Ga direct naar de inhoud

Arbobeleid: adviezen voor werkgevers

Zakelijk-lachende-werknemers-arbo-arbeidsomstandheden.jpg

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige (werk)omgeving: zowel voor uw werknemers als voor uw bezoekers. In de Arbowet staat beschreven waar u rekening mee moet houden. En welke maatregelen u moet nemen. In dit artikel helpen we u om een arbobeleid voor uw organisatie op te stellen.

Wat is ‘redelijkerwijs’ in relatie tot uw arbobeleid?

De Arbowet stelt dat u ‘redelijkerwijs’ moet doen wat u kunt om de veiligheid en gezondheid van uw mensen te waarborgen. De wet eist dus geen 100% veiligheid. Maar wat betekent ‘redelijkerwijs’ dan wel?

Het is belangrijk dat uw bedrijf de risico’s goed in beeld heeft. En dat u daar in de praktijk ook echt rekening mee houdt. Zo kan een asbestverwijderaar zijn werk niet doen, zonder in de buurt van asbest te komen. Dat risico kunt u ‘redelijkerwijs’ dus niet wegnemen. Met de juiste maatregelen kunt u de risico’s van werken met asbest wél zo veel mogelijk beperken. ‘Redelijkerwijs’ betekent in dit geval dus ook, dat uw organisatie de kosten voor die maatregelen moet kunnen dragen.

 

Hoe bepaalt u de maatregelen voor uw arbobeleid?

Wilt u weten welke maatregelen u moet nemen om risico's te beperken? Laten we naar een praktijkvoorbeeld kijken: medewerkers van een drukkerij die worden blootgesteld aan schadelijk geluid. 

Hieronder passen we de vier stappen van de ‘arbeidshygiënische strategie’ toe.

  1. Bronmaatregel: kunt u het geluid wegnemen door een geluidsarme drukpers te plaatsen?
  2. Collectieve maatregel: kunt u werknemers afschermen van het geluid? Bijvoorbeeld door de drukpers te voorzien van een geluidswerende kap?
  3. Individuele maatregel: kunt u de blootstelling aan geluid verminderen, door werknemers minder lang met de drukpers te laten werken (taakroulatie)?
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): bieden alle voorgaande stappen geen passende en redelijke maatregelen? Zorg dan voor goede gehoorbescherming.

Hoe gaat u om met monotoon werk?

Monotone werkzaamheden komen veel voor in Nederland. Vaak zijn deze belastend voor de gezondheid van de medewerkers. Een preventief beleid, waarin u nadenkt over alternatieven, is dan belangrijk.

  • Kunt u aanpassingen aan de werkplek (zoals een bureau) maken?
  • Kan het werk op een andere manier gedaan worden, met minder zwaar gereedschap bijvoorbeeld?
  • Kan de inhoud van de functie veranderen? Kan iemand zijn eenzijdige werkzaamheden uitbreiden met andere taken?

Calamiteiten

In geval van nood - zoals een brand of bomalarm - moeten werknemers zélf kunnen ontkomen aan ernstig of acuut gevaar. Dit uitgangspunt is de basis van uw bedrijfshulpverlening (BHV).

 

Wat legt u schriftelijk vast in uw arbobeleid?

U bent verplicht om uw arbobeleid te spiegelen aan uw organisatie en schriftelijk vast te leggen.

Maak in elk geval een lijst van personen die een rol hebben in de veiligheid en gezondheid van uw organisatie. En beschrijf hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Onderzoek daarnaast of medewerkers ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden door onderstaande belangrijke veroorzakers. En formuleer per onderwerp een beleid.

Ook interessant