Ga direct naar de inhoud

'Honderden kilometers lange graaftracés brengen grote risico’s met zich mee'

De Romein Groep header.jpg

Grondverzetbedrijf De Romein Group is specialist in pijpleidingbouw, kabelwerken en civieltechnische activiteiten. Met meer dan 400 vaste medewerkers en honderden (graaf)machines, zijn de bedrijfsrisico’s groot. Roel Velema vertelt hoe een bedrijf dat honderden kilometers kabels en leidingen legt, risico’s voor mens en materiaal kan minimaliseren en ook nog eens kan voldoen aan de eisen van verzekeraars en opdrachtgevers.

De Romein Group is in een korte periode sterk gegroeid. ‘In 2006 is Robin Meijer begonnen met een aantal werknemers,’ vertelt Roel. ‘Inmiddels zijn we uitgebreid naar het buitenland en doen veel meer dan alleen grondverzet. We kunnen klanten helemaal ontzorgen met een totaalpakket. We voeren werkzaamheden uit op het gebied van civiele werken, leidingbouw, kabelwerken, boortechniek, kabeltrek en nearshore (aanlanding van kabels van de windparken op zee), met de bijbehorende engineering.   


Grote projecten

Naast het hoofdkantoor in Veendam heeft De Romein op dit moment zes nevenvestigingen in Duitsland, België, Frankrijk en Noord-Ierland. Die groei is onder andere te danken aan de energietransitie.

Roel: ‘In 2024 gaan we voor een Duits energiebedrijf 800 kilometer kabel trekken. Dit is een megaklus! Ook doen we in dit jaar nog een aantal kabelwerken. Daarnaast is het leggen van pijpleidingen een belangrijke pijler binnen onze organisatie. Per jaar doen we 8 à 10 grote projecten. Dat doen we met 400 vaste medewerkers en een grote flexibele schil. Op hoofdkantoor in Veemdam zitten circa 65 mensen; de overige medewerkers zijn op de projecten in Europa aan het werk.’ 

Roel is in 2019 bij De Romein begonnen. Hij werkt op de afdeling Support; deze afdeling ondersteunt de projecten op alle mogelijke manieren: van planning, middelen tot verzekeringen. Roel is binnen de afdeling verantwoordelijk voor de verzekeringen. Als er grote schades zijn, gaat Roel het liefst zelf polshoogte nemen. ‘Vaak samen met een schade-expert. De meeste schades zijn materiële schades; ook komen leiding- en kabelschade voor. In de uitdagende omstandigheden en werkgebieden waar wij werken, zijn die soms niet te voorkomen. 

 

Schades voorkomen

De schades tijdens het graven zouden nog veel talrijker zijn als De Romein zou werken zonder GPS-systemen. Roel: ‘Wij waren één van de eerste grondverzetbedrijven die met GPS ging werken. Dat is nóg een reden waarom we zo snel gegroeid zijn. Inmiddels heeft elke graafmachine een GPS-systeem. Dankzij dit systeem kunnen we veel efficiënter graven en kabel- en leidingschades voorkomen. Op kantoor wordt het tracé ingetekend, inclusief alle bestaande kabels en leidingen. Via het GPS-systeem kunnen de machinisten precies zien waar ze moeten graven en waar de bestaande kabels en leidingen liggen.’   

Groot risico op materiaalschade

Om al die honderden kilometers aan sleuven voor de kabels en leidingen te graven, beschikt De Romein over een gigantisch machinepark. Het risico op materiaalschade is daarmee groot.

Het bedrijf heeft een eigen spuiterij die de machines in de felrode huisstijlkleur van de Romein spuit. ‘Dat leidt tot een herkenbare uitstraling tussen alle andere machines op een project,’ legt Roel uit. ‘Bovendien zie je schades sneller. Lakschades kunnen we zelf herstellen. We zorgen ervoor dat het machinepark er altijd netjes bijstaat, omdat dat weergeeft hoe we ons werk doen.’

Daarnaast probeert De Romein materiaalschades te beperken door vaste mensen op machines te zetten. ‘Als je altijd op je ‘eigen’ graafmachine werkt, voel je je daar sneller verantwoordelijk voor. Verder werken we met vaste teams; ook dat levert bewezen minder schades op. De teamleden weten wat ze aan elkaar hebben en zijn goed op elkaar ingespeeld. 

Groot risico op machinebreuk 

Schades aan materieel zijn doorgaans goed en tijdig te verhelpen. Onze werkplaats is goed uitgerust en kan snel handelen bij vervanging en/of reparatie. We beschikken over genoeg reservemateriaal, waardoor we snel door kunnen met de projecten. Daarnaast is op elk project een eigen technische mobiele onderhoudsdienst beschikbaar die op daar direct kan repareren. Daardoor kan stilstand in veel gevallen worden voorkomen.

 

Thuis op het werk 

De Romein is zuinig op haar machinepark, maar nog zuiniger op haar medewerkers. ‘Personeel is ons kapitaal. Het voelt ondanks de grootte nog steeds als een familiebedrijf en we doen er veel voor om dat zo te houden. We organiseren allerlei activiteiten zodat iedereen zich thuis voelt. 

Voor een grondverzetbedrijf heeft De Romein relatief veel vrouwen aan het werk. ‘Niet alleen op kantoor, maar ook steeds meer buiten. Verder hebben we hier een redelijke mix tussen ervaring en nieuwe instroom. Ieder jaar worden nieuwe medewerkers opgeleid en begeleid door ervaren medewerkers. We hebben niet veel verloop en daardoor best een grote club van mensen die al jaren bij ons zijn.’

Proactief bezig met veiligheid

Veiligheid van medewerkers staat hoog in het vaandel bij De Romein. De slogan van De Romein luidt dan ook: ‘Think safe. Work safe. Home safe’. Hiervoor is een groot veiligheidscampagne opgestart. Roel: ‘Dit is voor De Romein een norm en daarmee voldoen we aan de hoge veiligheidseisen van onze klanten. Op ieder project houden we elke week een toolbox over relevante veiligheidsonderwerpen. Zo zijn we elke week proactief bezig met veiligheid. Verder heeft iedereen een VCA en zijn veel van onze mensen opgeleid tot bedrijfshulpverlener, zodat er op elk project meerdere bhv’ers zijn.’ 

In 2021 is De Romein Academy opgericht om eigen medewerkers op te leiden. ‘Tijdens de winterstop in januari houden we twee weken lang cursussen, zoals omgaan met leidingschades, kabeldetectie en op een van onze locaties in Duitsland kunnen mensen in de praktijk leren werken met grondverzet.'

Andere regels en eisen

De Romein heeft hun aansprakelijkheid Europees verzekerd. ‘We werken door heel Europa. De wetgeving is in ieder land anders, net als de verzekeringseisen. In Nederland zijn bijvoorbeeld veel gegevens beschikbaar over de bestaande kabels- en leidingen. Er zijn situaties waarin gegevens niet zo eenvoudig beschikbaar zijn. Daarvoor hebben wij bij De Romein eigen manieren ontwikkeld om deze gegevens te verwerven. Natuurlijk zijn risico's hiermee niet compleet uitgesloten. ABN AMRO Verzekeringen ondersteunt ons dat risico te beheersen. Zij geven advies over hoe een project verzekerd kan worden.’

 

Beste aanpak

De Romein is al sinds 2014 via ABN AMRO Verzekeringen verzekerd. ‘We worden écht door hen ontzorgd. Ze doen grondige analyses en hun informatievoorziening is goed en volledig. Het contact verloopt heel soepel. Eén telefoontje - maakt niet uit wanneer - en ze staan er.’ Roel doet samen met een collega het risicomanagement. ‘Waar nodig vragen we aan ABN AMRO Verzekeringen of en hoe we aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Ook als we moeilijke zaken of grote risico’s tegenkomen, gaan we eerst met hun om de tafel; zij geven ons dan advies over de beste aanpak.’ 

Zorgeloos ondernemen in de bouw?

Verzeker je bouwbedrijf tegen de meest voorkomende risico's. Sluit vandaag nog een verzekeringspakket af!

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant

Holland House Fashion

  • ondernemersverhalen
  • arbeidsongeschiktheid