Ga direct naar de inhoud

Is jouw AOV nog up-to-date?

AOV updaten.jpg

Als ondernemer doe je er verstandig aan om jaarlijks je afgesloten verzekeringen te controleren. Zijn ze nog wel up-to-date en passen ze nog bij je huidige situatie? Dat geldt ook voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Paul Struik, Adviseur Inkomensverzekeringen, legt uit waarom een jaarlijkse check belangrijk is: “Een verandering in je privésituatie kan direct een verandering voor je AOV betekenen.”

Privépersoon als uitgangspunt

Paul: “Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ben jij als persoon altijd het uitgangspunt. Je kunt misschien wel hetzelfde beroep uitoefenen als je buurman of buurvrouw, maar jullie financiële privésituatie is waarschijnlijk compleet anders. En juist die situatie is bepalend voor de AOV. Iedereen moet voor zichzelf bedenken: wat wil ik verzekeren en hoe? Overigens speelt je beroep voor de premie en dekking altijd een rol. Maar voor het afsluiten van de AOV ben jij als ondernemer leidend.”

 

Aanleidingen voor een AOV-check

Een verandering in je privésituatie is altijd een aanleiding om de AOV te checken, aldus Paul: “Het is goed om dit regelmatig te doen. En met regelmatig bedoel ik: op het moment dat er een belangrijke verandering in je leven plaatsvindt. Er zijn namelijk veel redenen waarom de dekking of premie niet langer past bij je inkomen, uitgavenpatroon of toekomstwensen. Een paar voorbeelden:

 • Life-events
  Dit zijn (emotionele) gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn, zoals: een gezinsuitbreiding, huwelijk, scheiding of overlijden.

 • Woonlasten
  Door een verhuizing kunnen je woonlasten hoger of juist lager uitvallen. Ook het verhogen van je hypotheek om bijvoorbeeld een verbouwing te bekostigen, kan van invloed zijn.

 • Inkomen
  Als je inkomen hoger is geworden, heb je misschien ook een duurdere levensstijl gekregen. Die wil je natuurlijk het liefst behouden wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Aan de andere kant kan je inkomen ook lager zijn geworden, waardoor je een lagere dekking nodig hebt.

Al deze factoren kunnen aanleiding zijn om je AOV nog eens tegen het licht te houden. Zo weet je zeker dat je op de juiste manier verzekerd bent.”

 

Risico’s

Paul: “Wanneer je premie of dekking niet meer bij je huidige situatie past, loop je het risico dat je onder- of oververzekerd bent. Bij een te laag verzekerd bedrag kan dit betekenen dat de AOV-uitkering niet voldoende is om je huidige levensstijl te behouden. Wanneer het verzekerde bedrag te hoog is, betaal je mogelijk te veel premie.”

 

Vier belangrijke onderwerpen

Waar moet je nu op letten wanneer je jouw AOV wilt controleren? Paul: “Er zijn vier onderwerpen die een belangrijke rol spelen:

1. Eindleeftijd

De eindleeftijd van een AOV ligt meestal zo dicht mogelijk bij de AOW-leeftijd. Op dit moment is die 67 jaar en 3 maanden, maar hij gaat stapsgewijs omhoog. Stel nu dat jij bij het afsluiten van de AOV de eindleeftijd op 60 jaar hebt gezet, omdat je van plan bent om dan met vervroegd pensioen te gaan. Je zet hier maandelijks geld voor opzij, zodat dit ook daadwerkelijk haalbaar is.

Maar dan raak je in de tussentijd arbeidsongeschikt en is het niet meer mogelijk om die buffer tot de AOW-leeftijd op te bouwen met inkomen. Je AOV-uitkering stopt bij 60 jaar, waardoor je die resterende 7 jaar en 3 maanden moet bekostigen met minder of helemaal geen inkomen. Dat kan echt een flinke tegenvaller zijn. Het is vaak raadzaam om de eindleeftijd zo hoog mogelijk te zetten. Je kunt de AOV namelijk altijd eerder beëindigen.

