Ga direct naar de inhoud

Laat uw compensatie voor transitievergoeding niet liggen!

Compensatie transitievergoeding.jpg

Als werkgever kunt u in deze tijd wel wat financiële ademruimte gebruiken. Gelukkig is er ook goed nieuws: op 1 april 2020 is de regeling Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid ingegaan. Daarmee heeft u recht op een teruggave voor transitievergoedingen die u sinds 2015 heeft betaald aan werknemers - die u na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte - heeft moeten ontslaan. Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, legt uit hoe u met deze regeling uw werkgeverslasten flink omlaag kunt brengen.

Ontslagvergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

‘Sinds de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in juli 2015 moeten werkgevers bij ontslag werknemers een transitievergoeding betalen. Deze vervangt de ontslagvergoeding. Wanneer het om werknemers gaat, die u na twee jaar arbeidsongeschiktheid moest laten gaan, dan heeft u dubbel pech. Naast de 104 weken aan loon moet u dan namelijk ook een transitievergoeding betalen. Die kan oplopen tot €83.000,-.

 

Waarom deze regeling?

Nu de regeling Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid in werking is getreden, kunt u het transitiedeel van deze dubbele lasten terugvragen bij het UWV. Daarmee voorkomt u als werkgever een opeenstapeling van kosten door een langdurig zieke werknemer. De overheid wil ook voorkomen dat werkgevers het dienstverband omzetten in een zogenoemd ‘slapend contract’, in plaats van het te beëindigen. Op die manier hoeven ze namelijk geen transitievergoeding te betalen. Met de compensatie wil de overheid voorkomen dat langdurig arbeidsongeschikte werknemers lang in onzekerheid blijven.

 

Welke vergoedingen kunt u terugvragen?

U kunt de compensatie met terugwerkende kracht aanvragen bij het UWV. Het gaat om alle transitievergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 heeft betaald aan werknemers, die u na 2 jaar heeft moeten laten gaan. U kunt de compensatie aanvragen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding volledig heeft betaald. Voorbeeld: is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kon u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.

 

Hoe vraagt u compensatie aan?

U kunt de aanvraag indienen door met eHerkenning in te loggen op het Werkgeversportaal van het UWV. Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken voegen, zoals een bewijs van beëindiging van de overeenkomst en een bewijs van betaling van de transitievergoeding. Wat u precies moet aanleveren vindt u terug op de website van het UWV. Ook leest u daar hoe het UWV de hoogte van de compensatie berekent. Het kost u wel even tijd om alles te verzamelen, maar het is de tijdsinvestering dubbel en dwars waard.’

Komt u er niet uit? Uw inkomensadviseur helpt u graag verder.

Zorg voor een financieel vangnet

Voorkom dat je zonder inkomsten komt te zitten bij een ongeluk, ziekte of burn-out. Sluit vandaag nog een AOV af.

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming