Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Ook in de WAB: geen proeftijd in tijdelijk contract

Ook in de wab geen proeftijd tijdelijk contract.jpg

U mag als werkgever geen proeftijd opnemen in tijdelijke contracten van maximaal zes maanden. Doet u dat toch, dan is de proeftijd niet geldig en gelden de gewone regels van het ontslagrecht. Op deze pagina leest u waar u precies op moet letten bij het afspreken van een proeftijd.

Wat is er veranderd?

Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 van kracht ging, gelden er nieuwe regels voor de proeftijd. Met de invoering van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) op 1 januari 2020 zijn enkele regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. De regels rond proeftijd zijn in de WAB niet gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van ongewijzigde aandachtspunten voor de proeftijd:

  1. In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of minder, mag u geen proeftijd opnemen.
  2. Ook is een proeftijd niet toegestaan als u als opvolgend werkgever kan worden gezien. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer eerst via een uitzendbureau voor uw bedrijf heeft gewerkt en daarna direct voor u komt werken. Alleen als deze werknemer voor u gaat werken in een nieuwe functie en u andere vaardigheden van hem vraagt, is een proeftijd toegestaan.

 

6 maanden en een dag

Wanneer u in een tijdelijke arbeidsovereenkomst toch een proeftijd wilt opnemen, moet u dus voor een contract met een langere duur dan 6 maanden kiezen. Eén dag extra is al voldoende. Om misverstanden te voorkomen, vermeldt u de exacte duur van de overeenkomst in het tijdelijke contract: ‘zes maanden en een dag’. Veel werkgevers kiezen voor een contract van 7 maanden.

Hoe zit dat met de cao?

Er mogen géén afwijkende bepalingen over proeftijden binnen tijdelijke arbeidsovereenkomsten van ten hoogste zes maanden worden afgesproken in de cao die binnen uw bedrijf geldt.

 

Proeftijd bij een langer contract

Bij een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden gelden de volgende regels:

  • De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd.
  • Bij een contract voor een bepaalde tijd langer dan 6 maanden en korter dan twee jaar is de proeftijd maximaal één maand. In de cao kan een afwijkende proeftijd van twee maanden worden afgesproken.
  • Bij een vast contract is de proeftijd maximaal twee maanden.
  • De proeftijd is hetzelfde voor werknemer en werkgever.
  • De proeftijd gaat in bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

 

Arbeidsovereenkomst zes maanden of korter Arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden en korter dan twee jaar Arbeidsovereenkomst twee jaar of langer
Geen proeftijd Eén maand proeftijd Twee maanden proeftijd

Als het proeftijdbeding (de afspraken over de proeftijd) niet aan bovenstaande regels voldoet, is dat beding niet geldig (‘nietig’ heet dat in juridische termen).

Let op: de WAB heeft gevolgen voor oproepovereenkomsten, voor de transitievergoeding en voor de ketenregeling.

Geschreven door

Ook interessant

CSRD (stappenplan)

  • wetgeving
  • verduurzaming