Ga direct naar de inhoud

Huurkorting door corona: waar heeft u recht op?

Huurkorting.jpg

Het coronavirus drukt nog steeds een stempel op het bedrijfsleven. Daarom oordeelde de Hoge Raad vorig jaar dat zakelijke huurders aanspraak kunnen maken op een vermindering van de huurprijs. Daphne van Luijk, jurist huurrecht bij ARAG: ‘Veel ondernemers horen via de media dat ze recht hebben op huurkorting, maar weten niet precies hoe ze die moeten berekenen.’ In dit artikel vertelt ze meer over de korting, voor wie deze geldt en hoe u deze berekent.

Corona als “onvoorziene omstandigheid”

De uitbraak van het coronavirus kent grote gevolgen: niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook op zakelijk vlak. Veel branches moesten hun deuren sluiten, hun openingstijden aanpassen en/of een limiet instellen voor het aantal klanten per ruimte. De omzet van veel bedrijven viel hierdoor fors lager uit dan verwacht.  

Een kantonrechter in Roermond vroeg zich af: hebben bedrijven in de horeca of detailhandel recht op huurkorting? ‘Ja, zij hebben in bepaalde gevallen recht op huurkorting,’ oordeelde de Hoge Raad op 24 december 2021: ‘door maatregelen van de overheid, wordt de uitoefening van een bedrijf beperkt. Hierbij is geen sprake van een gebrek, maar van een onvoorziene omstandigheid.’ De rechter mag de huurovereenkomst van een getroffen bedrijf dus aanpassen door de huurprijs te verminderen. 

De Hoge Raad vindt dat deze coronamaatregelen dermate ingrijpend zijn dat de verhuurder in redelijkheid niet van de huurder kan verwachten dat de huurder de volledige huur blijft betalen.

Voor wie is de huurkorting? 

Niet iedere ondernemer kan aanspraak maken op de huurkorting. Om uw huurprijs door de rechter te laten verminderen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent voor uw omzet afhankelijk van publiek (ofwel: u huurt een 290-bedrijfsruimte, uitzonderingen daargelaten)
  • Door de overheidsmaatregelen kunt u de gehuurde ruimte niet of nauwelijks zoals bedoeld gebruiken
  • Er mag geen sprake zijn van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld: de verhuurder wordt onevenredig geraakt)

Huurovereenkomsten voor 15 maart 2020

Niemand kon de impact van het coronavirus voorspellen: ook u als ondernemer niet. Bent u voor 15 maart 2020 een huurovereenkomst aangegaan? Dan kan de rechter deze overeenkomst aanpassen door de huurprijs te verminderen. Dit geldt alleen voor de periode van omzetverlies. De hoogte van deze vermindering berekent u met een speciaal rekenmodel

Huurovereenkomsten na 15 maart 2020

In maart 2020 werden de gevolgen van het coronavirus steeds duidelijker. Bent u na deze datum een huurovereenkomst aangegaan? Dan kunt u in sommige gevallen nog steeds aanspraak maken op een huurkorting. De rechter beoordeelt dan of in uw geval sprake is van een onvoorziene omstandigheid.  

 

Hoe berekent u de korting?

De uitspraak van 24 december biedt ook duidelijkheid over hoe de huurkorting berekend wordt. De Hoge Raad heeft namelijk een formule vastgesteld. Daphne: ‘De berekening is nu voor iedereen gelijk getrokken. Eerder verschilde die per uitspraak: zo kon de ene huurder 50% huurkorting krijgen en een ander ‘maar’ 25 procent. Met de nieuwe formule wordt de pijn eerlijker verdeeld tussen huurder en verhuurder.’

De formule voor huurkorting ziet er als volgt uit: 

Huurprijsvermindering = (overeengekomen huurprijs – Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bestemd voor huur) x percentage omzetvermindering x 50%

Berekenhulp: de RechtCheck van ARAG

Onder ondernemers leven nog veel vragen over de huurkorting. Daarom heeft ARAG de RechtCheck ontwikkeld. Hiermee kunt u snel zien of u mogelijk recht heeft op huurkorting en hoeveel deze zou zijn.

Veel ondernemers kloppen bij ons aan met vragen over de huurkorting. ‘Hoe moet ik de korting berekenen? Wat valt er precies onder de vaste lasten? Welke documenten moet ik delen met de verhuurder? En: over welke periode kan ik de korting het beste berekenen?’ Met onze RechtCheck geven wij ondernemers praktische handvatten bij het aanvragen van huurkorting.

Welke vervolgstappen moet u nemen?

Met alleen het berekenen van de huurkorting bent u er nog niet. U moet de uitwerking van de formule onderbouwen met documenten, zoals: jaarrekeningen, beschikkingen TVL, een onderbouwing van uw vaste lasten en andere stukken. Deze moet u ook naar uw verhuurder sturen. Daphne: ‘Wij raden u aan om uw jaarrekeningen te laten certificeren door een accountant. Zo kan er over uw cijfers geen discussie ontstaan.’

Tot slot: heeft u een huurachterstand opgebouwd en is deze hoger dan de huurkorting, die u volgens de formule zal ontvangen? Dan raden wij u aan om een concreet aflossingsplan met toekomstvisie op te stellen. 

ARAG

Daphne van Luijk

Jurist huurrecht bij ARAG

ARAG is een onafhankelijke juridische probleemoplosser. Wij maken het recht toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze ambitie is om de beste juridische probleemoplosser van Nederland te zijn.

    Ook interessant