Ga direct naar de inhoud

De risico’s van alleen werken

Alleen werken is onvermijdelijk. Bijvoorbeeld in bepaalde functies in de zorg, de bewaking of het winkelbedrijf. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega’s bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Maar u bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers.

Wat zegt de wet?

Alleen voor alleenwerkende caissonwerkers en duikers bestaat specifieke regelgeving. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt dat zij helemaal niet zonder toezicht alleen mogen werken.

 

Welke risico’s zijn er in uw bedrijf?

Het is verstandig om als werkgever in kaart te brengen wie alleen werkt, waar en wanneer. Dat kunt u het beste doen via de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daarnaast is het raadzaam een handleiding te maken waarin staat wat te doen in verschillende noodsituaties. Dat geeft houvast en voorkomt paniek in crisissituaties. Zorg bovendien voor een goede registratie van wie aanwezig is. Dit is ook van belang voor uw bhv-organisatie. Voor het beoordelen van de RI&E en de getroffen maatregelen is het verstandig alle incidenten te registreren en terug te koppelen naar de leiding.

 

Hoe voorkomt u risico’s van alleen werken?

Als werkgever moet u maatregelen en voorzieningen treffen om de risico’s van alleen-werken te beperken. Kijk daarbij niet alleen naar voor de hand liggende functies, maar ook naar werknemers die in besloten ruimten werken, in kooiladders, of naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht.

U kunt verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken:

  • Zorg dat uw medewerker zich snel en makkelijk kunnen beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
  • Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
  • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon.
  • Zorg dat een werknemer in geval van nood kan vluchten zonder obstakels tegen te komen.
  • Zorg ervoor dat sleutels van deuren en andere hulpmiddelen zichtbaar binnen handbereik zijn.

ABN AMRO Verzekeringen

    Ook interessant