Ga direct naar de inhoud

Bedrijven zelf verantwoordelijk voor brandveiligheid gebouw

Brandveiligheid bedrijf.jpeg

De brandweer rukt gemiddeld 4.000 keer per jaar uit voor een grote brand in een bedrijfspand. Vaak met grote schade als gevolg. Dat komt deels doordat de overheid alleen regels voorschrijft voor vluchtveiligheid. Zij schrijft niet voor hoe u uw bedrijfspand beschermt tegen brandschade; daar moet u zelf voor zorgen. Wim de Ruijter, risicodeskundige bij Nationale Nederlanden, vertelt hoe u de brandveiligheid binnen uw bedrijf kunt vergroten.

Brandveiligheid verantwoordelijkheid van ondernemer

‘Het is een groot misverstand dat een bedrijfsgebouw dat aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid voldoet ook een brandveilig gebouw is,’ vertelt Wim. ‘In het verleden was de wet- en regelgeving een handvat om brandveilig te ondernemen. In de loop der tijd heeft de overheid de nadruk verschoven naar persoonlijke veiligheid. Brandveilig ondernemen is daarmee de verantwoordelijkheid van de ondernemer geworden. Dat is ook wel begrijpelijk, want de overheid is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers, niet voor de portemonnee van ondernemers.’

Hoe brandveilig is uw bedrijf? Ontdek het met de Checklist: een brandveilig bedrijf

Het is een groot misverstand dat een bedrijfsgebouw dat aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid voldoet ook een brandveilig gebouw is.

Meer vluchtdeuren, minder compartimenten

Wim geeft een voorbeeld: ‘Ter bevordering van de brandveiligheid, moest een industriegebouw van 5.000 vierkante meter vroeger opgedeeld worden in vijf compartimenten. Als er brand uitbrak in een van die blokken, dan bleven de andere vier behouden en boden zij een veilige omgeving voor de medewerkers. De eigenaar kon verder met ondernemen in het deel van zijn bedrijf dat niet beschadigd was door brand. Het in 2012 verschenen Bouwbesluit schrijft vooral regels voor die de veiligheid van mensen vergroten, met de nadruk op ontruiming. Volgens die regels mag een grote bedrijfsruimte nu onverdeeld blijven, maar de eigenaar moet wel 20 vluchtdeuren laten inbouwen. Ook is hij niet in elk geval verplicht rookmelders op te hangen.’ 

 

Uw bedrijfscontinuïteit in gevaar

Brandpreventie betekent voor de overheid dat uw bedrijf moet voldoen aan de regels voor vluchtwegveiligheid, maar daarmee voorkomt u niet dat uw bedrijfspand deels of helemaal afbrandt. ‘De brandweer zorgt ervoor dat iedereen veilig het brandende pand uitkomt en laat het dan ‘gecontroleerd uitbranden’’, vertelt Wim. ‘Uit de statistieken blijkt, dat de helft van de ondernemers een grote brand vaak niet te boven komen. Ook al zijn ze nog zo goed verzekerd.’ Wanneer u door brandschade uw bedrijf tijdelijk moet sluiten, kan dat funest zijn voor de business. Brandpreventie is daarom niet alleen belangrijk om uw medewerkers en uw klanten veilig te houden, maar vooral voor uw bedrijfscontinuïteit.

 

Voorwaarden om in bedrijf te blijven

‘Omdat wij als verzekeraar onze klanten graag helpen in bedrijf te blijven en omdat we de premie betaalbaar willen houden, stellen wij voorwaarden,’ legt Wim uit. In de polisvoorwaarden schrijven we voor aan welke preventiemaatregelen u moet voldoen om verzekerd te kunnen worden en blijven. ‘Met name voor de horeca schrijven we strikte regels voor. Zo eisen we dat er geschikte blusmiddelen in de keuken aanwezig zijn en dat de elektrische installatie een keer per zoveel jaar gecontroleerd wordt. Gebrekkige elektra is brandoorzaak nummer 1.’ 

 

Laat u goed adviseren over brandpreventie

Ook in andere sectoren moet de ondernemer zelf preventiemaatregelen nemen om in bedrijf te kunnen blijven. Dat betekent dat ze maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat er brand ontstaat. Als er dan toch brand ontstaat, moet die snel geblust kunnen worden. Wim: ‘Wij hebben als risicodeskundigen heel veel kennis over de oorzaken van brand en kunnen daardoor ondernemers bruikbaar advies geven over brandpreventie. U vindt op de website van Nationale Nederlanden al heel veel brandpreventietips en ook op de themapagina van ABN AMRO Verzekeringen  staat een schat aan informatie.’

 

Tips voor een brandveilige start

Begint u net een bedrijf en wilt u weten hoe u de brandveiligheid van uw bedrijf vergroot? Laat u zich dan goed adviseren over brandpreventie. Wim: ‘Als u daarvoor een adviesbureau inschakelt, vraag dan specifiek om preventie-advies op het gebied van bedrijfscontinuïteit en materiële schade. Veel adviesbureaus beperken zich namelijk tot de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Veel verzekeraars hebben zelf ook preventiedeskundigen in huis: die kunnen u advies op maat geven, want elk bedrijf is anders. Ik kan hier een paar preventietips geven die voor elk bedrijf gelden:

  1. Laat elektra alleen aanleggen door een erkend installatiebedrijf. Ga niet in zee met mensen van wie u niet weet of ze deskundig zijn.
  2. Kijk - voordat u laat (ver)bouwen -  goed naar de voorwaarden van de verzekeraar: het is altijd duurder om achteraf verplichte preventiemaatregelen door te voeren. Wanneer uw brandpreventiemaatregelen niet aan de voorwaarden in de polis voldoen en er ontstaat daardoor brand, bestaat de kans dat de brandschade niet of niet helemaal wordt vergoed. 

Geschreven door

Ook interessant