Ga direct naar de inhoud

Zonnepanelen op bedrijfsdak? Betrek op tijd de verzekeraar!

zonnepanelen verzekeraar.jpg

De overheid stimuleert met subsidies en belastingvoordelen verduurzaming van bedrijfspanden. Logisch dat steeds meer bedrijven zonnepanelen op het dak willen. Een positieve ontwikkeling… als het lukt. Helaas stranden die plannen nogal eens omdat de zonnestroominstallatie onverzekerbaar blijkt. Om dat te voorkomen, dringen vertegenwoordigers van alle betrokken partijen er in dit interview op aan om zo vroeg mogelijk je verzekeringsadviseur bij je plannen te betrekken.

Op het laatste moment

‘Laatst maakte ik mee dat een ondernemer al zeven maanden bezig was met de aanleg van een zonnestroominstallatie – hij had zelfs al subsidie geregeld – toen de verzekeraar hem liet weten dat ze het niet aandurfden,’ vertelt Rokus Plantinga, adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen. ‘Wij krijgen als tussenpersoon soms pas vlak voor de installatie de vraag: “Wat is eigenlijk de consequentie voor mijn brandverzekering?” Dan is het te laat om nog eventuele aanpassingen door te voeren zodat het voor de verzekeraar een acceptabel brandrisico wordt.’

 

Laat een deskundige meekijken

Erik Brink, directeur en mede-eigenaar van installatiebedrijf E2 Energie, deelt de zorgen van Rokus: ‘Ook wij merken de laatste tijd dat de klant te laat begint met de verzekering; soms pas als de panelen al op het dak liggen. En ook wij willen niet net voor installatie een telefoontje krijgen: de verzekeraar vindt de installatie niet verzekerbaar. Dat wil niemand. Ik merk dat door wat er gebeurd is met Thialf, mensen er al beter over nadenken. Het zou ons enorm helpen als de verzekeraar al vroeg een deskundige kan laten meekijken.’

 

Wat zijn de risico’s?

‘Een derde van alle branden in zonnestroominstallaties is het gevolg van een elektrisch defect,’ zegt Jurjen Burghgraef, mede-eigenaar van inspectiebureau Burghgraef Van Tiel. ‘Maar als een installatie volgens de sinds 1 januari 2017 geldende norm wordt aangelegd, is de kans op brand vanuit de zonnestroominstallatie klein. Brand begint doorgaans niet in de panelen zelf, maar in de verbindingen (connectoren), omvormers en de verdeelkasten. Hoe groter de installatie, hoe meer kabels en verbindingen, hoe groter het brandrisico.'

'Verder wordt het brandrisico groter als het dak is geïsoleerd met brandbare isolatiematerialen zoals polystyreen of polyurethaan. De combinatie zonnepanelen en brandbare isolatie kan voor een verzekeraar net de druppel zijn, waardoor hij besluit om het risico niet meer te verzekeren. Want naast de zonnestroominstallatie zijn er natuurlijk verschillende andere oorzaken die een brand kunnen veroorzaken.’

 

Waarom zijn zonnepanelen steeds moeilijker verzekerbaar?

‘Jarenlang gingen de premies alleen maar omlaag,’ vertelt Rokus. ‘De laatste jaren is het aantal schades toegenomen en het aantal verzekeraars afgenomen. Zonnepanelen leveren een extra kans op brandschade, dus logisch dat verzekeraars daar huiverig voor zijn.’

Remco de Mol, projectleider en KAM-coördinator bij E2 Energie, is medeontwerper van de scope 12-richtlijn voor zonnestroominstallaties. Volgens hem is 2018 het echte keerpunt geweest: ‘In dat jaar waren er relatief veel branden en sindsdien zijn verzekeraars strenger. En terecht, want van de installaties die vóór 2018 op bedrijfspanden zijn gelegd, voldoet zeker 75 procent niet aan de norm. De aandacht die de media besteedden aan de branden in 2018, in combinatie met de strengere houding van verzekeraars heeft ervoor gezorgd dat installatiebedrijven zich in rap tempo zijn gaan professionaliseren. Ze leggen kwalitatief betere en veiliger installaties, conform de laatste versie van de NEN 1010.’

Jurjen beaamt dat: ‘Wij treffen de laatste jaren veiligere installaties aan. Daarvoor zagen we bijvoorbeeld nog regelmatig kabels los liggen op het dak; nu liggen ze netjes gescheiden in een kabelgoot.’

 

Er is veel mogelijk

Burghgraef van Tiel is met diverse oplossingen bezig om het mogelijk te maken om op een veilige manier zonnestroominstallatie te plaatsen op een dak dat is geïsoleerd met brandbaar materiaal. Jurjen: ‘Ons uitgangspunt daarbij is dat het dak brandveiliger wordt mét een zonnestroominstallatie, dan zonder. Dat kan bijvoorbeeld met een extra brandwerend gecoat doek.'

