Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op je werkvloer

Werknemer-bouw-helm-bescherming.jpg

Je hebt als werkgever natuurlijk de nodige veiligheidsmaatregelen genomen voor je werknemers. Desondanks blijven er veiligheids- en gezondheidsrisico’s bestaan. Je bent daarom verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gratis beschikbaar te stellen. En te zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Wij vertellen je in dit artikel alles over PBM.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

PBM’s zijn er in alle soorten en maten. Ze beschermen je werknemers tegen verschillende soorten risico’s. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook in de Arbowet opgenomen.

 • Ademhalingsbescherming biedt bescherming tegen gevaarlijke stoffen in de lucht.
 • Beschermende kleding is werkkleding met extra bescherming, zoals thermische isolatie, zichtbaarheid, bescherming tegen infrarood- en ultravioletstraling of vervuiling.
 • Gehoorbescherming voorkomt lawaaislechthorendheid en lawaaidoofheid.
 • Gelaatsbescherming biedt bescherming van het hele gezicht.
 • Handbescherming, zoals veiligheidshandschoenen, beschermt tegen splinters, scherpe randen, gevaarlijke stoffen en messen.
 • Hoofdbescherming zoals veiligheidshelmen, beschermt tegen stoten en vallende voorwerpen.
 • Oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen, beschermt tegen splinters, spatten en/of straling.
 • Valbeveiliging beschermt tegen vallen en is verplicht bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte.
 • Voetbescherming, zoals veiligheidsschoenen, beschermt tegen beknellingen, vallende en scherpe voorwerpen en gevaarlijke stoffen.

 

De drie categorieën PBM’s

De indeling hierboven is gebaseerd op het lichaamsdeel dat de middelen beschermen. Daarnaast is er een indeling op de intensiteit van het risico. Deze indeling kent drie categorieën.

PBM-categorie 1

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen lage risico’s. 
Dit zijn middelen die geen deskundigheid vragen en zonder hulpmiddelen bescherming bieden. Voorbeelden zijn een zonnebril, regenkleding en eenvoudige tuinhandschoenen. 
Als de bescherming door deze middelen faalt, leidt dat tot klein en oppervlakkig letsel.

PBM-categorie 2

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelhoge risico’s. Voor deze middelen geldt dat de fabrikant ervoor moet zorgen dat ze voldoen aan bepalingen volgens de EG-richtlijn 89/686/EEG. De fabrikant stelt van elk product een technisch dossier samen en bewaart deze ten minste 10 jaar na productiedatum. 

De meeste persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer vallen onder deze categorie: een veiligheidsbril en veiligheidshelm bijvoorbeeld.

PBM-categorie 3

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen hoge risico’s. 
Voor deze middelen gelden extra eisen bovenop de gestelde voorwaarden uit categorie 2. Zo moeten deze middelen geproduceerd zijn onder een door de EG erkend kwaliteitsborgingssysteem. Een voorbeeld is een harnasgordel.

 

Hang veiligheidsborden op

Levert een werkplek, gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of de veiligheid op? Dan moet je dit met veiligheidsborden aangegeven. Veiligheidsborden moeten in één oogopslag duidelijk maken welk gevaar dreigt, wat verboden is of juist verplicht. Op de werkplek moet je met veiligheidsborden aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Een veiligheidshelm bijvoorbeeld.

Adviezen voor veiligheidsborden

 • Hang ze op een goed verlichte, gemakkelijk toegankelijke en zichtbare plaats.
 • Hang ze bij de toegang tot de zone waar een risico bestaat. Of in de onmiddellijke nabijheid van een bepaald risico.
 • Zorg dat elk bord voldoet aan de minimale eisen van de Arboregeling.
 • Een uitgebreide opsomming van alle veiligheidsborden vind je in bijlage XVIII van de Arboregeling.

 

Informeer je werknemers goed 

Je bent als werkgever verplicht om te zorgen dat je werknemers weten hoe ze de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken.

Adviezen op gebied van voorlichting

 • Zorg ook voor genoeg toezicht op gebruik.
 • Zorg dat de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen staan beschreven in je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Leg de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken vastn in de huisregels. Doe dat vooral voor situaties waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is.

 

Stel een sanctiebeleid op

Als de Inspectie SZW constateert dat je de wettelijk voorgeschreven PBM’s niet gebruikt, riskeren jij en je werknemers een boete. Dat kun je voorkomen met een eigen sanctiebeleid. Als je dat hebt, kun je een werknemer die bij herhaling geen gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (beperkt) boeten, schorsen en in het uiterste geval ontslaan.

Geschreven door

Ook interessant

Arbeidsongevallen

 • arbo
 • werkomgeving