Ga direct naar de inhoud

Verzekeringen voor de horeca

Een pakket speciaal voor horecaondernemers

Horeca verzekeringspakket.jpg

Horeca verzekeren

horecaBereken uw premie

Alleen voor klanten van ABN AMRO

 • Alles overzichtelijk in één pakket
 • Een laag eigen risico
 • Garantie tegen onderverzekering voor inventaris en goederen

Heeft u een onderneming in de horeca en draait u een omzet tot 1 miljoen euro per jaar? Dan is dit verzekeringspakket vast iets voor u. Binnen dit arrangement vindt u alle verzekeringen, die u binnen de horeca nodig heeft. Allemaal overzichtelijk in één pakket.

De belangrijkste horecaverzekeringen in één pakket

 • Aansprakelijkheid voor bedrijven

  Een klant krijgt een allergische reactie na het toevoegen van een verkeerd ingrediënt aan het gerecht.

  • Zaak- of persoonsschade door producten die u maakt of levert
  • Zaak- of persoonsschade ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden door uw medewerkers
 • Bedrijfsschade / Extra kosten

  Door een keukenbrand moet het restaurant tijdelijk sluiten. U loopt omzet mis, terwijl de vaste kosten gewoon doorgaan.

  • De vaste lasten van uw bedrijf na een gedekte schade
  • De brutowinst die u misloopt
  • Bedrijfsschade door het wegvallen van nutsvoorzieningen
 • Rechtsbijstand

  Eén van uw leveranciers heeft de verkeerde producten heeft geleverd, maar wil deze niet vergoeden of vervangen.

  • Juridische hulp bij geschillen, die ontstaan door uitoefening van bedrijfsvoering, incasso en inkoop & verkoop
 • Collectieve ongevallen

  De vinger van uw werknemer raakt bekneld in een keukenmachine. Hij raakt hierbij blijvend invalide.

  • Ongevallen van werknemers en/of uzelf
  • Keuze: blijvende invaliditeit
  • Keuze: overlijden
 • Geld

  Bij het afrekenen accepteert een werknemer per ongeluk vals geld. Hier komt u pas op een andere moment achter.

  • Verlies van contant geld tijdens vervoer
  • Verlies van contant geld in uw bedrijf, woning of nachtkluis van de bank
  • Verlies van contant geld bij afpersing of een gewelddadige diefstal
 • Inventaris, goederen en transport

  De diepvries of koelinstallatie heeft het begeven. Uw ingrediënten zijn onbruikbaar geworden.

  • Schade door bijvoorbeeld brand, natuurgeweld, diefstal, vandalisme na inbraak, wateroverlast en overstroming
  • Kosten om schade te beperken
  • Koelschade
 • WEGAM

  Een medewerker haalt groente op bij een leverancier. Hij raakt betrokken bij een auto-ongeluk en loopt letsel op.

  • Persoonschade, die een medewerker oploopt bij het besturen van een motorvoertuig
  • Schade aan het voertuig van de medewerker; indien deze hiervoor niet verzekerd is

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees de polisvoorwaarden

Verzekering afsluiten

Wat dekt het verzekeringspakket voor de horeca?

Wat is er wel verzekerd

 • Terrasmeubilair, aanwezig onder afdaken en/of op de terreinen van uw onderneming, is verzekerd tegen schade door storm en diefstal
 • De brutowinst die u misloopt door een brandschade
 • De werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen
 • Juridische geschillen, die ontstaan door het uitoefenen van uw bedrijfsvoering, incasso, inkoop en verkoop
 • Het vervoer van goederen in uw eigen vervoermiddel

Wat is er niet verzekerd

 • Schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw
 • Schade als gevolg van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften
 • Schade door aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten
 • Schade door opzet en illegale activiteiten
 • Ongedekte cheques en door overheid ongeldig verklaard geld

Meer informatie

 • Een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven verzekert aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken; ook door toedoen van en/of aan medewerkers in de horeca en mogelijke gevolgschade.  

  Verzekerde bedragen

  • Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en met een totaal van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar 

  Eigen risico  

  • € 250,- per gebeurtenis

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven verzekert aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken; ook door toedoen van en/of aan medewerkers in de horeca en mogelijke gevolgschade.  

Verzekerde bedragen

 • Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en met een totaal van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar 

Eigen risico  

 • € 250,- per gebeurtenis

Eenvoudig online afsluiten

 • Geef uw omzet door

  De maximale jaaromzet bedraagt € 1.000.000,-

 • Bereken uw premie

  Er vindt achteraf nooit een naverrekening plaats

 • Ontvangst nieuwe polis

  U ontvangt de polis met daarop de ingangsdatum

Zakelijke vragen of advies? Bel met ABN AMRO Verzekeringen via 038 - 496 86 63

Adviseur

Veelgestelde vragen

Zorgeloos ondernemen in de horeca?

Sluit vandaag nog het verzekeringspakket af!