Ga direct naar de inhoud

‘Winkelschade door de avondklokrellen is verzekerd’

Zaterdag 23 januari ging de avondklok in, als noodmaatregel om de derde coronagolf te bestrijden. Tot ieders schrik leidde dat tot een andere golf: een van geweld en vernielingen. Getroffen winkeliers maken zich zorgen of ze wel voor deze schade zijn verzekerd. Ellen van Thulden, schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen kan ondernemers met een bedrijfspolis geruststellen: ‘Schade als gevolg van avondklokrellen is gedekt.’

Groot molest is niet verzekerd

‘Ik begrijp heel goed dat deze ondernemers zich zorgen maken. Ze hebben al zo te lijden onder de crisis; dan kunt u hoge kosten voor een nieuwe winkelruit of zelfs de hele inventaris er niet bij hebben. En waarschijnlijk weten ze dat het volgens de Wft (Wet op het financieel toezicht) niet toegestaan is om schade door ‘groot molest’ te verzekeren. Groot molest is bijvoorbeeld een gewapend conflict of een burgeroorlog. Dat wettelijke verbod is er, omdat de schade in zo’n geval zó groot kan zijn, dat de verzekeraars er niet garant voor kunnen staan.

 

Klein molest door ons wel verzekerd

Onder groot molest verstaan we ook een opstand en binnenlandse onlusten. De vraag is dus of dit binnenlandse onlusten zijn. Het verbond van verzekeraars heeft echter geoordeeld dat de rellen onder ‘klein molest’ vallen en dat mogen we wel verzekeren. Overigens mag elke verzekeraar zelf bepalen of ze klein molest verzekeren. ABN AMRO Verzekeringen doet dat in ieder geval wel. Als het de overheid niet lukt om de situatie onder controle te krijgen, kan die scheidslijn tussen klein en groot molest alsnog worden overschreden, maar door de stevige aanpak van het Openbaar Ministerie, lijkt het tij gekeerd.

 

Eerste hulp door Stichting Salvage

Verder hebben de verzekeraars Stichting Salvage groen licht gegeven om de eerste noodhulp te verlenen. Daardoor kan ze direct na melding van de nooddiensten beschadigde panden komen beschotten om vervolgschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is fijn voor de gedupeerden, want de praktische hulp die Stichting Salvage al vaak binnen een uur kan bieden, scheelt hen een hoop ellende en gedoe.

 

Schade verhalen op daders

Bij ABN AMRO Verzekeringen is tot dusver voornamelijk schade gemeld van ingegooide ruiten. Verzekerden mogen die schade ook direct bij de reparatiedienst melden; daardoor kan ik nu nog niet zeggen om hoeveel gevallen het gaat. Daarnaast verwacht ik dat we nog andere schademeldingen binnen gaan krijgen, bijvoorbeeld van vernielde bedrijfswagens. We zullen proberen die schade zoveel mogelijk op de daders te verhalen. Doordat die met supersnelrecht worden veroordeeld en het OM beslag legt op bankrekeningen en kostbare spullen, gaat dat misschien nog lukken ook.

 

Heeft u schade door avondklokrellen?

Bent u als ondernemer getroffen door de rellen en bij ABN AMRO Verzekeringen verzekerd? Meld uw zakelijke schade dan zo snel mogelijk. Dat kan makkelijk en snel, via onze website. Wij kunnen u dan niet alleen snel vertellen of uw schade is gedekt, we kunnen ook zorgen voor een snelle afhandeling en helpen bij herstel van de schade.’

Ellen van Thulden

Schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen

    Ook interessant