Ga direct naar de inhoud

Ontdek hoe Talenten Motivatie Analyse bijdraagt aan duurzaam succes

TMA-methode.jpg

De TMA-methode geeft inzicht in welke talenten en competenties van medewerkers de beste prestaties opleveren. Dat is fijn voor de organisatie, maar ook voor de individuele werknemer. Door in te zetten op talent zet je in op iemands kracht. In dit artikel vertelt Suzanne van Vlaanderen, coach en trainer talent- en loopbaanontwikkeling, hoe de TMA bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid, teameffectiviteit en persoonlijke groei.

Bij Building Human Talent hechten we veel waarde aan het werken met de Talenten Motivatie Analyse (TMA). We passen deze methode toe in zowel individuele trajecten als teamtrainingen. De TMA-methode combineert talent- en competentiemanagement. Een perfecte combinatie, want deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Competentiemanagement alleen is "harteloos", terwijl talentmanagement zonder competentiemanagement "doelloos" is. 

 

Competentie- en talentmanagement

Maar wat houdt competentie- en talentmanagement eigenlijk in? Competentiemanagement kijkt voornamelijk naar de functie: wat is er nodig om daarin succes te behalen? Wat verwacht je als organisatie van een werknemer en welk gedrag moet hij of zij vertonen? Talentmanagement richt zich juist meer op de persoon zelf: wat zijn de natuurlijke talenten en het voorkeursgedrag van de werknemer? Wanneer de gevraagde competenties en talenten overlappen leidt dit tot plezier en betrokkenheid. 

Door ook naar de toekomst te kijken, draag je bij aan de duurzame inzetbaarheid van je personeel. Duurzame inzetbaarheid houdt namelijk rekening met veranderingen en maatschappelijke context. Zo kunnen werknemers ook in de toekomst vitaal en met plezier naar hun werk. 

 

De TMA-methode

De TMA methode biedt inzicht in de talenten, motivatie en competenties van je personeel. Als ondernemer kun je hiermee werknemers helpen om werk te vinden dat aansluit bij hun voorkeuren en competenties. De methode beschrijft 22 drijfveren, 44 talenten en 53 competenties en geeft ook de relatie tussen deze talenten en competenties aan. Hierdoor krijg je inzicht in welke talenten en competenties van (toekomstige) medewerkers de beste prestaties opleveren. Ook geeft de methode je concrete handvatten om mensen optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en valkuilen te vermijden. 

De TMA-methode in 1,5 minuut uitgelegd

  TMA als talent assessment

  De TMA-methode kun je gebruiken om kandidaten te beoordelen, herkennen en ontwikkelen voor bepaalde functies. Het biedt een objectieve, constructieve en diepgaande beoordeling van drijfveren, competenties, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Kortom: hiermee krijg je een helder beeld van iemands potentieel en talenten.

  Positieve benadering

  Wat mij zo enthousiast maakt over het gebruik van de TMA, is dat het een taal biedt die recht doet aan de uiteenlopende eigenschappen van zowel mens als organisatie. De rapportage beschrijft individuen namelijk op een positieve manier: het benadrukt talenten en potentieel. In mijn gesprekken ervaar ik dit als bijzonder waardevol, omdat het mensen stimuleert tot productief gedrag. Door de positieve benadering accepteren zij hun persoonlijkheidsbeschrijving sneller en nemen ze doorgaans een actieve houding aan voor wat betreft hun ontwikkeling. Ze zijn eerder geneigd om actie te ondernemen op gebieden waarvan ze weten dat ze competent zijn of waar ze talent voor hebben.

  De kracht van jezelf zijn

  De trajecten, die ik als coach en trainer begeleid, begin ik vaak met een fundamentele vraag: "Wie ben jij los van al je rollen?" In het dagelijks leven neem je namelijk verschillende aan, zoals de rol van moeder, broer, softwareontwikkelaar, vrijwilliger, werkgever. Als we die laten varen, wie of wat blijft er dan over? Aanvankelijk is dat een lastige vraag om te beantwoorden, maar gaandeweg komen we al snel uit bij onze oorspronkelijke drijfveren. Dat is de plek waar onze natuurlijke voorkeuren liggen en waar we vreugde vinden in wat we doen, waardoor alles vrijwel automatisch verloopt.  

  In de loop der tijd hebben we talloze lagen van conventies en verwachtingen over onze natuurlijke voorkeuren gelegd. We hebben ons aangepast en ons afgevraagd wat juist is en wat de buitenwereld van ons verlangt. Hierdoor kunnen we soms een deel van onze intrinsieke motivatie en passie verliezen. Het is niet ongewoon om te merken dat het behouden van je authenticiteit, vooral op de werkplek, een uitdaging wordt die veel inspanning en energie vergt. Gelukkig is er goed nieuws: deze drijfveren bestaan nog steeds binnenin ons en kunnen weer naar boven worden gehaald.

  Wat is het werkelijke motief achter jouw handelen? Waar haal je energie uit, zelfs zonder dat je je daarvan bewust bent? Vaak hoor ik mensen zeggen dat ze hun werkwijze als vanzelfsprekend beschouwen, zonder te beseffen dat dit juist hun unieke talent is waarmee ze zich onderscheiden van hun collega's. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in de specifieke talenten van het individu, zodat je een bredere context kunt begrijpen.

  Zo kun je antwoord geven op de volgende vragen:

  • Zit ik op de juiste werkplek?
  • Komen de verwachtingen van mijn organisatie overeen met wat ik het liefste doe?
  • Komen de verwachtingen van mijn organisatie overeen met waar ik competent in ben/kan worden?

  Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat nauw aansluit bij hun ware aard. Met de TMA-methode is het mogelijk om op een effectieve manier de natuurlijke voorkeuren, drijfveren, talenten en competenties in kaart brengen. Tijdens een validatie- of terugkoppelingsessie geef je de kandidaat als professional het inzicht dat de verschillende talenten niet op zichzelf staan, maar elkaar beïnvloeden. Vervolgens kunnen ze worden ingezet in het werk.

   

  Benut de unieke talenten van je werknemers!

  De TMA-methode biedt organisaties aanzienlijke voordelen, omdat het de unieke talenten van het personeel optimaal kan benutten. Met behulp van TMA kunnen we antwoorden geven op belangrijke vragen met betrekking tot elke werknemer:

  • Wat zijn de kenmerken en voorkeursgedragingen van de individuele werknemer?
  • Welk gedrag vertoont de werknemer momenteel?
  • Wat is het gewenste gedrag vanuit het perspectief van de werkgever?

  Versterk, begrijp en verbeter elkaar!

  Na het in kaart brengen van de individuele talenten en voorkeursgedragingen, is het mogelijk om deze informatie te bespreken binnen het team. Dit biedt inzicht in de specifieke talenten van elk individu en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. Door hier gebruik van te maken, kun je niet alleen je werknemers effectiever inzetten, maar ook de communicatie, samenwerking en prestaties binnen het team (en de organisatie als geheel) verbeteren. Dit brengt talrijke voordelen met zich mee, zoals:

  • Verbeterde productiviteit en efficiëntie door optimaal gebruik te maken van de individuele talenten.
  • Versterking van de teamdynamiek door wederzijdse aanvulling van vaardigheden en kwaliteiten.
  • Verhoogde tevredenheid en betrokkenheid van werknemers door het benutten van hun sterke punten.
  • Betere besluitvorming en probleemoplossing door diverse perspectieven en expertises.
  • Positieve impact op de bedrijfscultuur, met een stimulerende en ondersteunende omgeving.

  Door deze voordelen te benutten, kun je als werkgever een sterk en succesvol team opbouwen dat gedijt op basis van de individuele talenten en onderlinge synergie.

   

  Bouw aan duurzaam succes voor jouw organisatie!

  Met de TMA-methode kun je op een duurzame manier de prestaties binnen jouw bedrijf verbeteren. Het biedt diepgaand inzicht in de drijfveren, talenten en competenties van jouw werknemers. Bovendien kun je de TMA gebruiken om jouw missie en visie te vertalen naar gewenste competenties en talenten. Dit stelt je in staat om gericht aan werving, selectie en ontwikkeling te doen.

  Door de TMA-methode te implementeren als talentbeoordeling zet je een eerste stap richting een langere, vitalere en meer plezierige werkervaring. Je bouwt aan een succesvolle toekomst waarin talenten optimaal worden benut en jouw organisatie floreert. Investeer in het potentieel van je werknemers en creëer een werkomgeving waarin zij kunnen excelleren en bijdragen aan het succes van jouw organisatie.

  Geschreven door

  Ook interessant