2. Beroep

Je beroep en de activiteiten die je uitvoert, staan vermeld op de AOV-polis. Wanneer deze niet meer actueel zijn, loop je het risico dat je geen (volledige) dekking hebt bij arbeidsongeschiktheid. Een voorbeeld: je hebt een drukkerij en bent in het begin meewerkend drukker. Daarna krijg je personeel, waardoor je steeds minder werkzaamheden op de werkvloer verricht. Het risico voor jou als drukker is hierdoor kleiner en je besluit dit aan te passen op je AOV. Een lager risico heeft immers een positief effect op de premie.

Maar stel nu dat een werknemer langdurig ziek wordt, waardoor jij steeds vaker weer aanwezig bent op de werkvloer en juist meer drukwerk verricht. Dan gaat het risico dat je loopt weer omhoog. Ook dit moet je dan weer doorgeven aan je verzekeringsadviseur. Want op het moment dat je dan arbeidsongeschikt raakt, kan het zijn dat je niet meer volledig verzekerd bent.

3. Verzekerde som

De verzekerde som is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij volledige arbeidsongeschiktheid. Je kunt een maximaal percentage van je inkomen verzekeren, meestal tussen de 80 en 90 procent. Bij het afsluiten van de AOV moet je je dus afvragen welk bedrag je verzekerd wilt hebben. Met andere woorden: hoeveel geld heb je nodig op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt? En ben je bereid dat bedrag te verzekeren? Want een hogere verzekerde som betekent ook een hogere premie. Is dat daadwerkelijk nodig voor de levensstijl die je hebt, of kun je ook met minder dan 80 procent van je inkomen leven? 

Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat bij een AOV-uitkering minder aftrekposten gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan het nettobedrag minder zijn dan je verwacht. Bijvoorbeeld: je hebt een inkomen van € 40.000,-. Daarvan mag je 80 procent, dus € 32.000,- verzekeren. Dit betekent dan niet dat je vanuit de AOV ook € 32.000,- netto uitgekeerd krijgt. De AOV-uitkering wordt namelijk belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Wanneer je inkomen uit arbeid ontvangt, is het mogelijk om naast de algemene heffingskorting ook de arbeidskorting en de zelfstandigenaftrek te gebruiken. Bij de AOV-uitkering krijg je alleen de algemene heffingskorting, waardoor je dus veel minder overhoudt.

4. Eigen risicotermijn

De periode van arbeidsongeschiktheid die je zelf draagt en waarin je nog geen uitkering ontvangt, noemen we de eigen risicotermijn. Deze termijn kies je zelf. Het eigen risico heeft invloed op de premie: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Op het moment dat jij ziek wordt, moet je de eigen risicotermijn zelf betalen. Dat geld moet je dus gereserveerd hebben.

Stel dat dit bij het afsluiten van de AOV het geval was, maar na een paar jaar besluit je om dit geld ergens anders aan te besteden. Dan heb je dus een probleem op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Check dus altijd je AOV om te kijken of deze nog passend is.”

 

Neem contact op met je verzekeringsadviseur

Ondernemers zijn zich helaas niet altijd bewust van de risico’s die zij lopen, aldus Paul: “Wij raden dan ook aan om altijd contact met ons op te nemen als je vragen of twijfels hebt. Een gesprek of advies zit in veel gevallen inbegrepen bij het onderhoudsabonnement van je AOV. Bovendien gebruiken wij software waarmee we aan de hand van grafieken heel mooi kunnen laten zien wat de financiële gevolgen voor jou zijn bij arbeidsongeschiktheid, in de huidige situatie. Tijdens zo’n gesprek bespreken we dan of de AOV nog passend is, of dat er iets gewijzigd moet worden.”

Geef wijzigingen op tijd door

Tot slot wil Paul meegeven: “wat voor verandering er ook plaatsvindt in je leven, geef een wijziging altijd op tijd door aan je verzekeringsadviseur. Zo voorkom je dat je bij arbeidsongeschiktheid voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.”

 

Meer informatie

Ook voor andere verzekeringen geldt dat het verstandig is om deze jaarlijks te checken. Meer informatie hierover lees je in het artikel "Waarom je je verzekeringen elk jaar moet updaten".

Zorg voor een financieel vangnet

Voorkom dat je zonder inkomsten komt te zitten bij een ongeluk, ziekte of burn-out. Sluit vandaag nog een AOV af.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant

Holland House Fashion

 • ondernemersverhalen
 • arbeidsongeschiktheid

Opinie over OCTAS

 • arbeidsongeschiktheid