Ga direct naar de inhoud

Verzuimverzekering en loondoorbetalingsplicht: welke invloed heeft het coronavirus?

Coronavirus.jpg

Als ondernemer wilt u altijd goed voor uw personeel zorgen. Maar tegelijkertijd moet u uw hoofd boven water houden in uitdagende tijd. In dit artikel beantwoordt Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, vragen van ondernemers zoals u over uw verzuimverzekering en loondoorbetaling.

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

1. Mijn werknemer is ziek door het coronavirus. Keert mijn verzuimverzekering uit?

Ja, uw verzuimverzekering keert uit als uw werknemer door het coronavirus de afgesproken werkzaamheden niet kan uitvoeren. 

De werknemer moet zelf de landelijke procedure volgen, die de overheid heeft opgelegd. De werknemer moet zich ziekmelden bij de arbodienst. En u moet de werknemer ziek melden bij uw verzekeraar.

2. Mijn werknemer is (waarschijnlijk) besmet met het coronavirus, maar niet te ziek om te werken. Keert mijn verzuimverzekering uit?

Uw medewerker moet thuis in isolatie. Zo voorkomt u dat andere collega’s besmet raken. U blijft het loon doorbetalen.

3. Mijn werknemer moet in thuisquarantaine. Is dit gedekt door mijn verzuimverzekering?

Zolang de werknemer niet ziek is, moet u loon doorbetalen en keert uw verzuimverzekering niet uit. Op de website van het RIVM staat uitgelegd waar de werknemer zich aan moet houden. 

4. Mijn werknemer zit in het buitenland en is daar in quarantaine geplaatst. Is dit gedekt door mijn verzuimverzekering?

Zolang uw werknemer niet ziek is, keert de verzuimverzekering niet uit. U heeft een loondoorbetalingsplicht, omdat de lokale overheid de quarantaine oplegt.

5. Mijn werknemer is ziek geworden in het buitenland. Keert mijn verzuimverzekering uit?

De dagen waarop een medewerker in het buitenland ziek is, gelden als ziektedagen. Niet als vakantiedagen. Op voorwaarde dat de werknemer zich officieel ziekmeldt, krijgt u een uitkering van uw verzuimverzekering.

6. Stel dat mijn medewerker niet wil komen werken. Kan ik dat melden op mijn verzuimverzekering?

Nee, een verzuimverzekering dekt alleen mensen die niet kunnen werken door ziekte of een gebrek. Alleen als uw werknemer een goede reden heeft om thuis te blijven, heeft hij recht op loondoorbetaling. 

 

Veelgestelde vragen over loondoorbetaling

1. Mijn werknemer wil niet naar het werk komen uit angst voor besmetting. Mag hij thuisblijven?

Als die vrees terecht is, mag dat. Als een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied bijvoorbeeld. Of wanneer 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. 

Heeft uw werknemer geen gegronde reden om thuis te blijven? En kan hij thuis geen werkzaamheden verrichten voor uw onderneming? Dan hoeft u geen loon door te betalen. De werknemer moet dan vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

2. Mijn werknemer is op zakenreis in het buitenland en kan niet terugkomen. Moet ik loon doorbetalen?

Ja, u moet het loon doorbetalen. Dit is uw risico als werkgever.

3. Mijn werknemer is op vakantie in het buitenland en kan niet terugkomen. Moet ik loon doorbetalen?

Is uw werknemer op vakantie in een risicogebied (code oranje of rood)? Dan is dat zijn verantwoordelijkheid en hoeft u geen loon door te betalen. Het langere verblijf trekt u af van zijn vakantiedagen of van zijn loon.

Is uw werknemer in een gebied dat niet als risicogebied geldt? En wordt er bijvoorbeeld een uitreisverbod ingesteld, waardoor hij niet naar huis kan? Dan hoeft hij geen extra vakantiedagen op te nemen en moet u het loon doorbetalen.

4. Mijn werknemer blijft thuis omdat de school of kinderopvang van zijn kind(eren) gesloten is. Mag ik dit weigeren?

U komt niet in aanmerking voor een uitkering van uw verzuimverzekering voor deze werknemer. Mijn advies is daarom om in goed overleg een oplossing te vinden. Denk aan thuiswerken of diensten ruilen. 

5. Moet ik uitzendkrachten doorbetalen?

Als u niet genoeg werkt heeft, kunt u de uitzendkracht terugsturen naar het uitzendbureau. 

Heeft u een uitzendbeding afgesproken met de uitzendkracht? Dan kan de overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht per direct worden beëindigd. 

Heeft u geen uitzendbeding afgesproken? Dan is meestal het uitzendbureau verplicht om het salaris door te betalen. En voor de uitzendkracht een andere opdrachtgever te vinden.

6. Mag ik een oproep(kracht) kosteloos annuleren?

Heeft u een oproepkracht met een nul-urencontract? Dan geldt het principe: geen werk, geen salaris. 

Heeft u de oproepkracht al opgeroepen? Dan mag u deze oproep tot 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos annuleren. 

Trekt u de oproep te laat in? Dan heeft de oproepkracht recht op loon voor de uren die hij volgens de oproep gewerkt zou hebben.

7. Moet ik een zieke tijdelijke kracht doorbetalen?

Wordt de oproep- of uitzendkracht ziek door het coronavirus? En kunt u uw onderneming voortzetten? Dan gelden de normale regels bij ziekte. 

Voor een tijdelijke kracht die ziek wordt, heeft u een loondoorbetalingsverplichting tot het einde van het dienstverband. Daarna moet de werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Op deze manier hebben ook mensen met een tijdelijk dienstverband recht op twee jaar loon bij ziekte.

pr-abnamro

Simon Peereboom

Adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant