Ga direct naar de inhoud

Glasschade door zonnepanelen: wie betaalt opruimingskosten?

Brand in zonnepanelen.jpg

Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen op hun bedrijfsgebouw. Dat is goed nieuws voor het klimaat, maar die toename in het aantal zonnepanelen brengt ook nieuwe, onvoorziene risico’s met zich mee. Adviseur Rokus Plantinga waarschuwt voor de verspreiding van glasdeeltjes bij brand. Dat kan tot hoge opruimingskosten leiden. Wie moet die betalen?

Veel onduidelijkheid

Nederland is sinds dit jaar Europees koploper met 10 miljoen nieuwe zonnepanelen per jaar. ‘Zeker nu de gasprijzen de pan uit rijzen, neemt de vraag naar zonnepanelen enorm toe,’ vertelt Rokus. ‘Met die toename is veel onduidelijkheid ontstaan over de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Vooral over de gevolgschade van brand aan een pand met een zonnepanelen-installatie.’ 

 

Wat is het risico?

Bij een grote brand in een pand waar zonnepanelen op liggen, springen de panelen stuk door de hitte. ‘De rook voert de glasdeeltjes mee,’ legt Rokus uit. ‘En als het dan ook nog waait, kunnen die deeltjes tot ver in de omtrek terechtkomen. En dat zijn niet alleen kleine splinters, we krijgen ook meldingen binnen van flinke scherven. Hoe groter de brand en hoe harder de wind, hoe groter dit risico.’

Glasschade door zonnepanelen

Wat is de gevolgschade?

De brand is een financiële strop voor de ondernemer, omdat hij geen energie meer kan opwekken met zijn zonnepanelen. De glasdeeltjes en scherven kunnen daarnaast grote schade veroorzaken aan omliggende bedrijven. Wanneer er velden in de buurt zijn, kunnen ze de gewassen zodanig beschadigen, dat de oogst moet worden vernietigd. Rokus: ‘Nóg gevaarlijker wordt de situatie als de deeltjes in een weiland terechtkomen waar koeien of andere dieren grazen. Glasdeeltjes moeten op die locaties zo snel mogelijk worden opgeruimd.’ 

Nu is het niet bepaald eenvoudig om glasdeeltjes op te ruimen. ‘Zeker niet in een weiland,' weet Rokus. ‘Bij langer gras moeten de glasdeeltjes met de hand opgeruimd worden. Als het gras kort is, kan dat met een soort stofzuiger. Het Verbond van Verzekeraars is nu samen met Stichting Salvage bezig een protocol op te stellen. Daarin komt bijvoorbeeld te staan dat er zo snel mogelijk een inventarisatie gemaakt moet worden van waar de deeltjes zijn terechtgekomen, zodat de eigenaars van die gebieden op de hoogte gesteld kunnen worden.’ 

 

Wie gaat dat betalen?

De hamvraag in deze kwestie is: wie moet dat betalen? ‘In het geval van een weiland vol glasdeeltjes kan de boer de eigenaar van het bedrijfspand aansprakelijk stellen. Maar soms is de ondernemer met zonnepanelen niet aansprakelijk, bijvoorbeeld omdat de brand is ontstaan in het pand ernaast of wanneer er sprake is van brandstichting. Dan is het al een stuk minder duidelijk wie aansprakelijk gesteld kan worden voor de opruimingskosten.’ 

Volstaat de dekking?

De volgende vraag die rijst is: vergoedt de verzekeraar deze schade? ‘Momenteel is in de meeste gebouwenverzekeringen 10 procent van de waarde van een pand meeverzekerd voor opruimingskosten na een brand en dan vaak ook alleen nog op het eigen terrein. Bij een grote glasschade is dat waarschijnlijk niet voldoende om alle opruimingskosten te dekken. Schades uit het verleden bepalen de verzekeringsdekking van de toekomst. Daarom zijn de verzekeringsmaatschappijen nu aan het bekijken hoe ze hiermee om moeten gaan. 

Ik weet dat er inmiddels verzekeringsmaatschappijen zijn die de opruimingskosten voorlopig vergoeden vanuit de milieuschadeverzekering. Dat is mooi, maar er moet snel een goede, algemene oplossing komen om dit risico af te dekken.’

Voorkomen is beter

Heb je zonnepanelen op je bedrijfspand en maak je je zorgen over glasschade door brand? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Die kan je uitleggen wat er over dit risico in je polis staat. Dit kan namelijk per verzekeraar verschillen. Om gedoe achteraf te voorkomen, is het nóg verstandiger om je verzekeringsadviseur te bellen op het moment dat je zonnepanelen op je bedrijfspand wilt laten plaatsen. Je adviseur kan je dan helpen antwoord te krijgen op de vragen:

  • Waar moet ik aan denken als ik zonnepanelen wil laten plaatsen?
  • Ben ik verzekerd tegen de risico’s die een pv-installatie met zich meebrengt?
  • Ben ik verzekerd tegen opruimingskosten van zonnepanelen na een brand?

Lees meer: Zonnepanelen op je bedrijfsdak? Betrek op tijd de verzekeraar!

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming