Ga direct naar de inhoud

Subsidieregeling STAP-budget: dit moet u weten

Subsidie opleidingen.jpg

Steeds meer bedrijven hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel. Werkgevers staan daarmee voor de taak om nieuw personeel op te leiden, bestaand personeel bij te scholen en oudere of arbeidsongeschikte werknemers om te scholen. Om hen daarbij te ondersteunen, stelt de overheid sinds 2022 het STAP-budget beschikbaar. Simon Peereboom is adviseur inkomens- en zorgverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen. Hij legt uit waarom u hier als werkgever op tijd bij moet zijn.

Wat is STAP?

Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is scholing voor veel mensen noodzakelijk om technologische veranderingen te volgen en duurzaam inzetbaar te blijven. STAP staat dan ook voor ‘Stimulans van de ArbeidsmarktPositie’. Het STAP-budget is een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget voor werknemers en vervangt de mogelijkheid om scholingskosten fiscaal af te trekken. Deze overheidssubsidie bedraagt per scholingstraject 100% van de kosten, tot een maximum van €1000.- inclusief btw.

Voor wie is STAP?

De regeling geldt voor iedere werknemer tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd die zich wil laten bijscholen of omscholen. Wij zien dat vooral oudere werknemers er baat bij kunnen hebben. Zij hebben veel werkervaring, maar vaak niet de benodigde certificaten om als (bijvoorbeeld) leermeester aan de slag te gaan. Met de STAP-regeling kan de werknemer een andere invulling aan zijn functie geven. Dat leidt weer tot een verhoogde duurzame inzetbaarheid en werkvreugde. 

 

Drempelverlagend voor bijscholing en omscholing

Tot 2022 was er al een regeling, die stimuleerde om een opleiding te volgen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie. De werknemer mocht de opleidingskosten van de inkomstenbelasting aftrekken. In de praktijk bleek dat werknemers op leeftijd of met een praktische opleiding hier geen gebruik van maakten. En dat terwijl zij er het meeste baat bij hebben. Dit gebeurde, omdat de regeling twee nadelen had:

  • De eerste €250.- kwam voor rekening van de werknemer
  • De kosten konden alleen achteraf en gedeeltelijk via de belastingaangifte worden teruggevraagd

De minister verwacht dat een voorschot van €1000.- vooraf de drempel verlaagt om een opleiding of cursus te volgen.

 

Hoe werkt de STAP-subsidie?

De regeling geldt voor iedere werknemer tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd die zich wil laten bijscholen of omscholen. Hiervoor vraagt hij STAP-subsidie aan bij het UWV. Na goedkeuring geeft UWV een beschikking af, waarmee de opleider de kosten bij hen kan declareren. Het UWV betaalt een voorschot van 100% tot het maximumbedrag aan de opleider. Als de kosten hoger zijn, brengt de opleider het restant bij de werknemer in rekening. Iedere werknemer kan per kalenderjaar voor één scholingsactiviteit STAP-financiering krijgen.


Belangrijk: dien uw aanvraag tijdig in

Geef het STAP-regeling ieder kalenderjaar een plaats in uw opleidings- en scholingsbeleid. Zo kunt u uw werknemers tijdig informeren over deze nuttige opleidingssubsidie. Het totale STAP-budget is 200 miljoen euro per jaar. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Daarom is het belangrijk dat u de aanvragen op tijd indient.

pr-abnamro

Simon Peereboom

Adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant