Ga direct naar de inhoud

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Sinds kort bieden verzekeraars de zogeheten ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’ aan. Een op het eerste gezicht normale verzuimverzekering, die zich moet onderscheiden door uitgebreide dienstverlening bij ziekteverzuim. Veel van de bestaande verzuimverzekeringen kennen deze ondersteuning echter ook. Waarom is er dan een geheel nieuw verzekeringsproduct nodig?

Vanuit werkgeversorganisaties is het signaal gekomen dat de verplichtingen die zij hebben voor hun (zieke) werknemers te veel van het goede zijn geworden. Denkt u daarbij aan de loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieverplichtingen, Ziektewet- en WGA-premies en de transitievergoeding bij ontslag. Voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen deze verplichtingen extra zwaar uitpakken. Zij hebben doorgaans minder ervaring met langdurig zieke werknemers en minder re-integratiemogelijkheden in de eigen onderneming dan grote werkgevers. Om hen tegemoet te komen is onder andere de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

 

Wat is de mkb-verzuim-ontzorgverzekering?

Deze verzekering is een initiatief van MKB Nederland, verzekeraars en de overheid. De verzekering moet, zoals al duidelijk wordt uit zijn naam, werkgevers ontzorgen bij langdurig zieke werknemers. Ontzorgen gebeurt vooral door de inzet van een casemanager die contact onderhoudt met werkgever en werknemer. De casemanager legt bijvoorbeeld uit aan langdurig zieke werknemers welke gevolgen er zijn voor het inkomen en ondersteunt werkgevers bij het opstellen van een re-integratieplan.

Bij langdurig ziekteverzuim zal er vaak sprake zijn van kostbare re-integratietrajecten. Verzekeraars willen zulke trajecten vaak vergoeden na een kosten-batenanalyse. De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering regelt dat re-integratietrajecten ook voor vergoeding in aanmerking komen, mits dit door de bedrijfsarts geadviseerd is. Volgt de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en andere betrokken deskundigen op? Dan is de verzekering Poortwachterproof. Dit betekent dat de verzekering een eventuele loonsanctie van het UWV vergoedt.

Een ander kenmerk van de nieuwe verzekering is de wijze van premievaststelling. Zijn er veel werknemers ziek geweest of er is sprake van een langdurig zieke werknemer? Dan kan vanuit de verzuimverzekering een grotere uitkering betaald worden dan waar rekening mee is gehouden. De verzekeraar kan als gevolg daarvan de premie verhogen. Bij de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is dit beperkt, omdat de ontvangen verzekeringsuitkering maar beperkt invloed heeft op de premievaststelling.
 

Tegemoetkoming in de premie

Naast de ontzorgverzekering is er, om mkb-werkgevers te ondersteunen, een financiële tegemoetkoming in het leven geroepen. Deze bestaat in de vorm van een verlaging van de premie voor de werknemersverzekeringen. Het is een mooie compensatie van de overheid, die bijvoorbeeld te besteden is aan de premie van de mkb-verzuim-ontzorgverzekering.

ABN AMRO logo

ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant