Ga direct naar de inhoud

Politiekeurmerk Veilig Wonen: wat betekent het voor de bouw?

Politiekeurmerk veilig wonen nieuwbouw .jpg

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nieuwbouw is de veiligste manier voor woninginbraakpreventie. “Goed hang- en sluitwerk is niet genoeg”, zegt Marcelino Levering, projectmanager Politiekeurmerk Veilig Wonen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Ruim 20 jaar geleden werden er in Nederland maar liefst 120.000 woninginbraken per jaar gepleegd. Vorig jaar waren het er nog geen 25.000. Dat klinkt als een enorme vermindering van woninginbraken, maar het gaat nog steeds over 70 woninginbraken per dag. En zo’n inbraak heeft een enorme impact op een gezin of huishouden; mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen omgeving. De emotionele impact van een woninginbraak is vaak veel heftiger dan de financiële impact. 

 

Wat is het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nieuwbouw?

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een certificeringssysteem dat gericht is op het voorkomen van woninginbraken. Het keurmerk vereist dat de woningen voldoen aan specifieke eisen op het gebied van inbraakwerendheid, zoals goedgekeurd hang- en sluitwerk, goed zicht op de omgeving en goede verlichting. 

Het keurmerk is specifiek ontworpen voor bouwbedrijven en aannemers die betrokken zijn bij nieuwbouwprojecten. Door te kiezen voor het PKVW, kunnen zij een veilige woonomgeving creëren en hun klanten extra gemoedsrust bieden.

Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk dat goedgekeurd is door het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent grote voordelen ten opzichte van niet-inbraakwerend of verouderd hang-en sluitwerk op ramen en deuren: het is moeilijker te forceren, breken of doorboren. 

Sociale aspecten

Bij het keurmerk worden ook de sociale aspecten meegenomen, zoals de inrichting van de omgeving om sociale controle te bevorderen. Is er voldoende licht rondom de woning? Is er goed zicht vanuit de woning op omliggende woningen? En op andere openbare terreinen? Het keurmerk zorgt ervoor dat de bouwprojecten voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

 

Waarom het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nieuwbouw belangrijk is voor bouwbedrijven

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt bouwbedrijven en aannemers een gestructureerde aanpak voor woninginbraakpreventie. Het gaat verder dan alleen hang- en sluitwerk en omvat ook sociale aspecten die de veiligheid vergroten. Door te kiezen voor het keurmerk kunnen bouwbedrijven hun professionaliteit, de veiligheid van hun klanten en de waarde van hun projecten versterken.

Het implementeren van het Politiekeurmerk Veilig Wonen biedt bouwbedrijven en aannemers verschillende voordelen. Ten eerste onderscheiden zij zich van concurrenten door te laten zien dat ze zich inzetten voor de veiligheid en het welzijn van hun klanten. Het keurmerk fungeert daardoor als een effectieve marketingtool, waardoor zij zich profileren als betrouwbare en veilige bouwpartners. Bovendien kan het verminderen van het risico op inbraken resulteren in hogere klanttevredenheid en een betere reputatie in de branche.

 

De weg van de inbreker

Inbrekers worden niet graag gezien. Logisch, want dan kunnen ze herkend worden en kan het voor de politie makkelijker zijn om ze te identificeren en op te pakken. Het Politiekeurmerk helpt daarbij. Het is bijvoorbeeld belangrijk om goede verlichting te hebben rondom een woning. Ook sociale controle is erg belangrijk. Het Politiekeurmerk heeft een handleiding geschreven voor bij nieuwbouwprojecten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar verlichtingsplannen, de inrichting van achterpaden en parkeergelegenheden en het creëren van zicht op de openbare ruimte. 

In de oudere wijken in grootstedelijke gebieden wordt het meest ingebroken, maar het kan ook in dorpjes oppoppen. Wanneer er een toename is van het aantal woninginbraken, wordt dat ook wel een inbraakgolf genoemd. Zo’n inbraakgolf is vaak dynamisch en verplaatst zich vaak van straat naar straat, of van wijk naar naastgelegen wijken. Er is sinds kort ook een toename van het aantal woninginbraken door mobiele bendes (mobiel banditisme).

Het is belangrijk om te weten hoe een inbreker een woning binnen kan komen: is het moeilijk om de deur te forceren, of is de deur niet extra op slot gedraaid? Staan er ramen open? Is de achterdeur niet op slot? En daarna: hoe makkelijk is het voor de inbreker om weg te komen? Een inbreker is vaak actief binnen een paar honderd meter van diens eigen woning, waardoor deze bekend is met de wijk en daardoor de juiste vluchtroutes kent. Het Politiekeurmerk gaat over het ontmoedigen van inbrekers om een poging te wagen. Ze moeten denken: ik kan hier niet ongezien de wijk in en uit.

 

Het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nieuwbouw

Het Politiekeurmerk is een aanvulling op wat het Bouwbesluit wettelijk eist. Daarmee heb je een compleet aanbod aan woninginbraakpreventie voor fysieke en sociale veiligheid. Als er een Politiekeurmerk op de woning zit, neemt de kans op een geslaagde inbraak tot wel 80 procent af ten opzichte van woningen waar het Politiekeurmerk niet op zit. 

De preventie gaat hierin zo ver dat er zelfs geadviseerd wordt parkeerplekken op te delen. Mensen zijn vaak gewend om hun auto op dezelfde parkeerplaats te parkeren. Daardoor weten omwonenden makkelijker welke auto bij welke eigenaar hoort. Stel je voor: er is een groot appartementencomplex met 300 woningen. Het parkeerterrein biedt ruimte voor alle bewoners. Als er op de parkeerplaats scheidingslijnen zijn, of wat openbaar groen, dan parkeren mensen hun auto vaak op dezelfde plek. Als iedereen dat wat langere tijd doet, identificeren de auto-eigenaren zich met die plek. Dus als er wat vreemds aan de hand is en er staat een auto geparkeerd die daar niet thuis hoort, dan zijn mensen alerter. Het Politiekeurmerk gaat daarom ook uit van de sociale ogen: hoe kijken mensen naar hun omgeving?

Als er in de bestekfase wordt geëist dat er een Politiekeurmerk op de woningen zit, dan houdt de aannemer er van begin tot eind rekening mee, in plaats van pas bij de oplevering van de woningen. Als het Politiekeurmerk niet geëist wordt door de opdrachtgever, dan zeggen bouwbedrijven weleens: we doen het op onze manier en dan is het ook goed. Wat je dan mist, zijn de controlemomenten en de inspecties vanuit het keurmerk. 

Als er al gebouwd wordt volgens het Bouwbesluit, is het een minimale extra investering om het Politiekeurmerk extra te implementeren. Het certificaat voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen in Nieuwbouw is niet moeilijk te krijgen. Het Kiwa, een instantie op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC), moet het keurmerk geven. Als alles conform het Politiekeurmerk is gebouwd en gemonteerd, dan komt dat certificaat er wel. Een bouwbedrijf kan bij het bestek externe deskundigheid inhuren. Dan komt er een Politiekeurmerk Veilig Wonen bouwplanadviseur af en toe langs om te controleren of alles conform het Politiekeurmerk gaat.

 

Het Politiekeurmerk is een waardevolle aanvulling op de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. Door te bouwen volgens zowel het Bouwbesluit als het Politiekeurmerk kunnen bouwbedrijven laten zien dat ze inzetten op zowel fysieke als sociale veiligheid.

Zorgeloos ondernemen in de bouw?

Verzeker je bouwbedrijf tegen de meest voorkomende risico's. Sluit vandaag nog een verzekeringspakket af!

Geschreven door

Ook interessant