Ga direct naar de inhoud

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Voor uw bescherming als bestuurslid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.jpg

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekeringOfferte aanvragen

Alleen voor klanten van ABN AMRO

 • Bescherming van het privévermogen
 • Juridische kosten gedekt
 • Betaalbare premie

De functie van bestuurder, commissaris en toezichthouder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. U gaat er natuurlijk van uit dat beslissingen goed zijn voor uw vereniging of stichting, maar het kan ook verkeerd uitpakken. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BTA) voorkomt u dat u onbedoeld risico loopt.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is er wel verzekerd

 • Juridische hulp
 • Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling
 • Onderlinge aansprakelijkheid van de ene bestuurder tegen de ander
 • Dekking voor voormalige, huidige en toekomstige bestuurders

Wat is er niet verzekerd

 • Schade door persoonlijke bevoordeling of bewust handelen in strijd met de statuten
 • Schade die met opzet is veroorzaakt of het gevolg is van fraude of vermogensdelicten
 • Boetes, dwangsommen, vrijwarings- of dergelijke bedingen
 • Schade aan zaken en personen

Meer informatie

 • De functie van bestuurder, commissaris en toezichthouder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. U gaat er natuurlijk van uit dat beslissingen goed zijn voor uw vereniging of stichting, maar een besluit kan ook verkeerd uitpakken. Dit betekent dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Vergis u niet: dit geldt óók voor de fouten van een medebestuurslid. Hierbij kan uw privévermogen worden aangesproken.

Aansprakelijkheid binnen besturen

De functie van bestuurder, commissaris en toezichthouder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. U gaat er natuurlijk van uit dat beslissingen goed zijn voor uw vereniging of stichting, maar een besluit kan ook verkeerd uitpakken. Dit betekent dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Vergis u niet: dit geldt óók voor de fouten van een medebestuurslid. Hierbij kan uw privévermogen worden aangesproken.

Bestuurdersaansprakelijkheid neemt hoge vlucht

De afgelopen jaren is het aantal vorderingen tegen bestuurders en commissarissen gegroeid. Ook worden zij door de rechter steeds vaker gezien als de aansprakelijke partij en worden er steeds hogere schadevergoedingen gevraagd en toegewezen. Daar komt bij: na invoering van de WBTR zijn bestuurders van verenigingen en stichtingen net zo aansprakelijk als die van commerciële ondernemingen. Daarbij maakt het geen verschil of u als bestuurder betaald wordt of alleen een kleine onkostenvergoeding ontvangt.

WBTR-strengere-regels-per-1-juli.jpg

Aansprakelijkheid bij de verschillende rechtsvormen

In elk bedrijf gaat weleens iets mis. Wanneer anderen vinden dat zij hierdoor schade lijden, kunnen zij overgaan tot een aansprakelijkstelling. Hiermee proberen zij de schade op een andere partij te verhalen. Bedrijven en particulieren gaan soms snel over tot vorderingen. Ook vorderen zij vaak hoge bedragen. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn.

Jonge-mensen-werken-samen-rechtsvorm-aansprakelijkheid.jpg

Heeft u zakelijke vragen? Bel onze adviseurs via 038 - 496 86 63

Adviseur

Veelgestelde vragen over bestuurdersaansprakelijkheid