Ga direct naar de inhoud

Het belang van taxatie voor uw bedrijf

Belang taxatie bedrijf.jpg

Meer dan de helft van de ondernemingen gaat na brand binnen twee jaar failliet. Behoorlijk confronterend wanneer het voortbestaan van uw onderneming zo in gevaar komt. Gelukkig is er goed nieuws: met een taxatie kunt u onderverzekering van uw bedrijf voorkomen. Daarnaast beschermt u zich ook tegen oververzekering. Johan Weber, vakgroepmanager Taxaties & Inspecties bij Lengkeek: ‘Een taxatierapport zorgt voor wettelijke zekerheid en optimale dekking. Mocht er onverwacht iets gebeuren, zijn er geen verrassingen over de waarde van het verzekerde.’

Onder- en oververzekering: wat is dat?

Misschien zijn de termen onder- en oververzekering bij u als ondernemer wel bekend. Toch leg ik even kort uit. We spreken van onderverzekering, wanneer de waarde van het te verzekeren object te laag wordt ingeschat. U betaalt dan te weinig premie en krijgt – in het geval van schade – slechts een deel van de werkelijke waarde vergoed. Het niet laten uitvoeren van een taxatie kan in zo’n geval het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. 

Bij oververzekering is het tegenovergestelde aan de hand. De waarde van het te verzekeren object is juist te hoog ingeschat, waardoor u teveel premie betaalt. Een taxatie voorkomt in zo’n geval dat uw bedrijf te veel neertelt voor zijn verzekeringen. 

 

De voordelen van taxatie

Het risico op onder- en oververzekering wilt u natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Ook na schade of totaalverlies wilt u zo snel mogelijk weer verder met ondernemen. Daarom raden wij klanten altijd aan om het gebouw en de inhoud van hun bedrijf te laten taxeren. Een taxatierapport (conform artikel 7:960 BW) wordt namelijk aangetekend in de verzekeringspolis. Dit geeft de zekerheid van een optimale dekking. 

Het taxeren van uw gebouw of inventaris biedt veel voordelen. De taxatie van het pand en/of de inhoud uw bedrijf:  

  • Waarborgt de bedrijfscontinuïteit
  • Voorkomt discussie en een te lage uitkering bij schade
  • Geldt als bewijs in geval van schade
  • Toont gespecificeerde bedragen in het rapport
  • Heeft een vaste geldigheidsduur
  • En wordt door alle verzekeraars geaccepteerd 

Dat niet alleen: het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:960) bevestigt de toegevoegde waarde van een taxatie voor bedrijven, die verzekeringen willen afsluiten:

De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Bedrijfsinventaris

Heeft u voor uw onderneming een inventaris- en goederenverzekering afgesloten? Dan vindt u in uw polis welk bedrag er na een totaalschade wordt uitgekeerd. Ofwel: wanneer alles verloren gaat. In de praktijk komt dit gelukkig niet vaak voor. 

Veel verzekerden gaan ervanuit dat zij de nieuwwaarde uitgekeerd krijgen: het bedrag dat nodig is om dezelfde inventaris opnieuw aan te schaffen. Deze waarde staat namelijk op de polis vermeld. Dit is niet altijd het geval: wanneer de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde, keert de verzekering alleen de dagwaarde uit. Oók wanneer hij of zij verzekerd is op basis van nieuwwaarde. Bij het vervangen van beschadigde spullen moet u in dat geval een groot deel zelf betalen. 

Waarom taxatie verstandig is

Wie bepaalt de verzekerde som (nieuwwaarde) van de inventaris? Waar moet rekening mee worden gehouden? Wanneer is iets inventaris, goederen of opstal? In de praktijk maken ondernemers bij het afsluiten van een polis vaak zelf een schatting van deze waarden. Bijvoorbeeld op basis van een investeringsoverzicht. Vaak ontbreken allerlei zaken en komt de waarde niet overeen met de werkelijke schade. Onderverzekering ligt op de loer waardoor slechts een deel van de schade wordt vergoed. 

Daarnaast is het de taak van een verzekerde om een schadeclaim aannemelijk te maken door de waarde en het bezit van inventaris aan te tonen, bijvoorbeeld door facturen. Het vaststellen van een grote schade aan inventaris is dan al snel een tijdrovende en lastige klus.

Kiest u binnen uw bedrijf voor een taxatie conform artikel 7:960 BW? Dan wordt uw inventaris in detail vastgelegd op basis van de juiste (nieuw)waarden. Gedurende de geldigheidsduur van het taxatierapport is de verzekeraar verplicht om het vooraf getaxeerde bedrag uit te keren bij een gedekte schade. Zo wordt onder- en oververzekering vermeden en duidelijkheid gecreëerd. 

Niet alleen de polis maakt het verschil, óók de taxatie!

Gebouwen in eigendom 

Gebouwen worden meestal tegen herbouwwaarde verzekerd. Dit is het bedrag dat nodig is om het gebouw op dezelfde plaats met dezelfde bestemming te herbouwen (exclusief grondprijs). Ook hier maken ondernemers vaak een inschatting van de waarde, met alle risico’s van dien. Ze vergeten bijvoorbeeld vaak de fundamenten mee te verzekeren.

Is de opgegeven herbouwwaarde te laag dan bent u onderverzekerd. Dit gebeurt al snel wanneer men niet weet wat er onder de dekking van een opstalverzekering valt. Bij schade wordt slechts een gedeelte vergoed, mogelijk met gevolgen voor de continuïteit van uw onderneming. Als de opgegeven herbouwwaarde te hoog is, betaalt u te veel premie. U krijgt niet meer uitgekeerd dan de werkelijke herbouwwaarde.

Om verschillen tussen de geschatte en de werkelijke herbouwwaarde te voorkomen, raden wij bedrijven aan om voor hun pand een taxatie uit te laten voeren. Een goed en duidelijke taxatierapport (conform artikel 7:960 BW) voorkomt problemen door de juiste herbouwwaarde vast te leggen en de objecten duidelijk te omschrijven. Daarmee voorkomt u discussie bij schade. 

 

Gehuurde gebouwen 

Wanneer u als huurder van een pand bouwkundige voorzieningen aan het pand aanbrengt en/of overneemt van de vorige huurder dient u dit zelf te verzekeren. Dit wordt huurdersbelang genoemd. Dezelfde risico’s als bij opstal spelen daarbij een rol. Een taxatie stelt de juiste herbouwwaarde van het huurdersbelang vast. Zo bent u gegarandeerd tegen een juiste waarde verzekerd.


Onze conclusie: een taxatie conform artikel 7:960 BW van het pand en/of de inventaris van uw bedrijf is onmisbaar en van groot belang. Hiermee wordt de bedrijfscontinuïteit van uw onderneming gewaarborgd. Wilt u meer weten? Download onze brochure over het belang van een taxatie of neem contact met ons op via www.lengkeek.nl.

Meer weten over taxaties?

De taxateurs van Lengkeek vertellen u graag meer over taxaties en inspecties

Lengkeek

Johan Weber

Vakgroepmanager Taxaties & Inspecties bij Lengkeek

    Meer voor

    Ook interessant