Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Duurzaamheidsrapportage CSRD: wat betekent dit voor jou?

Verplicht duurzaamheidsrapportage.jpg

Vanaf 2024 moeten veel grote bedrijven verplicht laten zien wat hun impact is op het klimaat en de mens. Dit doen zij in een zogenoemde ‘duurzaamheidsrapportage’ en is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Op dit moment is er geen verplichting voor het MKB. ‘Toch is het belangrijk om je voor te breiden op de eisen van de CSRD. Bijvoorbeeld als je samenwerkt met leveranciers die wél moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn’, vertellen Danny Janssen en Frenkel Mazenier van Mazars.

De CSRD in een notendop

Danny Janssen, director Sustainability bij Mazars, legt uit wat de nieuwe richtlijn precies inhoudt: ‘De CSRD verplicht bedrijven om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu én om deze rapportage ook te laten toetsen door een accountant. Dit wordt ook wel de ‘duurzaamheidsrapportage’ genoemd. Het doel van de CSRD is dat bedrijven transparant zijn over hun impact op de wereld. Daarmee werken we toe naar een duurzame economie, zoals afgesproken in de Europese Green Deal. Je kunt het ook wel vergelijken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar de doelstellingen vanuit de Green Deal gaan wel verder dan we tot nu toe gewend waren.’

‘Bij duurzaamheid denk je al snel aan natuur en milieu. Maar het sociale component is minstens zo belangrijk’, vult Frenkel Mazenier, partner Audit bij Mazars, aan. ‘Bedrijven moeten in hun rapportage dus niet alleen laten zien dat ze natuurlijke bronnen niet uitputten, maar óók dat ze aandacht hebben voor bijvoorbeeld inclusiviteit, diversiteit, mensenrechten en armoede. Deze sociaaleconomische onderwerpen hebben in de CSRD een veel belangrijkere rol.’

 

Stapsgewijs invoeren

De verplichte duurzaamheidsrapportage wordt stap voor stap ingevoerd. Danny: ‘De CSRD vervangt de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De nieuwe richtlijn gaat per 1 januari 2024 in voor bedrijven die nu al aan deze NFRD moeten voldoen. Dit zijn grote, beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote bedrijven die nu buiten de NFRD vallen. Een bedrijf is ‘groot’ wanneer het voldoet aan minimaal twee van deze drie voorwaarden: 

  1. meer dan 250 medewerkers
  2. meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar
  3. meer dan 25 miljoen euro op de balans

In 2026 volgen de beursgenoteerde mkb-ondernemingen.’

Frenkel: ‘Voor grote bedrijven is de impact van deze verplichting enorm. Grotere bedrijven binnen deze groep realiseren zich dat al wel, maar vooral kleinere bedrijven die net over de grens vallen, hebben vaak nog geen idee. Zij realiseren zich nog onvoldoende wat er op ze afkomt. De informatie die je moet verzamelen kan zeer omvangrijk en complex zijn. Bij veel bedrijven wordt dit nog niet geregistreerd, of weet men überhaupt niet dát ze erover moeten rapporteren. En de groep is groot: voor de NFRD moeten nu al zo’n 12.000 bedrijven in Europa rapporteren over hun activiteiten. Met de CSRD gaat deze verplichting voor zo’n 50.000 bedrijven in Europa gelden.’

 

Ook voor MKB belangrijk

Het MKB hoeft niet verplicht te voldoen aan de CSRD. Maar zij krijgen hier wél mee te maken, bijvoorbeeld omdat hun klanten of leveranciers wel aan de verplichting moeten voldoen. Danny legt uit waarom ook het MKB zich nu al zou moeten voorbereiden: ‘Kijk bijvoorbeeld naar boeren of bakkers die hun producten aan supermarkten leveren. De supermarkten moeten voldoen aan de richtlijn. Als jij dan als boer of bakker kunt laten zien wat jij doet op het gebied van duurzaamheid en jouw impact kunt aantonen, dan levert dat een voordeel op voor de supermarkten. Zij hebben aan de ene kant die informatie nodig voor hun rapportage en moeten aan de andere kant gaan verduurzamen. Als jij dan kunt laten zien dat je duurzamer produceert, kiest die supermarkt mogelijk eerder voor jou. 

Hetzelfde geldt voor leveranciers van bouwbedrijven: als jij kunt laten zien wat jouw CO2-uitstoot is bij het produceren van materialen en jouw CO2-intensiteit verlaagt, dan heeft dat voordeel voor een grote bouwer. En omdat jij kunt laten zien wat jouw impact is, kun je een voordeelpositie hebben bij afnemers ten opzichte van leveranciers die deze informatie nog niet inzichtelijk hebben. De CSRD heeft dus invloed op de hele waardeketen: van inkoop tot verkoop. Het houdt niet op bij je eigen voordeur.’

Frenkel: ‘Veel (kleinere) bedrijven willen nog niet verduurzamen of rapporteren, omdat ze deze voordelen nog niet echt zien. Eigenlijk moeten ze de consequenties van niet meedoen eerst voelen, maar dan zijn ze dus wel te laat. De consequentie is namelijk dat je mogelijk opdrachten verliest omdat een afnemer zegt: ‘ik moet inkopen bij een bedrijf dat mij wel die informatie kan geven, dus ik ga naar een ander’. We hebben al voorbeelden van bedrijven die hierdoor aanbestedingen zijn misgelopen.’

 

Eerste stappen zetten

Wat kun je als ondernemer dan nu al doen? Danny: ‘Het begint met jezelf te informeren: weet wat de richtlijn inhoudt en wat de complexiteit ervan is. Als je dat in kaart hebt gebracht, kun je kijken naar wat het voor jouw organisatie betekent. Prioriteer daarna de onderwerpen: kijk welke elementen verplicht zijn en welke hoogstwaarschijnlijk van toepassing op jou zijn. Zo is ‘klimaat’ voor de meeste bedrijven het belangrijkste thema. Daarnaast is ‘personeel’ belangrijk. Het is aan te raden om hiervoor een werkgroep in te richten en eventueel een externe partij in de hand te nemen als je de expertise zelf niet in huis hebt. De wet- regelgeving is namelijk best complex.’

Meer weten over de CSRD? Lees dan het artikel van onze partner ABN AMRO 'Duurzaamheidsrapportage CSRD concreet gemaakt'

Voldoen aan de CSRD?

ABN AMRO helpt je het meeste uit de verplichting te halen; hoe zet je de CSRD effectief in voor circulaire transformatie?

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming