Ga direct naar de inhoud

Hogere premies voor cyberverzekeringen: voorkom hoge kosten

Voorkom kosten cyberverzekering.jpg

Nieuwsbrieven staan er vol mee: grote koppen, waarin cyberexperts waarschuwen voor de premiestijging van cyberverzekeringen. Niet zo vreemd, want het aantal datalekken en de cybercriminaliteit blijft toenemen. Ook is er op de werkvloer vaak een gebrek aan kennis. Als ondernemer kunt u zich hiertegen wapenen. Kor de Boer, commercieel directeur van Privacy Zeker, deelt een aantal tips. Zo verkleint u de risico’s en drukt u de kosten van een verzekering.

Zorg voor adequate beveiliging

Wie een zakelijke cyberverzekering afsluit, heeft naast rechten ook een aantal plichten. In vrijwel iedere polis staat beschreven dat verzekeringsnemers hun systemen preventief moeten beveiligen. Hiermee voorkomt u cyberincidenten en datalekken waar mogelijk. Welke maatregelen u precies moet treffen is afhankelijk van de situatie. Zo maakt het uit of u: 

 • Het systeem in eigen beheer heeft of bij een leverancier/derde organisatie;
 • Beveiligingslekken veroorzaakt kunnen worden door eigen werknemers of ingehuurde zelfstandigen.

In het kort moet u bij een cyberverzekering zelf zorgen voor een adequate beveiliging. Voldoet u niet aan deze eisen? Dan loopt u het risico dat een schade niet wordt vergoed. 

 

Investeer in een goed privacybeleid

Ook privacy is een belangrijk thema binnen een cyberverzekering. Anders dan bij cybersecurity bestaan hiervoor wetten en regels. Voldoet uw organisatie niet (aantoonbaar) aan de wetgeving? Of komt deze haar eigen openbare privacybeleid niet na? Dan heeft dit financiële gevolgen. U loopt niet alleen risico op een boete van de overheid, maar krijgt bij een eventuele schadeclaim ook niets (of minder) uitgekeerd. 

Veruit de meeste beveiligingslekken hebben direct of indirect te maken met persoonsgegevens en hiermee ook de AVG.

Korting op uw premie

Zoals u kunt lezen is het voor uw cyberverzekering belangrijk dat u uw privacy op orde heeft. Bedrijven met bijvoorbeeld een Privacy Certificaat krijgen vaak korting op het eigen risico en genieten van betere voorwaarden. Zo’n certificaat staat namelijk garant voor het nakomen van de wetgeving én voor een jaarlijkse controle met updates. Zo loopt uw onderneming minder risico en bent u voor verzekeraars de ideale klant. 

 

Wat kun je zelf doen: 6 tips

Preventieve maatregelen hoeven geen bakken met geld te kosten. Met de onderstaande tips van Kor de Boer bent u al een goed eind op weg. 

1. Leer werknemers de gevaren herkennen

Waar mensen werken, maken mensen fouten. Zeker op het gebied van cybercrime: veel mensen hebben geen idee wat deze vorm van misdaad precies inhoudt. Investeer daarom in de opleiding van uw personeel, zodat zij de gevaren leren herkennen. Want: weet jij hoe een gevaarlijke e-mail eruit kan zien? Zet uw werknemers op cursus of laat ze meedoen aan een programma, zoals Foxhunt. Dit programma genereert foute e-mails om uw medewerkers te helpen ze te herkennen. 

Moedig werknemers ook aan om verdachte situaties te melden. Vermoeden ze dat iets niet in de haak is? Of hebben ze per ongeluk op een verdachte link geklikt? Sta er dan – zonder oordeel – voor open. Werknemers zijn populaire doelwitten van hackers en moeten beschermd worden in plaats van gestraft. 

2. Verzamel niet onnodig data

Volgens de wet mag u geen informatie verzamelen, wanneer dit niet strikt noodzakelijk is. Dit heeft ook een haakje met cybercrime: hoe minder data uw organisatie verzamelt, hoe minder kans u loopt op cyberproblemen en datalekken. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u alléén persoonsgegevens verwerken, wanneer ze voldoen aan één van de volgende grondslagen

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van de overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vitaal belang van betrokkene of andere personen
 5. Algemeen belang
 6. Gerechtvaardigd belang

Wanneer een organisatie de gegevensverwerking niet op minimaal één van deze grondslagen kan baseren, is het niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken.

3. Gebruik alleen de bedrijfsmail

Veel werknemers sturen bedrijfsmail door naar hun persoonlijke mailadres en vice versa. Ze willen thuis nog even doorwerken; bijvoorbeeld om een project af te ronden. Daar kleeft één groot nadeel aan: het risico op virussen en datalekken wordt hiermee vele malen groter. Beperk het versturen van werkmail van en naar privéadressen daarom zoveel mogelijk. 

4. Wees voorzichtig met fysieke persoonsgegevens

Naast digitale data zijn ook fysieke gegevens onderhevig aan de AVG. Geef telefoonnummers – mobiel of direct – niet zomaar aan derden. Publiceer geen telefoonlijsten in de vergaderruimtes, die ook door externe personen bezocht kunnen worden. En ga veilig om met geprinte documenten waar persoonsgegevens op staan, zoals: CV’s en bestelformulieren. 

5. Toets nieuwe diensten en leveranciers

Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u aan de privacywetgeving voldoet. Ook moet u passende beveiligingsmaatregelen nemen. Bij leveranciers en diensten heeft u minder invloed op hoe zij met deze plicht omgaan. Werken zij met persoonsgegevens of systemen, die deze data verwerken? Sluit dan een verwerkingsovereenkomst met ze af. 

6. Vraag toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens 

In de meeste gevallen is bij het verzamelen van persoonsgegevens sprake van grondslag 1: u heeft de nadrukkelijke toestemming nodig van de betrokkene. Wanneer hij of zij toestemming geeft, is dit een rechtmatige verwerking. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden: 

 • De toestemming moet vrijelijk gegeven zijn;
 • De toestemming moet ondubbelzinnig zijn;
 • De organisatie moet de betrokkene informeren over de organisatie;
 • De toestemming moet specifiek zijn;
 • Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de toestemming te geven.

 

Conclusie: zet in op preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen het verzekeringsland is dit cliché absoluut de waarheid. Investeer daarom in de opleiding van uw werknemers, voldoe aan de wetgeving en verzamel alleen data wanneer dit echt nodig is. Met de juiste preventiemaatregelen loopt uw onderneming minder risico, betaalt u minder premie en heeft u minder kosten bij een incident. Dat maakt het uw investering meer dan waard.  

Kor de Boer

Kor de Boer

Privacy-expert en commercieel directeur van Privacy Zeker

  Meer voor

  Ook interessant