Ga direct naar de inhoud

Thuiswerkvergoeding: wat is er allemaal mogelijk?

Aan de keukentafel. Op de bank. In de tuin. Door corona werken we steeds vaker thuis en dat blijven veel van ons ook in de toekomst doen. Een thuiswerkplek brengt extra kosten met zich mee. Irma Kuzmanovic Neuzerling, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, vertelt u meer over het vergoeden van thuiswerkplekken: ‘Thuiswerken wordt steeds meer gezien als het “nieuwe normaal”. Daar hoort vaak een thuiswerkvergoeding bij.’

Wat is een thuiswerkvergoeding?

Het woord zegt het eigenlijk al: een thuiswerkvergoeding is een vergoeding voor de kosten, die tijdens het thuiswerken of voor het inrichten van een thuiswerkplek worden gemaakt. Hoe deze compensatie door een werkgever wordt uitgekeerd, verschilt per organisatie. 

Eenmalig, maandelijks of combinatie

Thuiswerkvergoedingen kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Denk aan een eenmalige uitkering, een maandelijkse toelage of een combinatie. Onder een eenmalige vergoeding vallen vaak de kosten voor het inrichten van een thuiswerkplek, waaronder: een bureau, monitor of stoel. Een maandelijkse vergoeding richt zich vaak op terugkerende kosten van het thuiswerken, zoals: internet en koffie. Het is natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor een combinatie van de twee. 

De onkostenvergoeding hoeft geen vast bedrag per werknemer te zijn. Veel organisaties kiezen er wel voor om iedereen dezelfde compensatie aan te bieden. U kunt ook met declaraties werken. 

 

Een thuiswerkvergoeding is niet verplicht

Het bieden van een thuiswerkvergoeding is niet verplicht. Wanneer een werknemer vanuit huis werkt, geldt daarentegen wel een zorgplicht vanuit de Arbowet. U bent – als werkgever – verantwoordelijk voor het leveren van een veilige en arbotechnisch goedgekeurde werkplek. Hieronder vallen stoelen, bureaus en andere hulpmiddelen. Ook de hoeveelheid (dag)licht speelt hierbij een rol. De zorgplicht komt erop neer dat u het gebruik van ergonomisch materiaal moet stimuleren. Is het voor medewerkers efficiënter om deze zelf aan te schaffen? Dan kunt u voor de financiering de thuiswerkvergoeding gebruiken. 

 

De Belastingdienst en thuiswerkvergoedingen

Wat zegt de Belastingdienst eigenlijk over de thuiswerkvergoeding? Deze vorm van compensatie valt onder de werkkostenregeling (WKR). Hiermee kunt u werknemers onbelast geld, goederen of diensten aanbieden. Denk aan sportabonnementen, reiskosten en maaltijden bij overwerk. De vergoedingen voor thuiswerk vallen onder de vrije ruimte: hiervoor gelden geen voorwaarden. Wel is er een maximum bedrag dat u onbelast mag vergoeden. Keert uw organisatie meer uit? Dan moet u over het resterende bedrag 80% belasting betalen. 

In de Miljoenennota voor 2022 is bekend gemaakt dat er een gerichte fiscale vrijstelling komt voor de thuiswerkvergoeding. Hier staat tegenover dat de gerichte vrijstelling voor reiskosten zal gaan dalen. 

 

De gemiddelde thuiswerkvergoeding volgens Nibud

Veel organisaties worstelen ermee: de hoogte van hun onkostenvergoeding. Gelukkig hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden. Het Nibud stelt als richtlijn dat een thuiswerkvergoeding ongeveer € 2,- per dag of € 440,- per jaar moet zijn. Deze bedragen zijn gebaseerd op het extra gas-, water- en elektriciteitsverbruik, de afschrijving van kantoormeubelen en het gebruik van overige artikelen, zoals: koffie, thee en wc-papier. De meeste bedrijven houden deze richtlijn aan. De gemiddelde thuiswerkvergoeding valt dan ook ruwweg met de bedragen van het Nibud samen. 

 

Thuiswerken is het “nieuwe normaal”

Corona heeft ervoor gezorgd dat we vaker en efficiënter thuiswerken. In veel sectoren wordt deze situatie het “nieuwe normaal” genoemd. Ook na de pandemie gaat het personeel hier minder vaak op kantoor werken. Geen vijf, maar twee of drie dagen per week is voldoende. Bij deze nieuwe manier van werken horen oplossingen, zoals: een thuiswerkvergoeding. Hiermee draagt u als werkgever niet alleen bij aan de financiële lasten van uw personeel, maar laat u ook zien dat u de gezondheid en de productiviteit van de werknemer waardeert. 

Vragen over de thuiswerkvergoeding of over het vitaal houden van personeel? Wij helpen u graag! 

Irma Neuzerling

Adviseur Inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Ook interessant