Ga direct naar de inhoud

Hoe voorkomt u een te hoge werkdruk?

Hoe-voorkomt-u-een-ongezonde-werkdruk.jpg

Te lang achter elkaar werken is op den duur gevaarlijk en slecht voor de gezondheid. Daarom zijn in de Arbeidstijdenwet de regels voor werk- en rusttijden vastgelegd. Maar ook een verkeerde werkdruk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van werkstress. Een te hoge werkdruk kan leiden tot psychische of fysieke gezondheidsklachten. Hoe helpt u als werkgever deze risico’s te verminderen?

Werkdruk te hoog: wat zijn de risico’s?

Te hoge werkdruk en werkstress kunnen leiden tot overspannenheid of een burn-out. Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 mensen zich ziek vanwege werkstress. Burn-out en overspannenheid staan bovenaan in de lijst van beroepsziekten: het gaat om 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen. Als werkgever bent u via de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat een te hoge werkdruk voorkomt of beperkt. Met een plan van aanpak op basis van de RI&E kunt u die werkdruk doeltreffend aanpakken.

Op de website van InPreventie kunt u verder lezen over werkstress, overspannenheid en burn-out

 

Wat is een te hoge werkdruk?

Een te hoge werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans verstoord raakt tussen de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden en de hoeveelheid werk dat de werknemer aan kan, spreekt men van te hoge werkdruk. Er zijn zowel werkgerelateerde als persoonlijke factoren die dit kunnen veroorzaken.

Als u de werkdruk van uw werknemers in kaart wilt brengen, dan kunt u gebruik maken van verschillende hulpmiddelen.
 

Hoe vermindert u de risico’s op een te hoge werkdruk?

Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u een plan van aanpak maken om een te hoge werkdruk binnen uw bedrijf te voorkomen en de risico’s te verminderen. Zorg dat uw medewerkers weten van de maatregelen die u heeft getroffen. Zorg ook dat de maatregelen aantoonbaar worden doorgevoerd, om een boete van Inspectie SZW te voorkomen.

De aanpak van een te hoge werkdruk vereist maatwerk. Maar u kunt door een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen, al veel problemen voorkomen. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Op de website van InPreventie kunt u lezen wat u als werkgever kunt doen om een te hoge werkdruk te verlagen en wat medewerkers zelf kunnen doen. Daarnaast leest u in de Werkdruk Wegwijzer van TNO uitgebreide informatie over de verschillende factoren die werkdruk beïnvloeden en wat u aan werkdruk kunt doen.

ABN AMRO

ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant