Ga direct naar de inhoud

Verzekeringen voor de horeca

Een pakket speciaal voor horecaondernemers

Horeca verzekeringspakket.jpg

Horeca verzekeren

Bereken uw premie
 • Alles overzichtelijk in één pakket
 • Een laag eigen risico
 • Garantie tegen onderverzekering voor inventaris en goederen

Heeft u een onderneming in de horeca en draait u een omzet tot 1 miljoen euro per jaar? Dan is dit verzekeringspakket vast iets voor u. Binnen dit arrangement vindt u alle verzekeringen, die u binnen de horeca nodig heeft. Allemaal overzichtelijk in één pakket.

De belangrijkste horecaverzekeringen in één pakket

 • Aansprakelijkheid voor bedrijven

  Een klant krijgt een allergische reactie na het toevoegen van een verkeerd ingrediënt aan het gerecht.

  • Zaak- of persoonsschade door producten die u maakt of levert
  • Zaak- of persoonsschade ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden door uw medewerkers
 • Bedrijfsschade / Extra kosten

  Door een keukenbrand moet het restaurant tijdelijk sluiten. U loopt omzet mis, terwijl de vaste kosten gewoon doorgaan.

  • De vaste lasten van uw bedrijf na een gedekte schade
  • De brutowinst die u misloopt
  • Bedrijfsschade door het wegvallen van nutsvoorzieningen
 • Rechtsbijstand

  Eén van uw leveranciers heeft de verkeerde producten heeft geleverd, maar wil deze niet vergoeden of vervangen.

  • Juridische hulp bij geschillen, die ontstaan door uitoefening van bedrijfsvoering, incasso en inkoop & verkoop
 • Collectieve ongevallen

  De vinger van uw werknemer raakt bekneld in een keukenmachine. Hij raakt hierbij blijvend invalide.

  • Ongevallen van werknemers en/of uzelf
  • Keuze: blijvende invaliditeit
  • Keuze: overlijden
 • Geld

  Bij het afrekenen accepteert een werknemer per ongeluk vals geld. Hier komt u pas op een andere moment achter.

  • Verlies van contant geld tijdens vervoer
  • Verlies van contant geld in uw bedrijf, woning of nachtkluis van de bank
  • Verlies van contant geld bij afpersing of een gewelddadige diefstal
 • Inventaris, goederen en transport

  De diepvries of koelinstallatie heeft het begeven. Uw ingrediënten zijn onbruikbaar geworden.

  • Schade door bijvoorbeeld brand, natuurgeweld, diefstal, vandalisme na inbraak, wateroverlast en overstroming
  • Kosten om schade te beperken
  • Koelschade
 • WEGAM

  Een medewerker haalt groente op bij een leverancier. Hij raakt betrokken bij een auto-ongeluk en loopt letsel op.

  • Persoonschade, die een medewerker oploopt bij het besturen van een motorvoertuig
  • Schade aan het voertuig van de medewerker; indien deze hiervoor niet verzekerd is

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees de polisvoorwaarden

Wat dekt het verzekeringspakket voor de horeca?

Wat is er wel verzekerd

 • Terrasmeubilair, aanwezig onder afdaken en/of op de terreinen van uw onderneming, is verzekerd tegen schade door storm en diefstal
 • De brutowinst die u misloopt door een brandschade
 • De werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen
 • Juridische geschillen, die ontstaan door het uitoefenen van uw bedrijfsvoering, incasso, inkoop en verkoop
 • Het vervoer van goederen in uw eigen vervoermiddel

Wat is er niet verzekerd

 • Schade als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw
 • Schade als gevolg van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften
 • Schade door aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten
 • Schade door opzet en illegale activiteiten
 • Ongedekte cheques en door overheid ongeldig verklaard geld

Meer informatie

 • Een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven verzekert aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken; ook door toedoen van en/of aan medewerkers in de horeca en mogelijke gevolgschade.  

  Verzekerde bedragen

  • Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en met een totaal van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar 

  Eigen risico  

  • € 250,- per gebeurtenis

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Een aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven verzekert aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken; ook door toedoen van en/of aan medewerkers in de horeca en mogelijke gevolgschade.  

Verzekerde bedragen

 • Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en met een totaal van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar 

Eigen risico  

 • € 250,- per gebeurtenis

Eenvoudig online afsluiten

 • Geef uw omzet door

  De maximale jaaromzet bedraagt € 1.000.000,-

 • Bereken uw premie

  Er vindt achteraf nooit een naverrekening plaats

 • Ontvangst nieuwe polis

  U ontvangt de polis met daarop de ingangsdatum

Zakelijke vragen of advies? Bel met ABN AMRO Verzekeringen via 038 - 496 86 63

Adviseur

Veelgestelde vragen

Zorgeloos ondernemen in de horeca?

Sluit vandaag nog het verzekeringspakket af!