De onderneming heeft het gebruik van een brandwerende coating getest. Bijvoorbeeld met open vuur. Zo probeerden zij met een grote dakbrander de PV-panelen of het isolatiemateriaal in vuur en vlam te krijgen. Dit is niet gelukt. Ofwel: de kans op een dakbrand is met brandwerende coating zeer klein. 'Alleen zullen leveranciers moeten aantonen dat de coating ook duurzaam blijft liggen op het dak, gedurende een lange periode. Dit is reeds aangetoond op kleine schaal en wordt nu gedaan op grotere schaal. Dit traject neemt veel tijd in beslag. De verwachting is dat de testen begin 2022 zijn afgerond.'

'Bovendien verleng je de levensduur van de dakbedekking en kan er geen brand ontstaan na dakdekwerkzaamheden. Als het dak al veertig jaar op het pand ligt met daaronder brandbaar isolatiemateriaal, zou ik overwegen om de isolatie te vervangen. En de nieuwe glas-glaspanelen branden bijvoorbeeld bijna niet. Die gaan voor ‘moeilijke’ daken de oplossing zijn.’

Als het dak al veertig jaar op het pand ligt met daaronder brandbaar isolatiemateriaal, zou ik overwegen om de isolatie te vervangen.

Hoe vergroot je de kans om jouw installatie verzekerd te krijgen?

Erik: ‘Hoe meer je van tevoren aan geruststellende informatie kunt laten zien, hoe beter.’ Rokus is het met hem eens, maar: ‘Ondernemers en ook verzekeringsacceptanten weten vaak niet waar ze op moeten letten.’

Jurjen heeft een tip: ‘Bij ons op de site staat een checklist: als je dat in de offerte zet, ben je al een heel eind.’ ‘Zeker als je plannen hebt voor een grotere installatie, moet je vanaf dag één de verzekeraar erbij willen betrekken,’ voegt Remco daaraan toe. ‘Dat geeft de verzekeraar vertrouwen. Die kan dan, eventueel samen met een onafhankelijk inspectiebedrijf, de ontwerpdocumentatie beoordelen.’

Aandachtspunten bij plannen voor een zonnepaneelinstallatie

 • Vraag je verzekeraar van tevoren of ze de installatie willen verzekeren als je een onafhankelijk en erkend inspectiebedrijf betrekt bij het ontwerp. 
 • Zie erop toe dat de installateurs de installatie aanleggen volgens de NEN1010, NEN-EN-IEC62446-1 en NEN-7250-norm; laat dat vooraf in de offerte vastleggen.
 • Doe zaken met een gecertificeerde installateur.
 • Worden de zonnepanelen eigendom of wordt het dak 'verhuurd' aan derden? Geef aan de verzekeraar door wie het onderhoud verzorgd en op welke wijze.
 • Laat een constructieberekening maken van de dakbelasting met zonnepanelen op het dak en zorg dat de constructeur het legplan vooraf goedkeurt. 
 • Denk na over je dakisolatie. Is het dak van je bedrijfspand geïsoleerd met brandbaar materiaal zoals polystyreen? Schakel dan een expert in om met je mee te denken over een oplossing. Als het dak groot genoeg is om op te delen in compartimenten, biedt dat meer verzekermogelijkheden.
 • Laat een opleveringsinspectie uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf conform Scope 12. Voeg een eventuele herstelverklaring van de installateur toe aan het dossier. 
 • Veel mensen onderschatten de vermogens die door de kabels worden getransporteerd. Een thermografische inspectie (voedingskabels, stringbundels en aansluitpunten) geeft veel inzicht. 
 • Connectoren geven het grootste risico op schade. Let ook op de AC-zijde bij de PV-verdelers en aansluitpunten in de trafo. Toon met kabelberekeningen, een vermogensanalyse en een warmteberekening aan dat je installatie voldoet. 
 • Kijk samen met de expert of de omvormers buiten kunnen staan. Als dat niet kan, laat ze binnen, in een afgesloten ruimte plaatsen.
 • Pas altijd overspanningsbeveiling toe. Dat is relatief goedkoop ten opzichte van de mogelijke impact.
 • Vlamboogdetectie kan van toegevoegde waarde zijn. Hierbij is deskundig aanleg, analyse en management van verwachting vooraf belangrijk. 
 • Zonnepanelen zijn onderhoudsarm, maar niet vrij van enig onderhoud. Zorg voor een jaarlijks controle en een 3-jaarlijkse inspectie. Herstel tekortkomingen en beweeg proactief mee met nieuwe inzichten en normeringen. 

 

Gezamenlijk optrekken loont

Aan het eind van het interview zijn de experts het met elkaar eens: schone energie kan op (bijna) ieder dak, zolang je op tijd deskundigen betrekt. Rokus: ‘Misschien moet je iets meer investeren, maar dan krijg en houd je de installatie verzekerbaar. Bovendien: zo houden we met zijn allen de premies betaalbaar. En als de klant (aanvullende) financiering nodig heeft voor de verduurzaming van zijn pand, dan leggen we graag contact met onze collega’s van de Groenbank.’ Remco vat het tot slot mooi samen: ‘Als je gezamenlijk optrekt met een keuringsbedrijf en de verzekeraar, dan is er veel meer mogelijk.’

Wil je verduurzamen?

De gebouwenverzekering met duurzaamheidsdekking biedt 10% extra investeringsruimte

Geschreven door

Ook interessant