Ga direct naar de inhoud

Waterschade Limburg: veelgestelde vragen

Limburg wateroverlast.jpg

Afgelopen week is Limburg opgeschrikt door extreme regenval en overstromingen. Hierbij raakten ontelbare woningen, auto’s en bedrijfspanden beschadigd. Dorpen waren overstroomd en de inwoners werden geëvacueerd. ABN AMRO Schadeverzekeringen wil haar klanten in dit rampgebied goed en snel helpen. Bent u ondernemer in Limburg? In dit artikel krijgt u antwoord op de meestgestelde vragen.

De watersnood in Provincie Limburg is een rampzalige situatie. Slachtoffers blijven in verdriet en grote onzekerheid achter: komen ze dit te boven? ABN AMRO Schadeverzekeringen wil de ondernemers van dit rampgebied zoveel mogelijk helpen en ondersteunen. Daarom hebben wij hieronder de meestgestelde vragen alvast voor u beantwoord. Zo weet u snel waar u aan toe bent. 

Extreme regenval – veel schades worden uitbetaald

Heeft u schade door de hevige regenval van 14, 15, 16 en/of 17 juli? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel naar 038 - 496 86 63. 

Bent u via ABN AMRO Verzekeringen bij een andere verzekeraar verzekerd? Neem ook dan contact met ons op via 038 – 496 86 63. 

Veelgestelde vragen over bedrijfsschade en eigendommen

Wat betekent dit voor schades aan uw gebouw, inventaris en/of goederen? Hieronder beantwoordt ABN AMRO Schadeverzekeringen de meestgestelde vragen:  

Is schade door hevige regenval verzekerd? 

Ja, schade door hevige regenval is verzekerd onder de zakelijke brandverzekering. Neem contact op met uw verzekeringsadviseur over de exacte dekking. 

Door de hevige regenval is mijn dak ingestort. Is deze schade verzekerd?

Ja, schade door het instorten van daken of muren door waterdruk is verzekerd onder de zakelijke brandverzekering. Er mag géén sprake zijn van slecht onderhoud of constructiefouten.

Door de hevige regenval moet ik mijn bedrijfsvoering staken. Zijn deze kosten gedekt? 

Ja, deze kosten zijn gedekt onder uw zakelijke bedrijfsschadeverzekering. 

Let op: de kosten moeten het gevolg zijn van een beschadiging van uw eigendommen door de hevige regenval. 

Schade door hevige regenval is vaak verzekerd: neem contact op met uw verzekeringsadviseur

Ik moet water afvoeren en mijn pand schoonmaken. Zijn deze kosten gedekt? 

Ja, bij een gedekte schade vergoedt ABN AMRO Schadeverzekeringen de kosten voor het afvoeren van water en de schoonmaak van uw pand. 

Wie betaalt de expertisekosten wanneer toch blijkt dat de schade niet gedekt is? 

Is de expert door ons ingeschakeld? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de expertisekosten. 

 

Veelgestelde vragen over zakelijk vervoer 

Naast gebouwen, inventaris en goederen zijn ook andere zaken in de watersnood beschadigd geraakt, waaronder: personenauto’s, bestelbusjes en vrachtauto’s. In de onderstaande alinea beantwoordt ABN AMRO Schadeverzekeringen de meestgestelde vragen: 

Is schade door overstroming gedekt bij een beperkt of volledig cascoverzekering? 

Ja, schade door overstroming is gedekt bij beperkte en volledige cascoverzekeringen. Dit heeft géén invloed op uw schadevrije jaren. 

Is schade door overstroming gedekt op een WA-verzekering? 

Nee, bij WA-verzekeringen is schade door overstroming niet gedekt. 

 

Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)

Niet alle schade is te verzekeren. Dit is zeker bij natuurrampen, zoals in provincie Limburg, het geval. Daarom heeft de Nederlandse overheid de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in het leven geroepen. Hiermee kunnen bewoners (en: ondernemers) van het rampgebied een tegemoetkoming aanvragen voor de geleden materiële schade en de gemaakte kosten. 

Het verkrijgen van een tegemoetkoming uit de Wts is aan voorwaarden gebonden. Belangrijk is dat de schades en kosten aan de volgende kenmerken voldoen: 

 • Ze zijn niet verzekerbaar;
 • Ze zijn niet verhaalbaar;
 • Ze zijn niet vermijdbaar.

Een voorwaarde van Wts is dat de schades en kosten niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar zijn

Wanneer heb ik recht op Wts?

Wanneer uw bedrijf aan de rivierzijde van de dijk gevestigd is, kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming vanuit de Wts. Dit geldt alleen wanneer de schades/kosten niet via de verzekering gedekt zijn en u een volledige brandverzekering heeft afgesloten. 

Wanneer heb ik géén recht op Wts?

U kunt (waarschijnlijk) geen aanspraak maken op de Wts, wanneer er sprake is van: 

 • Gebouwen, inventaris en eigendommen met een beperkte branddekking; 
 • Zakelijke vervoersmiddelen met een WA-dekking;

De geleden schades zijn verzekerbaar; namelijk met een uitgebreidere dekking. Ze voldoen dus niet aan de voorwaarden van de Wts. 

 

Tips voor het melden van schade

Een natuurramp, zoals in Limburg, gaat u natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Uw gedachten gaan waarschijnlijk alle kanten op. Voor het melden van schade delen wij daarom de volgende tips: 

 1. Neem eerst contact op met uw verzekeraar of adviseur;
 2. Maak video’s en foto’s van uw situatie; 
 3. Pas op voor ‘experts’ of ‘bemiddelaars’ waar u zelf niet om heeft gevraagd;
 4. Begin pas met opruimen wanneer de situatie veilig is;
 5. Verzamel facturen van beschadigde zaken. 

Heeft u schade door de hevige regenval?

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel naar 038 - 496 86 63

pr-abnamro

ABN AMRO Verzekeringen

  Meer voor

  Ook interessant