Ga direct naar de inhoud

De MKB-verzuim-ontzorgverzekering

Mkb-verzuim-ontzorg-verzekering.jpg

Sinds 1 januari 2020 bieden verzekeraars de zogeheten ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’ aan. Een op het eerste gezicht normale verzuimverzekering, die zich onderscheidt door een uitgebreidere dienstverlening bij ziekteverzuim. Waarom zou je voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering kiezen?

Vanuit werkgeversorganisaties is het signaal gekomen dat de verplichtingen die werkgevers hebben voor hun (zieke) werknemers vaak te veel van het goede zijn geworden. Denk daarbij aan de loondoorbetaling bij ziekte, re-integratieverplichtingen, Ziektewet- en WGA-premies en de transitievergoeding bij ontslag.

Voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen deze verplichtingen extra zwaar uitpakken. Zij hebben doorgaans minder ervaring met langdurig zieke werknemers en minder re-integratiemogelijkheden in de eigen onderneming dan grote werkgevers. Om hen tegemoet te komen is onder andere de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd.

 

Wat is de MKB-verzuim-ontzorgverzekering?

De mbk-verzuim-ontzorgverzekering is een initiatief van MKB Nederland, verzekeraars en de overheid. De verzekering moet, zoals al duidelijk wordt uit zijn naam, werkgevers ontzorgen bij langdurig zieke werknemers. Ontzorgen gebeurt vooral door de inzet van een casemanager die contact onderhoudt met werkgever en werknemer. De casemanager legt bijvoorbeeld uit aan langdurig zieke werknemers welke (financiële) gevolgen er zijn voor het inkomen en ondersteunt werkgevers bij het opstellen van een re-integratieplan.

Bij langdurig ziekteverzuim zal er vaak sprake zijn van kostbare re-integratietrajecten. Verzekeraars vergoeden dergelijke trajecten niet altijd of slechts beperkt na een kosten-batenanalyse. De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering vergoedt deze re-integratietrajecten, mits deze door de bedrijfsarts geadviseerd zijn, wel. Volgt de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en andere betrokken deskundigen op? Dan voldoet de verzekering aan de Wet Verbetering Poortwachter en zijn eventuele loonsancties van het UWV tevens meeverzekerd.

Een ander pluspunt van deze verzekering is de wijze van premievaststelling. Zijn er veel werknemers ziek geweest of er is sprake van een langdurig zieke werknemer? Dan kan de verzekeraar van een standaard verzuimverzekering als gevolg daarvan de premie verhogen. Bij de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is dit beperkt, omdat de ontvangen verzekeringsuitkering maar geringe invloed heeft op de premievaststelling.

Met de huidige krappe arbeidsmarkt en de stijgende (loon)kosten, is het voor werkgevers nóg belangrijker om ziekteverzuim te voorkomen. Ook hiervoor zijn bij diverse verzekeraars aanvullende mogelijkheden. 

 

Tegemoetkoming in de premie

Naast de ontzorgverzekering is er, om mkb-werkgevers te ondersteunen, sinds 2022 een financiële tegemoetkoming in het leven geroepen. Deze bestaat in de vorm van een verlaging van de AOF-premie. Vanaf deze datum betalen kleine werkgevers een lagere (gedifferentieerde) AOF-premie dan middelgrote en grote werkgevers. Het geld wat je hiermee bespaart kun je bijvoorbeeld gebruiken voor de premie van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Wil je meer weten over de MKB-verzuim-ontzorgverzekering of over verzuimpreventie? Neem dan contact op met onze adviseurs via 038-4968433. 

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant