Ga direct naar de inhoud

Stappenplan: Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Iemand aansprakelijk stellen.jpg

Wanneer u materiële schade lijdt die is veroorzaakt door iemand anders, kunt u die ander daarvoor aansprakelijk stellen. Daarmee vraagt u de veroorzaker uw kosten te vergoeden. Bert Draaijer, schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen, legt in duidelijk stappen uit hoe u de kans op een snelle en probleemloze afhandeling vergroot. Ook vindt u in dit artikel een voorbeeldbrief voor aansprakelijkstelling.

Iemand aansprakelijk stellen

‘Wanneer iemand anders iets wel of niet heeft gedaan waardoor u materiële schade heeft, is het niet meer dan redelijk dat u die persoon vraagt die schade te vergoeden. In andere woorden: u kunt iemand aansprakelijk stellen,’ zegt Bert. ‘Of het nu gaat om een levering van handdoeken waar een weeffout in blijkt te zitten, of om een verkeerd geïnstalleerde cv-installatie waardoor een lekkage is ontstaan. Het belangrijkste is dat u de veroorzaker op een open en respectvolle manier aansprakelijk stelt en dat u dat zo snel mogelijk doet.’

 

Stap 1: Ga na wie u aansprakelijk moet stellen

Voordat u iemand aansprakelijk kunt stellen voor materiële schade, moet u zich afvragen wie de eindverantwoordelijke is. Bert: ‘Dat is niet altijd de veroorzaker. U kunt het beste de persoon aansprakelijk stellen met wie u een contract heeft, bij wie u de bestelling heeft geplaatst of waarmee u mondeling afspraken heeft gemaakt. Stel, u heeft een aannemer ingeschakeld om uw badkamer te verbouwen. Na een week blijkt de radiator te lekken. In dat geval moet u niet bij de loodgieter die de radiator heeft geplaatst aankloppen, maar bij de aannemer. Hij moet de schade voor u herstellen en eventuele kosten die voortkomen uit de lekkage vergoeden.’

 

Stap 2: Verzamel bewijzen

Wanneer u iemand aansprakelijk wilt stellen, maakt u de afhandeling van deze vervelende zaak een stuk eenvoudiger door de omvang van de schade nauwkeurig in kaart te brengen. Maak daarom foto’s van de schade en verzamel bonnen van gemaakte kosten. Verzamel daarnaast bewijsstukken zoals een contract, bestelbewijs of e-mail waarin u afspraken heeft gemaakt.

Bent u van plan om iemand via een brief of e-mail (zie stap 5) aansprakelijk te stellen? Stuur dan een overzicht van de kosten mee als bijlage. Bert adviseert: ‘Zorg voor een duidelijk en compleet dossier. Het is voor alle betrokken partijen vervelend als u later nog aanvullende claims indient of foto’s stuurt.’ 

 

Stap 3: Ga in gesprek 

‘Schade wordt zelden met opzet veroorzaakt. En iedereen vindt het lastig om toe te geven dat er iets niet goed is gegaan’, vervolgt Bert. ‘Wanneer de veroorzaker - zonder persoonlijk contact vooraf – een formele brief krijgt waarin hij aansprakelijk wordt gesteld, zal hij direct in de verdediging schieten. Daarom raad ik aan om eerst zelf in gesprek te gaan met de veroorzaker. Dikwijls is één telefoontje al genoeg, zeker als het u lukt om kalm uit te leggen wat het probleem is.

Bijvoorbeeld: “Ik zag zojuist een vochtplek op het plafond; die blijkt uit de radiator te komen die jij vorige week hebt laten plaatsen. Kun jij de lekkage verhelpen en contact opnemen met je verzekeraar voor de ontstane schade?” 

 

Stap 4: Schakel uw verzekeraar in

Verwacht u geen positieve reactie van de veroorzaker of weigert hij of zij mee te werken aan een oplossing? Schakel dan uw eigen verzekeraar in. Bert: ‘Bij voorkeur doet u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering . Zij kunnen u helpen de schade te verhalen. Dat is vooral prettig als niet helemaal duidelijk is wie de schuldige is. Als u geen rechtsbijstandverzekering heeft, meldt u de schade bij uw schadeverzekeraar. Wanneer de schade verzekerd is op uw eigen polis, dan vergoedt de verzekeraar de kosten. Vervolgens gaat de verzekeraar de schade verhalen op de veroorzaker. Bent u niet verzekerd voor de schade? Dan moet u de veroorzaker zelf aansprakelijk stellen via een brief of e-mail.

 

Stap 5: Stuur een brief of e-mail naar de veroorzaker

Wanneer u iemand zelf officieel aansprakelijk gaat stellen voor materiële schade, adviseert Bert om een brief of e-mail te sturen waarin u dat op een duidelijke, maar vriendelijke manier doet. ‘Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze aangevallen worden, reageren ze al snel boos en hebben ze geen zin meer om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Ook is het niet nodig om in uw brief met aansprakelijkstelling met wetboekartikelen en wettelijke termijnen te strooien. Het volstaat om te melden dat er iets niet goed is gegaan en dat u de veroorzaker aansprakelijk stelt voor de daardoor ontstane schade.’ 

Voorbeeldbrief Aansprakelijk stellen

U kunt bovenstaand voorbeeld gebruiken om iemand schriftelijk aansprakelijk te stellen voor uw materiële schade. Om het schadebedrag inzichtelijk te maken voor de ontvanger, stuurt u een overzicht van uw kosten mee als bijlage. 

Overigens kunt u ook prima iemand aansprakelijk stellen voor materiële schade met een e-mail; dat is net zo rechtsgeldig als een aangetekende brief. Vraag bij versturing dan wel even via uw mailprogramma om een ontvangstbevestiging.  

ABN AMRO

Bert Draaijer

Senior schadebehandelaar bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant