Ga direct naar de inhoud

3 stellingen over duurzame inzetbaarheid

stellingen Duurzame Inzetbaarheid.jpg

De wereld van werk verandert continue. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt en een stijgende pensioenleeftijd. Daarnaast nemen financiële en psychische problemen bij werknemers ook toe. Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw medewerkers vitaal, gezond en gemotiveerd aan het werk blijven. Hilco Spelt en Sohail Wagid Hosain zijn accountmanager bij onze partner HCS. We leggen hen drie stellingen over duurzame inzetbaarheid voor.

1. Duurzame inzetbaarheid gaat om meer dan alleen verzuim terugdringen

Hilco: “Ja, zeker! Inzetten op duurzame inzetbaarheid levert een win-winsituatie op voor werknemer en werkgever. We hebben bij HCS als doel dat mensen gedurende hun hele loopbaan vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen blijven doorwerken. Voor werknemers is het daarbij belangrijk dat ze een goede fit met de werkgever hebben en dat het aansluit op de persoonlijke ambities. Zo zorg je voor werkplezier en uiteindelijk voorkom je daarmee ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het voordeel voor werkgevers zit, naast lagere kosten, dus ook in competente, gezonde en gemotiveerde medewerkers. Zo dragen zij bij aan een productieve organisatie en positieve werkomgeving.”

Werknemers met een goede gezondheid zijn tot 18 procent productiever.

Sohail: “Waar je werkgevers bij wilt helpen, is dat verzekeringen pas ingeroepen worden wanneer het echt nodig is. Een te snelle claim verhoogt de premie. Als HCS ondersteunen we de adviseurs van ABN AMRO Verzekeringen om samen meer in te zetten op goed werkgeverschap. Door samen voor de werkgever concreet te maken wat er speelt in de organisatie, wordt verzuim teruggedrongen en ben je van meerwaarde voor de werkgever. 

2. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid neemt toe

Hilco: “Duurzame inzetbaarheid staat al wel langer op de agenda bij veel adviseurs en werkgevers. Ook vanuit de plicht van werkgevers voor bijvoorbeeld het risico-inventarisatie en -evaluatiebeleid. De uitdaging van de ondernemer is om dit verder te verweven in een langetermijnstrategie en dat het écht onderdeel wordt van de cultuur in de organisatie.”

Sohail: “Door de huidige economische situatie, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende energieprijzen hebben veel organisaties te maken met oplopende kosten. Als werkgever wil je dan niet dat je daarbij nog eens extra kosten gaat maken door uitval of verminderde productiviteit. De noodzaak om structureel in te zetten op duurzame inzetbaarheid, is nu dus nóg hoger. 

Hilco: “We zien ook dat de oorzaken voor verzuim veranderen. Zo heeft psychisch verzuim een hoge vlucht genomen. HCS speelt daar direct op in door bijvoorbeeld een online coaching-platform aan te bieden. Op die manier kunnen we uitval voor zijn. Maar het is de taak van de adviseur, werknemer en werkgever om voldoende aandacht te geven aan levensstijl, motivatie en een vitale en gezonde carrière.”

We hebben bij HCS als doel dat mensen gedurende hun hele loopbaan vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen blijven doorwerken.

3. Inzetten op duurzame inzetbaarheid scheelt de werkgever kosten

Hilco: “Dit kan ik met een simpel rekensommetje laten zien. Een zieke werknemer kost ongeveer €300 per dag. Stel, een organisatie van 4000 medewerkers heeft een gemiddeld ziekteverzuim van 10%. Dat betekent dat er dagelijks 400 medewerkers ziek zijn. De verzuimkosten kunnen zo oplopen tot € 120.000,- per dag.

Na een gerichte aanpak op inzetbaarheid en interventies is de gemiddelde daling van het ziekteverzuim maar liefst 20%. Stel dat het verzuimpercentage daalt van 10% naar 8%. Dat zou betekenen dat er dagelijks nog maar 320 medewerkers ziek zijn. Kortom, een besparing van € 24.000,- per dag. Hier bovenop komt nog de productiviteits- en omzetstijging en verminderde kosten aan werving en selectie, verlies aan kennis binnen de organisatie en behoud van kwaliteit van de eigen dienstverlening.”

Sohail: “Inzetten op duurzame inzetbaarheid hoeft ook niet altijd veel geld te kosten. Wanneer werknemers zich niet verbonden voelen met de organisatie zie je dat ze zich makkelijker afmelden of zelfs weggaan. Dit kan al verholpen worden door vaker met een werknemer te praten. Dit is laagdrempelig, praktisch en effectief. Daarnaast kan een werkgever soms budget aanvragen bij een zorg-, inkomens- of pensioenverzekeraar. Zij hebben er ook belang bij om verzuim te verminderen. Bij HCS kunnen we ook helpen bij de financiële onderbouwing van zo’n aanvraag.”

Geschreven door

Ook interessant