Ga direct naar de inhoud

RI&E: Waarom een risico-inventarisatie en -evaluatie?

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn voor uw bedrijf. Niet alleen vanwege de kosten van verzuim en mogelijke reparaties, maar ook voor de productie én uw reputatie. Voorkómen is ook hier altijd beter dan genezen. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u uw bedrijfsrisico’s in kaart. Maar waar moet u op letten?

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Een RI&E is een inventarisatie van de arbeidsrisico’s. Deze inventarisatie wordt meestal uitgevoerd als onderdeel van risicomanagement voor het bedrijf. Het is dus eigenlijk een lijst van arbeidsrisico’s die een bedrijf zou kunnen lopen. Met een RI&E kunt u de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en zo gezondheid en veiligheid voor personeel bevorderen. 

 

Is een RI&E wettelijk verplicht?

De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Dus ja, een risico-inventarisatie en -evaluatie is verplicht als u personeel in dienst heeft. Ook is dit afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. De Inspectie SZW controleert hier dan ook op. Een bedrijf is verplicht om in een RI&E vast te leggen welke gevaren werknemers lopen. Ook moeten ze een plan van aanpak maken om die risico’s te verminderen.

De RI&E vormt de basis voor het arbobeleid van een bedrijf. Het bestaat uit twee zaken:

  1. een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in het bedrijf
  2. een plan voor het verminderen van die risico’s.

 

U wilt een RI&E: waar begint u?

  1. Kijk óf er een RI&E in uw organisatie is en óf die niet ouder is dan vier jaar. Als de RI&E ouder is dan vier jaar, maak dan een nieuwe RI&E. Als u nog geen RI&E heeft, vindt u op www.rie.nl een duidelijk stappenplan.
  2. Kijk óf er een plan van aanpak aanwezig is. En of dit nog actueel is. Is er geen plan van aanpak? Maak dan een nieuw plan, gebaseerd op de (geactualiseerde) RI&E. 

 

Een nieuwe RI&E nodig?

Als u een nieuwe RI&E moet maken, maak dan gebruik van het stappenplan op de website www.rie.nl. Hier ziet u snel of er een branche-RI&E voor uw bedrijf beschikbaar is. Ook kunt u die direct online invullen. Voor veel branches is er een kant-en-klare RI&E beschikbaar. Daarbij is vooral naar die risico’s gekeken, die in die branche (vaak) spelen.

Een nieuw plan van aanpak maken

Op basis van de nieuwe RI&E maakt u een nieuw plan van aanpak. Als bepaalde risico’s uit de RI&E nog niet zijn aangepakt, geeft u aan hoe u dat wilt gaan doen. Bij iedere maatregel staat een datum waarop de maatregel uiterlijk is ingevoerd. En wie verantwoordelijk is voor deze taak. Dat is wettelijk verplicht.

Bedenk dat het weinig tijd kost om een RI&E en bijbehorend plan van aanpak op te stellen. Feitelijk bent u bezig om uw eigen risicomanagement te beoordelen. Waar dat niet op orde is, neemt u verbetermaatregelen. Het is dus een vorm van kwaliteitsbewaking en risicopreventie.

 

RI&E en plan van aanpak zélf uitvoeren?

Heeft u minder dan 26 mensen in dienst? Dan bent u als werkgever de aangewezen persoon om de RI&E op te zetten. U kunt hiervoor een externe partij in de arm nemen. Heeft u méér dan 25 mensen in dienst? Dan moet uw preventiemedewerker de RI&E maken. Eventueel samen met een externe partij.

Leg het plan van aanpak en RI&E voor aan de arbodienst

Als u de RI&E en het plan van aanpak klaar heeft, moet u dit ter beoordeling voorleggen aan de arbodienst. De arbodienst geeft u vervolgens een advies. Dat advies is niet verplicht, maar wél nuttig. Het brengt namelijk mogelijkheden en mogelijke tekortkomingen in kaart.

Heeft u minder dan 26 mensen in dienst en maakt u gebruik van een erkend branche-RI&E-instrument. Dan is deze toetsing door de arbodienst niet verplicht.

 

Deel het met uw medewerkers

Heeft u een medezeggenschapsorgaan? Dan bent u verplicht de RI&E en het plan van aanpak ter instemming aan hen voor te leggen. Daarnaast hebben uw medewerkers het recht om de RI&E en het plan van aanpak in te zien.

Ook interessant