Ga direct naar de inhoud

Bedrijfshulpverlening: hoe regelt u het?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat doet u in de eerste plaats door risico’s op onveilige en ongezonde situaties zo veel mogelijk te verminderen. Daarnaast zorgt u voor goed opgeleide bhv’ers. Mocht er – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch iets misgaan, komen zij in actie om het probleem zo mogelijk op te lossen en de schade te beperken.

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Ja, in de Arbowet staat dat elke organisatie in Nederland minimaal één bedrijfshulpverlener moet hebben. Ook schrijft deze wet voor dat u, als werkgever, bedrijfshulpverleners (bhv’ers) aanwijst. En dat zij de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • eerste hulp bij ongevallen
 • een beginnende brand bestrijden
 • bij een calamiteit alle aanwezigen alarmeren
 • een ontruiming van alle aanwezigen uit het gebouw begeleiden
 • de gevolgen van ongevallen verkleinen: voorkómen dat een ongeval tot een ander ongeval leidt.

Uw bhv-verplichtingen als werkgever

In de wetgeving rondom bedrijfshulpverlening staat dat u moet zorgen dat uw bhv’er(s) de juiste uitrusting en middelen hebben om hun taken uit te voeren.
Ook moet u zorgen voor duidelijke verbindingen met externe hulpverleners: politie, brandweer en ambulancediensten.

 

Hoeveel bhv’ers moet u aanwijzen?

Het verplichte aantal bhv’ers is niet in de Arbowet vastgelegd. Zorg er in ieder geval voor dat er meerdere personen zijn opgeleid. Want ook bhv’ers gaan met vakantie of worden weleens ziek. Een algemene richtlijn is: er moet binnen 3 minuten een bhv’er ter plaatse kunnen zijn. 

Samenwerking met andere bedrijven

U mag een bhv-organisatie ook opzetten met andere bedrijven in de directe omgeving. Bijvoorbeeld als u met meerdere organisaties één pand deelt. Wel is het zo, dat elk bedrijf zélf verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de eigen bhv-organisatie.

Leg uw samenwerking altijd schriftelijk vast, bijvoorbeeld in de vorm van een ontruimingsplan. 

 

Tips om bhv’ers te selecteren

 • Spreid bhv’ers zoveel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf. In geval van nood is er dan altijd iemand die snel kan handelen.
 • Stel alleen medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan als bhv’er.
 • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden. Iemand die vrijwillig meedoet, is meestal effectiever. 
 • Een jaarlijkse vergoeding voor bhv’ers is niet verplicht, maar kan stimulerend werken.
 • Uw risico-evaluatie en -inventarisatie (RI&E) brengt de risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Uw RI&E helpt u dan ook om te bepalen hoeveel bhv’ers u nodig heeft. En welke training zij nodig hebben om hun taken te vervullen.

Is een bhv-opleiding of certificaat verplicht?

U bent niet verplicht om alleen met gecertificeerde bhv’ers te werken. Wel moet u volgens de wetgeving rondom bedrijfshulpverlening kunnen aantonen dat uw mensen adequaat zijn opgeleid. Ze moeten namelijk in staat zijn om collega’s en bezoekers te helpen in geval van nood.

In kleine bedrijven hebben bhv’ers meestal genoeg aan een basisopleiding bhv. Laat uw bhv’ers daarnaast gemiddeld één keer per jaar een opfriscursus volgen.

Zorg dat niet alleen de bhv’ers, maar alle medewerkers bekend zijn met het bedrijfsnoodplan, de vluchtroutes en de nooduitgangen.

Wat staat er in het bhv-plan?

U bent verplicht om een bedrijfshulpverleningsplan op te stellen. Dat is een ontruimingsplan dat voldoet aan de norm NEN-8112.
Dit plan moet binnen handbereik zijn voor hulpverleners en bevat in elk geval:

 • alarmprocedures
 • afspraken bij verschillende incidenten
 • taakverdeling en verantwoordelijkheden
 • plattegronden van het bedrijf met blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen, nooduitgangen, hoofdschakelaars et cetera.