Voor de Inspectie SZW ligt het dus aan de situatie of iemand zelfstandige, werkgever of werknemer is. Twijfelt u? In onderstaande publicatie van het ministerie van SZW (Deel 2) staat welke situatie op u van toepassing is. Zo weet u of u zich aan moet sluiten bij een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts.

 

Zelfstandig of schijnzelfstandig?

De wet DBA is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Ziet de Belastingdienst in het bovenstaand voorbeeld de ingehuurde zzp’er nog wel als zelfstandige? Dat ligt aan de afspraken die beide partijen maken over de uitvoering en betaling van de klus. Als de ingehuurde collega-zzp’er zelf bepaalt wanneer hij de opdracht uitvoert, is er geen sprake van een gezagsverhouding. Om te voorkomen dat de Belastingdienst de ingehuurde collega als een werknemer ziet, doen de collega’s er goed aan vooraf een modelovereenkomst te sluiten. Hier staat duidelijk in omschreven dat de ingehuurde zzp’er de werkzaamheden zelfstandig uitvoert én daarvoor een factuur stuurt.

 

Arbo-verplichtingen bij ziekteverzuim

Als de Inspectie SZW u als werknemer of werkgever ziet, moet u zich ook aan de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) houden. Deze wet bepaalt dat werkgever en werknemer samen zo snel mogelijk aan de slag gaan met een reïntegratietraject. De werkgever meldt daarvoor al in de eerste week de zieke werknemer aan bij de gecontracteerde arbodienst of bedrijfsarts.

 

Zzp’ers en veilig werken

Tot slot: besef dat u zich sowieso aan de Arbo-voorschriften voor veilig werken* moet houden. Ook als u niemand in dienst heeft. Neem nu het voorbeeld van een glazenwasser. Deze zzp’er wast de ramen op een hoge ladder in plaats van een hoogwerker. Hij werkt op een hoogte boven de 10 meter. Ten onrechte denkt hij niet gebonden te zijn aan de Arbowet en zich de kosten van een hoogwerker te kunnen besparen. Als de Inspectie SZW dit ontdekt, legt deze het werk stil en krijgt de zzp’er een boete voor overtreding van de Arbowet.’

Bent u een zzp'er en wilt u zich verzekeren tegen de meest voorkomende bedrijfsrisico's? Bekijk ons aanbod voor verzekeringen voor zzp'ers om veilig aan het werk te gaan. 

Meer informatie vindt u op de website ZZP veilig werken.

* Sinds 2012 gelden nieuwe Arboverplichtingen voor zelfstandigen zonder personeel. Daarvoor golden alleen regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden. Sinds 2012 gelden voor zzp’ers alle regels waarin maatregelen worden voorgeschreven om arbeidsrisico’s te voorkomen of beperken. Meer hierover leest u op het Arboportaal.

Marc Aelberts

Directeur van Richting

    Ook interessant