Ga direct naar de inhoud

Hoog ziekteverzuim? Met deze 3 tips houdt u vinger aan de pols

Hoog ziekteverzuim.jpg

Het eerste kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim in Nederland met 5,2 procent het hoogst in 17 jaar. Dat valt natuurlijk voor een deel te verklaren door de uitbraak van corona eind februari. Een tweede belangrijke boosdoener blijkt een ontbrekend ziekteverzuimbeleid, vooral in het MKB. Lidia Kelder, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, legt in dit blog uit hoe dat zit. Ook geeft ze drie tips waarmee u verzuim in uw bedrijf kunt beperken.

Ziekteverzuimbeleid is wettelijk verplicht

Veel ondernemers met personeel weten niet dat ze wettelijk verplicht zijn om een ziekteverzuimbeleid te hebben. Een ziekteverzuimbeleid is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid. Iedere ondernemer met één of meer werknemers moet in zijn arbobeleid vastleggen welke maatregelen hij neemt om verzuim te voorkomen én zo kort mogelijk te houden. Naast een doordachte aanpak van ziekteverzuim, moet u bijvoorbeeld een ingevulde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Op deze webpagina van de Rijksoverheid: waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de arbowet? kunt u lezen welke onderdelen verplicht zijn voor uw arbo- en verzuimbeleid.

 

Verplicht arbocontract

Wat ik en mijn collega-adviseurs vooral merken, is dat ondernemers in het mkb geen arbocontract hebben. Weinig mensen weten dat u zelfs met één personeelslid al verplicht bent om een contract met een arbodienst af te sluiten. Daarmee lopen ze het risico dat de Inspectie SZW onaangekondigd langskomt en een forse boete oplegt. Een arbocontract is overigens niet alleen een wettelijk verplicht onderdeel van uw ziekteverzuimbeleid, ook verzekeraars eisen een arbocontract als voorwaarde voor een verzuimverzekering. Bovendien kan een arbodienst u helpen uw ziekteverzuimbeleid op te stellen.

 

Gezonde werknemers, lagere kosten

Het belangrijkste argument vóór een goed ziekteverzuimbeleid is natuurlijk dat uw werknemers gezond en met plezier aan het werk blijven. Daarnaast is er nog een goede reden om snel aan de slag te gaan met uw ziekteverzuimbeleid. In de praktijk blijkt dat een helder ziekteverzuimbeleid zorgt voor een minder hoog ziekteverzuim en dus een daling van uw verzuimkosten. Vooral als u het beleid niet alleen helder opstelt, maar het ook duidelijk uitlegt aan uw werknemers. Zo weten zij goed waar ze aan toe zijn.

Hoog ziekteverzuim? Hieronder geef ik een aantal tips die u in uw bedrijf kunt doorvoeren.

1. Maak passende protocollen

Zorg dat de afspraken in uw ziekteverzuimbeleid passen bij de aard, omvang en bedrijfscultuur van uw bedrijf. Beschrijf op een heldere en goed te begrijpen manier wat de verplichtingen en rechten zijn van iedereen in uw bedrijf en deel dit met uw werknemers. Zo zorgt u ervoor dat iedereen achter de afspraken staat.

2. Maak kort verzuim bespreekbaar

Niet alleen weten werknemers vaak niet welke stappen ze moeten nemen als ze ziek zijn, ook beseffen ze vaak niet de gevolgen voor het bedrijf. Dat ze door zich (te makkelijk) ziek te melden de werkdruk van hun collega’s onnodig verhogen bijvoorbeeld. U zult merken dat als u hierover in gesprek gaat met uw werknemers, zij zich minder snel ziek melden.

3. Sluit een goede ziekteverzuimverzekering af

Een verzuimverzekering biedt meer dan alleen een financiële vergoeding voor uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Veel verzekeraars bieden de verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening aan door een gecertificeerde arbodienst. U bent daarmee gegarandeerd van goede ondersteuning én u voldoet gelijk aan de verplichting om met een arbodienst samen te werken.

 

Ontzorging van het MKB

En wist u dat er nu speciaal voor het mkb een verzuim-ontzorgverzekering is? Deze verzekering biedt u een nóg uitgebreidere dienstverlening door een arbodienst en een casemanager. U krijgt een vergoeding voor aanpassingen, behandelingen en onderzoeken die de bedrijfsarts adviseert. Bovendien is de verzekering ‘Poortwachterproof’. Kortom: werkgevers worden écht ontzorgd. Ik en mijn collega’s vertellen u hier graag meer over.

ABN AMRO

Lidia Kelder

Adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant