Ga direct naar de inhoud

De WAM is aangepast: heb je nog de juiste verzekering voor jouw bedrijfs­voertuig?

WAM.jpg

Ondernemers opgelet: eind december is de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) veranderd. In de nieuwe versie van de wet staat duidelijker voor welke voertuigen je een WAM-verzekering moet afsluiten. Allard Hendriksen, specialist zakelijke schadeverzekeringen bij ABN AMRO Schadeverzekering, vertelt wat er is veranderd en wat dat voor jou betekent.

Waarom is de wet aangepast?

Afgelopen december is er het een en ander veranderd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Allard bespreekt in dit artikel niet alle veranderingen: ‘Alleen de veranderingen die belangrijk zijn voor onze zakelijke klanten. Die aanpassingen zijn bedoeld om grijze gebieden in de wet op te helderen. Het is nu duidelijker welke voertuigen in je bedrijf kunnen leiden tot een aansprakelijkheidsstelling wanneer daarmee schade wordt veroorzaakt. Voor die voertuigen moet je dus een WAM-verzekering afsluiten.’

 

Voor welke voertuigen geldt de WAM?

De WAM geldt voor alle motorvoertuigen, dus sowieso voor elk voertuig met een kenteken. ‘De afgelopen jaren zijn er nieuwe voertuigen op de markt gekomen, waarover nog onvoldoende duidelijkheid was,’ legt Allard uit. ‘Alle elektrische fietsen (fietsen met trapondersteuning mét en zonder kenteken) waren voorheen wel vastgesteld als motorrijtuig. Elektrische fietsen zonder kenteken waren vrijgesteld van verzekerplicht. In de nieuwe versie van de WAM is dit duidelijker beschreven. Nu worden alleen nog e-bikes die harder kunnen dan 25 km per uur als motorrijtuig gezien. 

Hoe snel flitsen jouw bezorgers?

Als voorbeeld, flitsbezorgers die gebruikmaken van een fiets die niet harder kan dan 25 km per uur vallen niet meer onder de WAM, maar juist onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Heb je bezorgers in dienst? Dan is het dus erg belangrijk om jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te controleren. 

Elektrische step

Een nieuwkomer op de markt is de elektrische step. Daarvoor geldt dat als ze zwaarder zijn dan 25 kilo en 14 km per uur gaan of sneller, ze voortaan ook onder de WAM vallen. Dat betekent dus ook een kenteken- en verzekerplicht voor het grootste deel van de elektrische steps.’

 

Gewijzigde definitie van gebruik

De tweede belangrijke verandering is de definitie van het gebruik van voertuigen in je bedrijf. Allard: ‘Daarmee is er nu ook duidelijkheid over voertuigen die in je bedrijf gebruikt worden voor werkzaamheden, zoals heftrucks.’ In de vorige versie van de wet bepaalde de plaats waar je het voertuig gebruikte, of je voor dat voertuig een WAM-verzekering moest afsluiten. Je moest elk motorvoertuig dat ‘deelneemt aan het verkeer’ verzekeren. Die ‘deelname aan het verkeer’ betekende dat je alle voertuigen moest verzekeren, waarmee op de openbare weg werd gereden. Het erf van het bedrijf werd daar ook onder gerekend, omdat je daarvandaan de openbare weg af en oprijdt.

Van waar naar waarvoor

In de nieuwe versie is de functie van het voertuig bepalend: dus waarvoor je het gebruikt. Vanaf nu moet je ieder motorrijtuig dat wordt gebruikt voor werkzaamheden in je bedrijf verzekeren. Het moet dan wel een minimaal gewicht van 25 kilo hebben en sneller kunnen dan 14 km per uur. ‘Dus je hebt ook een verzekerplicht als dat voertuig alleen wordt gebruikt in een weiland, op een erf of in een magazijn, óók als het voertuig geen kenteken heeft,’ vertelt Allard. ‘Het maakt ook niet uit of de schade ontstaat wanneer het voertuig stilstaat of in beweging is. Dat kan betekenen, dat voertuigen die je eerst niet hoefde te verzekeren, nu wel onder de wet vallen, zoals palletwagens die je alleen in je magazijn gebruikt.’

 

Waarom is het gebruik aangepast?

‘Deze wetsbepalingen zijn aangepast, zodat nu duidelijker is welke voertuigen een aansprakelijkheidsrisico met zich meebrengen,’ vervolgt Allard. ‘Wanneer er een ongeluk gebeurt met dat voertuig en je bent niet verzekerd, dan ben je flink de klos. Motorrijtuigen zijn namelijk uitgesloten van de AVB: de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Dus zeker als het voertuig letselschade veroorzaakt (een verwonding of erger), kan dat tot een jarenlange extra kostenpost leiden. Daar wil je goed tegen verzekerd zijn.’ 

Steeds duidelijker 

De WAM wordt aangepast op uitzonderingsgevallen in de praktijk: op basis van uitspraken van de rechter bijvoorbeeld. Zo wordt het steeds duidelijker wat er wel en niet onder valt. Dat is een doorlopend proces.

Een voorbeeld

Vóór deze aanpassing in de wet, reed een vorkheftruck in een loods over de voet van de medewerker die ernaast liep. Het slachtoffer had ernstig voet- en polsletsel. De vraag was: onder welke aansprakelijkheidsverzekering valt dit? De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van de ondernemer wees de claim af. De WAM-verzekering wees de schade ook af omdat deze niet in het verkeer had plaatsgevonden. De rechter oordeelde dat de WAM alsnog de schade moest dekken. In de nieuwe situatie is de reikwijdte van de WAM duidelijker omschreven. Nu hoeft er geen rechtbank aan te pas te komen en is de medewerker beter beschermd.

 

Welke voertuigen vallen niet onder de WAM?

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Motorrijtuigen die minder wegen dan 25 kilo en niet harder kunnen dan 14 km per uur. 
  • Motorrijtuigen met een tijdelijk geschorst kenteken. 
    Je kunt voor sommige voertuigen het kenteken tijdelijk schorsen. Bijvoorbeeld als je bedrijf seizoensgebonden werkzaamheden verricht. Een voertuig met kenteken kun je voor de periode buiten het seizoen schorsen: dan is er geen aansprakelijkheidsrisico en dus ook geen WAM-plicht. Je mag dat voertuig dan dus helemaal niet gebruiken: ook niet binnen je eigen bedrijf. Schorsen kan online op de website van het RDW.
  • Werktuigen die je bevestigt aan verzekerde voertuigen. 
    Wanneer je een werktuig koppelt aan, of monteert op een voertuig om er iets anders mee te doen, is dat risico niet meeverzekerd. Als je bijvoorbeeld een kraan monteert op een auto, wordt daarmee de auto geen takelwagen: je takelt immers met de kraan, niet met de auto. Het risico van de werkzaamheden met de kraan valt dan niet onder de WAM.

Wanneer valt een voertuig onder de WEGAM (en dus niet onder de WAM)?

Allard ziet de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen als stukjes in een legpuzzel: ‘De WEGAM dekt dat ene stukje dat niet wordt gedekt door de AVB of WAM. De AVB sluit schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig uit. De WAM geldt alleen voor voertuigen die je voor werkzaamheden voor je bedrijf gebruikt, maar sluit schade aan de bestuurder uit. Met een WEGAM-verzekering ben je verzekerd tegen schade tijdens werktijd, die een medewerker als bestuurder van een motorrijtuig bij een verkeersongeval oploopt. En mogelijk ook buiten werktijd, bijvoorbeeld als hij van huis naar werk rijdt in een auto van de zaak.’

 

Hoe zit het met de voertuigen in jouw bedrijf?

Om er zeker van te zijn dat je goed verzekerd bent, doet Allard tot slot een dringende oproep aan ondernemers: kijk bij elk voertuig dat je gebruikt in je bedrijf of je daar de juiste aansprakelijkheidsverzekering voor hebt afgesloten. Twijfel je? Neem dan vooral contact op met je verzekeringsadviseur: die kan je precies vertellen welke verzekeringen in jouw situatie van toepassing zijn.’

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant