Ga direct naar de inhoud

Zo voorkom je een brand in de meterkast bij jouw bedrijf

Brand in de meterkast.jpg

30% van de branden in een bedrijf start in de meterkast. De brand wordt veroorzaakt door een elektrische storing, vaak door een slechte verbinding van de ene kant van de stroomdraad naar de andere kant. Karlo Rosing, eigenaar van Keuring Service Nederland, legt uit hoe je een brand in de meterkast voorkomt en welke brandrisico’s er nog meer zijn voor bedrijven.

Wanneer er binnen een bedrijf stroom wordt gebruikt, zorgt dat voor trillingen in de meterkast. Door de trillingen gaan schroef- of lasverbindingen loszitten. Dat komt veel voor en hoeft niet direct (brand)gevaarlijk te zijn, zolang er een periodieke controle is van de meterkast en de installatie goed is uitgevoerd.

Het aanleggen van stroomverbindingen en aansluitingen in de meterkast moet natuurlijk goed gebeuren, maar het onderhoud is net zo belangrijk. Karlo raadt aan om de meterkast elke 3 tot 5 jaar te laten controleren en onderhouden. 

 

Inspectie van de meterkast

Om een brand in de meterkast te voorkomen, moet je de meterkast correct laten inspecteren en de installatie door een gecertificeerde professional laten doen. Als inspecteur kijkt Keuring Service Nederland zelf onder andere naar verkleuring in de aderen. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de isolatie van de kabels: is dat nog intact of moet het vervangen worden? 

Waar de inspecteur ook naar kijkt, is de kwaliteit en de aansluiting van de kabels. Kabels worden heet bij eventueel loszittende aansluitingen. Bij de aansluiting van de kabels (bijvoorbeeld met een stopcontact binnen de meterkast) heb je te maken met grotere overgangsweerstanden dan bijvoorbeeld in het midden van een kabel. Dit houdt in dat twee verschillende materialen geen goede verbinding met elkaar maken. Het gaat hierbij vaak om een verbinding tussen metalen of andere typen geleiders.

Een te hoge overgangsweerstand kan (brand)gevaarlijk zijn. Het is de grootste boosdoener  van branden in de meterkast of installatie. Het is een misvatting dat branden ontstaan door kortsluiting, zegt Karlo. Een slechte verbinding, slecht contact of een slechte lasverbinding zijn de grootste boosdoeners. Die zijn niet altijd direct zichtbaar. Een slechte verbinding kan ook binnen in de meterkast zitten. Dat is het vervelende met elektriciteit, vindt Karlo: de meeste dingen zie je niet direct. 

 

Thermografische inspectie en visuele inspectie

Keuring Service Nederland, dat recentelijk is overgenomen door Sansidor, doet bij elke inspectie een thermografisch onderzoek. Fouten en defecten in een elektrische installatie zie je vaak door een temperatuurverhoging. Die kan Keuring Service Nederland eenvoudig opsporen met een thermografische camera. Dat is maar goed ook, want als deze problemen niet tijdig worden herkend, kunnen ze leiden tot storingen of brand. 

Naast de innovatieve apparatuur die Keuring Service Nederland gebruikt, doen de inspecteurs een visuele inspectie: is alles goed aangesloten? Daarbij kijken ze of er bijzonderheden zijn binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld een TL-buis die flikkert en daardoor een gevaar is voor de aansluiting. Als een lamp namelijk continu probeert te starten, worden de componenten soms enorm heet, met brand als gevolg. Daar komt de thermografische inspectie weer om de hoek kijken om de temperatuur te meten. 

Bij een inspectie wordt ook gekeken naar de ondergrond: is deze brandbaar? En zijn omgevingsinvloeden brandbaar? Denk daarbij aan stof of brandbare materialen. Een ontstekingsbron, brandbaar materiaal en zuurstof zijn namelijk dé drie ingrediënten voor een brand in de meterkast of installatie.

 

Brand in de meterkast voorkomen: dit kun je doen

Bedrijfsbranden hebben verschillende oorzaken: menselijk handelen, brandstichting, defecte of verouderde elektra, brand in een naburig pand of blikseminslag. Menselijk handelen vormt vaak de zwakste schakel, waarbij verkeerd gebruik van machines, onzorgvuldige omgang met brandbare stoffen en het niet goed onderhouden van elektra gevaarlijke situaties creëren. Defecte of verouderde elektrische systemen kunnen leiden tot elektrobranden, veroorzaakt door een verouderde meterkast, slechte verbindingen of onnodig ingeschakelde apparaten en machines in brandbare omgevingen. Een brandbare omgeving is bijvoorbeeld een omgeving met hout, stof of spinnenraggen.

Om de veiligheid van een bedrijfspand te waarborgen, is het belangrijk om maatregelen te nemen om deze brandrisico’s aan te pakken.

1. Laat je meterkast regelmatig inspecteren

Laat dit doen door een erkende inspecteur. Een brand in je bedrijf kost je meer geld dan een regelmatige inspectie. Zijn er meer apparaten in het bedrijf gekomen en wil je de meterkast uitbreiden? Laat een inspecteur of installateur dan meekijken of de huidige installatie geschikt is voor de nieuwe situatie. Wat je zelf kunt controleren, is de aardlekschakelaar. Doe dit maandelijks. De functie van een aardlekschakelaar is het onmiddellijk afsluiten van de stroomtoevoer naar een circuit wanneer er te hoge stroomverschillen worden gedetecteerd. Het regelmatig testen van de aardlekschakelaar is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en effectief beschermt tegen aardlekstromen of verschilstromen.

2. Voorkom gevaren bij verduurzaming

De installatie in jouw bedrijf is ooit ontworpen op de specificaties van toen. Als je installatie 20 jaar oud is en je brengt zonnestroom in of je wil terugleveren aan het net, dan heb je andere specificaties nodig in je meterkast. De belasting op de verdeelkast wordt anders. De meterkast moet berekend zijn op de hogere vermogens die erdoorheen gaan. Doe je dit niet goed? Dan kan het misgaan. Het hoeft niet direct een onaanvaardbaar risico te zijn, maar wel iets waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

3. Plaats een rookmelder en koolmonoxidemelder in of bij de meterkast

Installeer rookmelders in de buurt van de meterkast en andere strategische locaties in het bedrijfspand. Zorg ervoor dat de rookmelders regelmatig worden getest en controleer de batterijen, als de rookmelder op batterijen werkt, zodat je de batterijen vervangt voordat ze leeg raken. Het is ook een aanrader om goedgekeurde brandblussers op goed bereikbare plekken te plaatsen, zodat als er brand ontstaat, je het vuur snel overmeestert. Leer je medewerkers hoe ze de brandblussers moeten gebruiken, zodat er altijd iemand is die de brand kan blussen. 
 

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant