Ga direct naar de inhoud

Hoe voorkom je een te hoge werkdruk?

Hoe-voorkomt-u-een-ongezonde-werkdruk.jpg

Te lang achter elkaar werken is op den duur gevaarlijk en slecht voor de gezondheid. Daarom zijn in de Arbeidstijdenwet de regels voor werk- en rusttijden vastgelegd. Maar ook een verkeerde werkdruk brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van werkstress. Een te hoge werkdruk kan leiden tot psychische of fysieke gezondheidsklachten. Hoe help je als werkgever deze risico’s te verminderen?

Werkdruk te hoog: wat zijn de risico’s?

Te hoge werkdruk en werkstress kunnen leiden tot overspannenheid of een burn-out. Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 mensen zich ziek vanwege werkstress. Uit onderzoek van CBS en TNO blijkt dat 1,2 miljoen mensen last hebben van burn-outklachten. Burn-out en overspannenheid staan dan ook bovenaan in de lijst van beroepsziekten: het gaat om 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen. Als werkgever ben je via de Arbowet verplicht om een beleid te voeren dat een te hoge werkdruk voorkomt of beperkt. Met een plan van aanpak op basis van de RI&E kun je die werkdruk doeltreffend aanpakken.

Nog meer reden om in zetten op het verlagen van werkdruk: werkstress kan jou als werkgever namelijk veel geld kosten. In 2019 waren de verzuimkosten door een te hoge werkdruk ruim 3 miljard euro! 

Op de website van InPreventie kun je verder lezen over werkstress, overspannenheid en burn-out

 

Wat is een te hoge werkdruk?

Een te hoge werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans verstoord raakt tussen de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden en de hoeveelheid werk dat de werknemer aan kan, spreekt men van te hoge werkdruk. Er zijn zowel werkgerelateerde als persoonlijke factoren die dit kunnen veroorzaken.

Als je de werkdruk van je werknemers in kaart wilt brengen, dan kun je gebruik maken van verschillende hulpmiddelen.
 

Hoe verminder je de risico’s op een te hoge werkdruk?

Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kun je een plan van aanpak maken om een te hoge werkdruk binnen je bedrijf te voorkomen en de risico’s te verminderen. Zorg dat je medewerkers weten van de maatregelen die je hebt getroffen. Zorg ook dat de maatregelen aantoonbaar worden doorgevoerd, om een boete van Inspectie SZW te voorkomen.

De aanpak van een te hoge werkdruk vereist maatwerk. Maar je kunt door een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen, al veel problemen voorkomen. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Op de website van InPreventie kun je lezen wat je als werkgever kunt doen om een te hoge werkdruk te verlagen en wat medewerkers zelf kunnen doen. Daarnaast lees je in de Werkdruk Wegwijzer van TNO uitgebreide informatie over de verschillende factoren die werkdruk beïnvloeden en wat je aan werkdruk kunt doen.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant

Arbeidsongevallen

  • arbo
  • werkomgeving