Ga direct naar de inhoud

Heeft jouw bedrijf een preventiemedewerker?

Preventiemedewerker.jpg

Om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te bevorderen, is elk bedrijf verplicht om een preventiemedewerker te hebben. In kleine bedrijven mag je als werkgever zelf die rol vervullen. Heb je meer dan 25 werknemers? Dan moet je een werknemer aanwijzen, die je kan ondersteunen bij het voeren van je arbobeleid.

Wat is en doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker is een werknemer met preventietaken, die door de werkgever wordt aangesteld. Hij of zij ondersteunt het bedrijf op het gebied van veilig en gezond werken. De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving. Die verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever.

 

Welke eisen stelt de Arbowet?

De Arbowet (artikel 13) schrijft voor dat elk bedrijf minimaal één werknemer moet aanwijzen als preventiemedewerker. In grote bedrijven worden vaak meerdere aangesteld. Dat geldt ook voor bedrijven met grotere risico’s voor de gezondheid en veiligheid, bijvoorbeeld in de industriële sector.

Verder zegt de wet dat:

 • bij bedrijven tot en met 25 werknemers (incl. uitzendkrachten en stagiaires) de eigenaar de rol van preventiemedewerker kan vervullen. Dat hoeft dus niet: misschien vind je het juist wel prettig om een medewerker daarvoor aan te wijzen;
 • het bedrijf zorgt dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken;
 • de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring moet beschikken.

 

Leg taken en bevoegdheden schriftelijk vast

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft een goed beeld van de risico’s in je bedrijf en waar de preventiemedewerker zich vooral op kan richten. Zorg dat voor iedereen helder is wat de taken zijn van de preventiemedewerker. Bedrijven zijn verplicht om bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers en de bijbehorende arbeidsomstandigheden schriftelijk vast te leggen in het arbobeleid. Ook de taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker moeten worden vastgelegd in het arbobeleid.

Zaken die in het arbobeleid vastgelegd kunnen worden zijn:

 • De beoordeling van hoe de preventiemedewerker functioneert;
 • De scholingsmogelijkheden;
 • De eventuele beloning;
 • De middelen en het budget;
 • Hoe de preventiemedewerker collega’s aanspreekt op onveilig gedrag;
 • Onderzoek van werkplekken.

 

Opleiding van de preventiemedewerker

Het is niet verplicht om het aangewezen personeelslid een opleiding te laten volgen. Maar de preventiemedewerker heeft natuurlijk pas écht meerwaarde als hij of zij voldoende kennis van zaken heeft. In de Arbowet wordt aangegeven dat de medewerker over ‘voldoende deskundigheid en ervaring’ moet beschikken. Wanneer dit niet het geval is, dan is een (korte) opleiding aan te bevelen.

Geschreven door

Ook interessant

Arbeidsongevallen

 • arbo
 • werkomgeving