Ga direct naar de inhoud

Bedrijfshulpverlening: hoe regelt u het?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat doet u in de eerste plaats door risico’s op onveilige en ongezonde situaties zo veel mogelijk te verminderen. Daarnaast zorgt u voor goed opgeleide bhv’ers. Mocht er – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – toch iets misgaan, komen zij in actie om hulp te verlenen en de schade te beperken.

Is bedrijfshulpverlening verplicht?

Ja, in de Arbowet staat dat elke organisatie in Nederland minimaal één bedrijfshulpverlener moet hebben. Ook schrijft deze wet voor dat u, als werkgever, bedrijfshulpverleners (bhv’ers) aanwijst. En dat zij de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • eerste hulp bij ongevallen
 • een beginnende brand bestrijden
 • bij een calamiteit alle aanwezigen alarmeren
 • een ontruiming van alle aanwezigen uit het gebouw begeleiden

Uw bhv-verplichtingen als werkgever

In de wetgeving rondom bedrijfshulpverlening staat dat u moet zorgen dat uw bhv’er(s) de juiste uitrusting en middelen hebben om hun taken uit te voeren. Ook moet u zorgen voor duidelijke verbindingen met externe hulpverleners: politie, brandweer en ambulancediensten.

 

Hoeveel bhv’ers moet u aanwijzen?

Het verplichte aantal bhv’ers is niet in de Arbowet vastgelegd. Wel is in de wet vastgelegd dat een organisatie zorgt voor “doeltreffende maatregelen”. Het aantal bhv’ers moet dus passen bij de risico’s van het bedrijf. Zorg er in ieder geval voor dat er meerdere personen zijn opgeleid. Want ook bhv’ers gaan met vakantie of worden weleens ziek. Een algemene richtlijn is: er moet binnen 3 minuten een bhv’er ter plaatse kunnen zijn. 

Samenwerking met andere bedrijven

U mag een bhv-organisatie ook opzetten met andere bedrijven in de directe omgeving. Wanneer u met meerdere organisaties één pand deelt is samenwerking zelfs verplicht (art. 19 Arbowet). Wel is het zo, dat elk bedrijf zélf verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor de eigen bhv-organisatie.

Leg uw samenwerking altijd schriftelijk vast, bijvoorbeeld binnen het ontruimingsplan. 

 

Tips om bhv’ers te selecteren

 • Zorg ervoor dat, wanneer het bedrijf over verschillende locaties verspreid is, op ieder van deze locaties voldoende bhv’ers aanwezig zijn. In geval van nood is er dan altijd iemand die snel kan handelen.
 • Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden. Iemand die vrijwillig meedoet, is meestal effectiever. 
 • Een jaarlijkse vergoeding voor bhv’ers is niet verplicht, maar kan stimulerend werken.
 • Uw risico-evaluatie en -inventarisatie (RI&E) brengt de risico’s binnen uw bedrijf in kaart. Uw RI&E helpt u dan ook om te bepalen hoeveel bhv’ers u nodig heeft. En welke training zij nodig hebben om hun taken te vervullen.

Is een bhv-opleiding of certificaat verplicht?

U bent niet verplicht om alleen met gecertificeerde bhv’ers te werken. Wel moet u volgens de wetgeving rondom bedrijfshulpverlening kunnen aantonen dat uw mensen adequaat zijn opgeleid. Ze moeten namelijk in staat zijn om collega’s en bezoekers te helpen in geval van nood.

In kleine bedrijven zonder risicovolle werkzaamheden hebben bhv’ers meestal genoeg aan een basisopleiding bhv. Laat uw bhv’ers daarnaast gemiddeld één keer per jaar een opfriscursus volgen.

Zorg dat alle medewerkers weten wat ze moeten doen bij een noodgeval. Het alarmnummer, de vluchtroutes en de verzamelplaats moet bij iedereen bekend zijn.

Wat staat er in het bhv-plan?

Het is belangrijk om een bhv-plan op te stellen. Zo is voor iedereen duidelijk hoe de bhv binnen het bedrijf is georganiseerd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de aanwezigheid van een BrandMeldCentrale, bent u ook verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Deze moet voldoen aan de NEN-8112. Dit plan moet binnen handbereik zijn voor hulpverleners en bevat in elk geval:

 • alarmprocedures
 • afspraken bij verschillende incidenten
 • taakverdeling en verantwoordelijkheden
 • plattegronden van het bedrijf met blusmiddelen, vluchtwegen, verzamelplaatsen, nooduitgangen, hoofdschakelaars et cetera.