Ga direct naar de inhoud

Subsidieregeling STAP-budget: dit moet u weten

Steeds meer bedrijven hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel. Zeker in de bouw raken oudere werknemers ongeschikt voor hun werk of gaan met pensioen. Werkgevers staan daarmee voor de taak om nieuw personeel op te leiden, bestaand personeel bij te scholen en oudere of arbeidsongeschikte werknemers om te scholen. Om hen daarbij te ondersteunen, stelt de overheid per 2022 het STAP-budget beschikbaar. Simon Peereboom is adviseur inkomens- en zorgverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen. Hij legt uit waarom u hier als werkgever op tijd bij moet zijn.

Wat is STAP?

Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is scholing voor veel mensen noodzakelijk om technologische veranderingen te volgen en duurzaam inzetbaar te blijven. STAP staat dan ook voor ‘Stimulans van de ArbeidsmarktPositie’. Het STAP-budget is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget voor werknemers en vervangt de mogelijkheid om scholingskosten fiscaal af te trekken. Deze overheidssubsidie bedraagt per scholingstraject 100% van de kosten, tot een maximum van €1000.- inclusief btw.
 

Drempelverlagend voor bijscholing en omscholing

Er is dus al een regeling die stimuleert om een opleiding te volgen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie. De werknemer mag de opleidingskosten van de inkomstenbelasting aftrekken.  In de praktijk blijkt dat werknemers op leeftijd of met een praktische opleiding hier geen gebruik van maken. En dat terwijl zij er het meeste baat bij hebben. Dit gebeurt omdat de bestaande regeling twee nadelen heeft:

  • De eerste €250.- komt voor rekening van de werknemer
  • De kosten kunnen alleen achteraf en gedeeltelijk via de belastingaangifte worden teruggevraagd

De minister denkt dat een voorschot van €1000.- vooraf de drempel verlaagt om een opleiding of cursus te volgen.


Verbetering voor werknemer en werkgever

De nieuwe subsidieregeling is dus voor veel werknemers een verbetering ten opzichte van de huidige fiscale regeling. En ook voor de werkgevers in de bouwsector is het STAP-budget goed nieuws. Het is namelijk een goede aanvulling op het bestaande, individuele budget van de werknemer. Ter verbetering van de arbeidsmarktpositie hebben de cao-partijen Bouw & Infra voor iedere werknemer in de bouwsector een individueel ontwikkelbudget beschikbaar gesteld. Bij opleidingen, die nuttig zijn voor het uitvoeren van de eigen functie, hoeft de werknemer dit individuele budget niet aan te spreken. In zo’n geval komt het STAP-budget dus mooi uit.

 

Hoe werkt de STAP-subsidie?

De regeling geldt voor iedere werknemer tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd die zich wil laten bijscholen of omscholen. Hiervoor vraagt hij STAP-subsidie aan bij het UWV. Na goedkeuring geeft UWV een beschikking af, waarmee de opleider de kosten bij hen kan declareren. Het UWV betaalt een voorschot van 100% tot het maximumbedrag aan de opleider. Als de kosten hoger zijn, brengt de opleider het restant bij de werknemer in rekening. Iedere werknemer kan per kalenderjaar voor één scholingsactiviteit STAP-financiering krijgen.


Belangrijk: dien uw aanvraag tijdig in

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de STAP-regeling per 2022 in. Dat betekent dat u deze regeling alvast een plaats in uw opleidings- en scholingsbeleid kunt geven. Zo kunt u uw werknemers tijdig informeren over deze nuttige opleidingssubsidie. Het totale STAP-budget is 200 miljoen euro per jaar. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Daarom is het belangrijk dat u de aanvragen op tijd indient.

Simon Peereboom

Adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Ook interessant