Ga direct naar de inhoud

Nieuw jaar, nieuwe wetten en regels. Wat verandert er voor jou?

Regels en wetten 2024.jpg

Vanaf 1 januari 2024 krijg je als ondernemer te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en aangepaste regels. Sommige wijzigingen zijn al definitief en gaan met de start van het nieuwe jaar direct in. In andere gevallen gaat het nog om een voorstel en wordt de wijziging in de loop van 2024 verwacht. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Wijzigingen per 1 januari 2024

Een aantal veranderingen gaan definitief in vanaf het nieuwe jaar. Een greep uit deze wijzigingen:

Minimumuurloon voor iedereen gelijk

In 2024 verandert het minimumloon per maand in een minimumloon per uur. Hierdoor is het minimumuurloon voor iedereen gelijk, of je nu 40 of 32 uur per week werkt. Meer uren werken zorgt daardoor altijd voor een hoger maandinkomen. Ook wordt het minimumloon verhoogd per 1 januari verhoogd met 3,75%.

Omgevingswet: één plek voor al je vergunningen

De nieuwe Omgevingswet vervangt 26 wetten die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Denk bijvoorbeeld aan een kap- of bouwvergunning. Met deze nieuwe wet kun je gemakkelijker een vergunning aanvragen: je doet één aanvraag bij één loket. Bovendien kun je sneller een besluit verwachten, namelijk binnen 8 weken in plaats van 26. De Omgevingswet geldt voor iedereen, voor zowel ondernemers als particulieren.

Geen plastic bestek en wegwerpservies

Vanaf 1 januari mogen horecagelegenheden geen voedsel en drank meer serveren in plastic wegwerpbekers, bestek of maaltijdverpakkingen. Dit geldt óók voor horecastands op festivals en kantoren (bedrijfsrestaurants). Alleen voor zorginstellingen geldt een uitzondering. Kan jouw bedrijf écht niet zonder plastic servies? Dan kun je een vrijstelling aanvragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Tweede Kamer heeft onlangs moties aangenomen over het verbod. De moties gaan onder andere over het toestaan van wegwerpbakjes en wegwerpbekers met maximaal 5% kunststof, die 100% gerecycled kunnen worden. Het kabinet moet nog een besluit nemen.

Verplichte Veiligheidscoördinator Directe Omgeving in de bouw

Ben jij een ondernemer in de bouw? Dan moet er voortaan een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanwezig zijn bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Deze verplichting is opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De veiligheidscoördinator zorgt voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de plek waar gebouwd of gesloopt wordt. Dit is een andere rol dan die van een Veiligheid en Gezondheid coördinator (V&G). Die let namelijk op de veiligheid op de plek waar daadwerkelijk gebouwd wordt. De rollen mogen wel uitgevoerd worden door dezelfde persoon.

Duurzaamheidsrapportage (CSRD)

Vanaf 2024 moeten veel grote bedrijven verplicht laten zien wat hun impact is op het klimaat en de mens. Dit doen zij in een zogenoemde ‘duurzaamheidsrapportage’ en is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De nieuwe richtlijn heeft grote impact op ondernemers, omdat de informatie die zij moeten verzamelen omvangrijk en complex kan zijn. Als MKB hoef je niet verplicht te voldoen aan de CSRD, maar je krijgt er indirect wel mee te maken.

Meer over de CSRD lees je in het artikel 'Duurzaamheidsrapportage CSRD: wat betekent dit voor jou?'

 

Verwachte wijzigingen in 2024

Voordat een nieuwe wet ingaat, moeten onder andere de Eerste en Tweede Kamer de wet aannemen. Ook moet de ingangsdatum bekend zijn gemaakt. Voor onderstaande wijzigingen is wel een voorstel ingediend, maar het is niet zeker of ze per 1 januari al ingaan. De ingangsdatum van de (wet)wijziging is dus nog niet definitief.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

In het nieuwe pensioenakkoord dat sinds 1 juli 2023 van kracht is, staat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Met een AOV verzeker je je tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandigen vinden de verzekering te duur en hebben deze nu dus niet afgesloten. Hoe de verplichte AOV er precies uitziet en welke regels er gaan gelden, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de verplichting ingaat.

Lees meer over de AOV het in het artikel van onze partner ABN AMRO: 'Arbeidsongeschiktheid verzekeren'.

Reiskostenvergoeding

Naar verwachting veranderen er in 2024 meerdere dingen op het gebied van reiskosten. Zo gaat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Ben je zzp’er en ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan mag je dit bedrag per kilometer aftrekken van je winst. Als werkgever mag je de reiskosten van je werknemers belastingvrij vergoeden. Dit geldt ook voor reiskosten met het openbaar vervoer.

Voor het openbaar vervoer geldt bovendien dat het in 2024 gemakkelijker wordt om belastingvrij een ov-kaart voor je werknemers te vergoeden. De medewerker hoeft daar geen loonheffing meer over te betalen. De enige voorwaarde is dat de ov-kaart ook zakelijk wordt gebruikt. Het bijhouden van een aparte administratie hoeft hierdoor niet meer. 

Belastingen

Ook op het gebied van belastingen worden meerdere veranderingen verwacht:

  • De betalingskorting voor de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting verdwijnt. Nu krijg je die korting nog als je de voorlopige aanslag in één keer betaalt. Door de afschaffing maak het niet meer uit of in één keer of in termijnen betaalt.
  • De MKB-winstvrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen gaat omlaag van 14% naar 12,7%. Dit betekent dat je bij de aangifte inkomstenbelasting minder MKB-winstvrijstelling van je winst mag aftrekken en dat je dus meer belasting betaalt.
  • Ben je zzp’er? Dan kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Dit houdt in dat je een vast bedrag van je winst mag aftrekken en dat je minder belasting betaalt. Het bedrag dat je mag aftrekken en waar je dus geen belasting over hoeft te betalen, wordt elk jaar lager. In 2024 wordt de zelfstandigenaftrek € 3.750. In 2023 was dat nog € 5.030.
  • Het tarief van box 3 van de inkomstenbelasting gaat sneller omhoog, van 32% naar 34%. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk was voorgesteld (het tarief zou in 2024 eerst 33% zijn). In 2025 blijft het tarief 34%.

Doordat het wetgevingstraject uit veel stappen bestaat, kan het soms lang duren voordat een wet echt ingaat. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kijk dan op de website Ondernemersplein. Daar vind je uitgebreide informatie en advies van de overheid voor ondernemers.

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming