Ga direct naar de inhoud

Is uw brandverzekering nog up-to-date?

brandverzekering up to date.jpg

De bladeren vallen van de bomen: het jaarlijkse teken dat u uw brandverzekeringspolis onder de loep moet nemen. Per 1 januari worden veel verzekeringen verlengd. Jolanda Vermeeren-Markus, relatiemanager bij ABN AMRO Verzekeringen adviseert: ‘Kijk voor de prolongatiedatum of er wijzigingen zijn in uw situatie en of u nog aan alle voorwaarden voldoet.’

Levend document

‘Veel ondernemers sluiten een brandverzekering af en leggen vervolgens de polis in een la. Verzekerd tegen brand en inbraak? Check! Ze beseffen niet dat een brandverzekeringspolis een levend document is. Daarom is het belangrijk dat u zich als ondernemer bewust bent van alle zaken die invloed kunnen hebben op de premie, maar vooral: op de dekking van uw verzekering. Overigens is de veelgebruikte naam ‘brandverzekering’ misleidend. Het is feitelijk een gebouwen-, inhoud- en/of bedrijfsschadeverzekering, die niet alleen brandschade, maar ook inbraak-, storm-, vliegtuig- en waterschade dekt.

 

Is uw polis up-to-date?

Wij als adviseur kijken elk jaar rond deze tijd of uw polis nog up-to-date is, maar daarvoor hebben we informatie van u nodig. Is uw bedrijfssituatie nog hetzelfde? Voldoet u nog aan alle eisen en voorwaarden in de polis en clausules? Heeft u de nodige preventiemaatregelen doorgevoerd? Heeft u de actiepunten die uit de inspectie kwamen uitgevoerd? Is uw eigen risico niet te hoog of te laag? Is het verzekerd bedrag hoog genoeg? Op die manier weten we zeker dat u ook het komend jaar goed verzekerd bent.

 

Is uw bedrijfssituatie veranderd?

De brandverzekering dekt schade aan uw bedrijfsgebouw en de inhoud daarvan. Daarom willen we vooral weten: is uw bedrijf het afgelopen jaar hetzelfde gebleven? Misschien heeft u uw bedrijfspand verbouwd of heeft u geïnvesteerd in nieuwe, dure machines. Het kan ook zijn dat u door de coronacrisis andere activiteiten bent gaan ontplooien. Of misschien heeft u zonnepanelen op het dak laten leggen. En hoe zit het met de buren? Is dat nog steeds een administratiekantoor of zit er nu een verfspuitinstallatie? Al dit soort veranderingen zijn van invloed op uw verzekering.

 

Voldoet u nog aan alle voorwaarden?

En dan zijn er nog de voorwaarden en eisen die verzekeraars stellen. Zo moet u na een brand met een keuringsbewijs kunnen aantonen dat u de elektrische installatie op tijd heeft laten keuren en onderhouden. Bedenk verder dat er voor elke branche aparte eisen zijn. Zo staat in de polis voor houthandels standaard de clausule dat er een houtmotafzuiging in de werkplaats aanwezig moet zijn. Wij maken onze klanten attent op deze voorwaarden en eisen, maar het is de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer om daaraan te voldoen. Doen ze dat niet en breekt er bijvoorbeeld brand uit? Dan is de schade niet gedekt of betaalt u het veel hogere eigen risico dat in de clausule staat.

 

Is uw verzekering nog op maat?

Een vierde belangrijke vraag: is uw verzekering nog zoals u het wilt? Veranderingen in uw bedrijf kunnen vragen om een hoger of lager verzekerd bedrag. Daarnaast is het belangrijk om te bedenken of het verzekerd bedrag de nieuwwaarde of de vervangingswaarde van essentiële bedrijfsonderdelen dekt. Verder zien we over de hele linie dat de premies aan het stijgen zijn. U kunt overwegen om het eigen risico te verhogen, zodat uw premie lager wordt. Vraagt u zich dan wel af of u in geval van schade het eigen risico kunt opbrengen.

 

Wijzigingen? Geef ze tijdig door!

Wij hebben regelmatig contact met onze klanten. Dan stellen we ze de vragen die ik in dit blog heb benoemd. Bent u op een ander moment van plan een grote verandering door te voeren in uw bedrijf? Heeft u bijvoorbeeld nieuwbouw- of verbouwingsplannen? Of bent u van plan te investeren in zonnepanelen of bedrijfsmiddelen? Geef dat dan vooral even door aan uw adviseur. Wij denken graag vooraf met u mee over hoe u aan de verzekeringseisen kunt voldoen.

ABN AMRO

Jolanda Vermeeren-Markus

Relatiemanager bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor