Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Welke soorten aansprakelijkheid zijn er?

Soorten aansprakelijkheid.jpg

Bij ondernemen horen risico’s. Eén daarvan is het veroorzaken van schade bij een ander. Gelukkig kunt u in veel gevallen teruggrijpen op een aansprakelijkheidsverzekering. Maar welke soorten aansprakelijkheid zijn er? En welke verzekeringen horen daarbij? In dit artikel zetten we alle vormen van aansprakelijkheid voor u op een rijtje.

Aansprakelijkheid: hoe zat het ook alweer?

U kunt aansprakelijk worden gesteld door een opdrachtgever, gast of werknemer. Hij of zij is dan van mening dat u financiële schade heeft veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een werknemer die betaling van loon eist terwijl er geen werk is. Of een klant die niet tevreden is met de verbouwing van zijn badkamer. Of uw verhuurder, die u aansprakelijk stelt voor schade aan het door u verhuurde pand. 

 

Verschil risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid

Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid waarbij de soort relatie tussen de betrokken partijen een rol speelt. In de praktijk is aansprakelijkheid op te delen in twee categorieën, namelijk risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. 

Risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid waarbij de schuldvraag geen rol speelt. U bent alleen aansprakelijk als persoon of bedrijf afhankelijk van uw rol als werkgever of werknemer. Bijvoorbeeld als uw werknemer schade veroorzaakt tijdens zijn werkzaamheden. U kunt als werkgever aansprakelijk worden gehouden, maar u heeft in dit geval geen schuld. 

Schuldaansprakelijkheid

Van schuldaansprakelijkheid is sprake als iemand u een verwijt kan maken. Bijvoorbeeld omdat u een wettelijke norm niet naleeft. Een goed voorbeeld hiervan is het stelen van bedrijfsgeheimen van een concurrent. U kunt dan voor diefstal worden aangesproken, maar ook aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van de concurrent. 

Schuldaansprakelijkheid geldt ook als iemand verwijtbaar heeft gehandeld. Of juist niet heeft gehandeld wanneer hij dat wel zou moeten doen. 

 

Soorten aansprakelijkheid

Valt een incident nu onder bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid? En zijn er nog andere vormen waar u rekening mee moet houden? Hieronder leest u er alles over.

1. Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid is het risico dat u als zzp’er of bedrijf loopt wanneer u schade veroorzaakt bij een klant. Het gaat hier om schade aan spullen of personen, veroorzaakt door u of uw medewerkers, producten of diensten. Denk bijvoorbeeld aan een brand als gevolg van een fout in een technische installatie. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) vergoedt deze schade. Steeds meer opdrachtgevers eisen tegenwoordig een AVB.

2. Beroepsaansprakelijkheid

Een vergissing kan grote gevolgen hebben. Want als u of uw medewerkers een verkeerd financieel advies geven, dan kan een opdrachtgever aanspraak maken op uw beroepsaansprakelijkheid. De financiële schade, die uit zo'n vergissing kan voortvloeien, wordt vermogensschade genoemd. 

Bij technisch advies valt ook schade aan spullen of personen door een beroepsfout, onder de beroepsaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een boekhouder, die de jaarrekening te laat opstelt waardoor u geen recht heeft op financiering. Gelukkig is beide risico's (technisch en financieel) te verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

3. Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders hebben veel verantwoordelijkheid en nemen belangrijke beslissingen. Zeker op financieel gebied. Valt zo’n beslissing verkeerd uit door een fout van een bestuurslid? Dan kan uw volledige bestuur verantwoordelijk worden gesteld. Bestuurdersaansprakelijkheid geldt dus ook als een medebestuurder de fout heeft veroorzaakt. Hierbij kan zelfs uw privévermogen worden aangesproken. Het is daarom slim om als vereniging of stichting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA) af te sluiten. 

4. Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid betekent kortgezegd dat u zich moet houden aan alle afspraken uit een contract of overeenkomst. U kunt aansprakelijk gesteld worden wanneer u zich niet aan deze afspraken voldoet. Bijvoorbeeld wanneer u zich niet houdt aan de afgesproken levertijd. Alleen als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij een natuurramp, vervalt in de meeste gevallen de contractuele aansprakelijkheid. Kosten die geschillen over contractuele aansprakelijkheid met zich meebrengen worden vaak verzekerd door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

5. Wettelijke aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid die is vastgelegd in de wet noemen we wettelijke aansprakelijkheid. Het gaat hierbij om een handeling, of juist nalatigheid, die schade bij een ander veroorzaakt. Deze vorm van aansprakelijk komt voort uit het Wegenverkeersrecht. Daarom is iedere eigenaar van een voertuig verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten. 

Aansprakelijkheidskwesties tussen burgers en/of bedrijven vallen hier ook onder. Als ondernemer kunt u zich hier tegen verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

 

Help, mijn bedrijf is aansprakelijk gesteld

Als uw bedrijf aansprakelijk is gesteld is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw verzekeraar of tussenpersoon. Bij ABN AMRO Verzekeringen kan dit eenvoudig online via de pagina ‘Schade melden’. Laat het ons ook weten wanneer u verwacht dat u aansprakelijk wordt gesteld. 

Geschreven door

Ook interessant

Wat is een AVB?

  • aansprakelijkheid