Ga direct naar de inhoud

Strengere handhaving RI&E

handhaving rie.jpg

Bij een peiling vorig jaar bleek maar een derde van alle Nederlandse bedrijven een volledige risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te hebben. Daarom zet de Inspectie SZW dit jaar extra in op voorlichting en gaat ze strenger handhaven. Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, vertelt waarom een RI&E zoveel méér is dan een administratieve last.

Toename verzuim

‘Werkgevers zijn al ruim 25 jaar wettelijk verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren en een daaruit volgend plan van aanpak op te stellen. Doel: de veiligheidsrisico’s op de werkvloer in kaart brengen en die te voorkomen of op te heffen. Staatssecretaris Van Ark maakt zich niet alleen zorgen over het lage aantal bedrijven met een volledig RI&E, maar vooral om de toename van het aantal arbeidsongevallen met verzuim. Vaak blijkt het ontbreken van preventiemaatregelen de oorzaak van de ongevallen.

 

Controle op papier

De Inspectie SZW gaat daarom dit jaar werkgevers extra controleren op een volledige RI&E. Het is uiteraard niet mogelijk om alle bedrijven in Nederland te vereren met een inspectiebezoek. Daarom is de Inspectie SZW van plan om bij een groot aantal bedrijven de RI&E schriftelijk op te vragen. Reageert de werkgever niet tijdig en adequaat? Dan plant de Inspectie alsnog een bezoek in. Zaak dus, om nu te controleren of uw RI&E op orde is.

Hogere boetes

Naast extra controles heeft staatssecretaris Van Ark van SZW besloten de boetes voor een niet aanwezige RI&E te verhogen. De boete voor een bedrijf van 500 of meer werknemers zonder RI&E gaat omhoog van € 3.000,- naar € 4.500,- euro. Bedrijven met minder dan 5 werknemers gaan voortaan € 450,- euro betalen als ze geen RI&E blijken te hebben.

Rechtbank straft ook

De Inspectie SZW is niet de enige instantie die erop let of u wel een RI&E heeft. Onlangs legde de rechtbank Oost-Brabant een bedrijf uit Tilburg een boete van € 40.000,- op, omdat de RI&E onvolledig bleek. Daardoor was het bedrijf zich niet voldoende bewust van de veiligheidsrisico’s die een 15-jarige stagiair tijdens het orderpicken liep. Zijn voet raakte bekneld tussen een pallettruck en de muur, waarbij zijn middenvoetsbeentjes werden verbrijzeld. Bovendien moesten twee van zijn tenen geamputeerd worden.

 

Grote risico’s

Van alle Nederlandse bedrijven heeft nu ongeveer een derde een RI&E waarin daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dit staat in het rapport Arbo in Bedrijf 2018, opgesteld door het ministerie van SZW. Voor de overige twee derde is het daarmee een stuk lastiger om werken veiliger te maken. Voor werknemers betekent dat een groter risico op arbeidsongevallen en beroepsziektes. Voor werkgevers betekent het, naast mogelijke uitval van een collega, een groot financieel risico. Denk daarbij aan loondoorbetaling bij ziekte en arbokosten, verhoging van WIA-premie, aansprakelijkheidstelling en een boete van de Inspectie.

 

Veilig voelen

Voorkomen van boetes is vanzelfsprekend niet hét doel van een goede RI&E. Het gaat uiteindelijk om veiligheid op de werkvloer en dat is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen. Het is dan ook de taak van werkgevers om iedere werknemer kennis te laten nemen van de inhoud van de RI&E. Alleen kennisnemen is dan eigenlijk de ondergrens. Voor werkgevers is het hoogst haalbare doel van de RI&E dat werknemers zelf gaan nadenken over veilig werken en dat ze zich veilig voelen bij hun bedrijf.’

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant