Ga direct naar de inhoud

Arbobeleid: adviezen voor werkgevers

Zakelijk-lachende-werknemers-arbo-arbeidsomstandheden.jpg

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige (werk)omgeving: zowel voor je werknemers als voor je bezoekers. In de Arbowet staat beschreven waar je rekening mee moet houden. En welke maatregelen je moet nemen. In dit artikel helpen we je om een arbobeleid voor je organisatie op te stellen.

Wat is ‘redelijkerwijs’ in relatie tot je arbobeleid?

De Arbowet stelt dat je ‘redelijkerwijs’ moet doen wat je kunt om de veiligheid en gezondheid van je mensen te waarborgen. De wet eist dus geen 100% veiligheid. Maar wat betekent ‘redelijkerwijs’ dan wel?

Het is belangrijk dat je bedrijf de risico’s goed in beeld hebt. En dat je daar in de praktijk ook echt rekening mee houdt. Zo kan een asbestverwijderaar zijn werk niet doen, zonder in de buurt van asbest te komen. Dat risico kun je ‘redelijkerwijs’ dus niet wegnemen. Met de juiste maatregelen kun je de risico’s van werken met asbest wél zo veel mogelijk beperken. ‘Redelijkerwijs’ betekent in dit geval dus ook, dat je organisatie de kosten voor die maatregelen moet kunnen dragen.

In coronatijd zijn veel werkprocessen aangepast. Het is verstandig om je arbobeleid te controleren.

Hoe bepaal je de maatregelen voor je arbobeleid?

Wil je weten welke maatregelen je moet nemen om risico's te beperken? Laten we naar een praktijkvoorbeeld kijken: medewerkers van een drukkerij die worden blootgesteld aan schadelijk geluid. Hieronder passen we de vier stappen van de ‘arbeidshygiënische strategie’ toe.

  1. Bronmaatregel: kun je het geluid wegnemen door een geluidsarme drukpers te plaatsen?
  2. Collectieve maatregel: kun je werknemers afschermen van het geluid? Bijvoorbeeld door de drukpers te voorzien van een geluidswerende kap?
  3. Individuele maatregel: kun je de blootstelling aan geluid verminderen, door werknemers minder lang met de drukpers te laten werken (taakroulatie)?
  4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): bieden alle voorgaande stappen geen passende en redelijke maatregelen? Zorg dan voor goede gehoorbescherming.

Hoe ga je om met monotoon werk?

Monotone werkzaamheden komen veel voor in Nederland. Vaak zijn deze belastend voor de gezondheid van de medewerkers. Een preventief beleid, waarin je nadenkt over alternatieven, is dan belangrijk.

  • Kun je aanpassingen aan de werkplek (zoals een bureau) maken?
  • Kan het werk op een andere manier gedaan worden, met minder zwaar gereedschap bijvoorbeeld?
  • Kan de inhoud van de functie veranderen? Kan iemand zijn eenzijdige werkzaamheden uitbreiden met andere taken?

Calamiteiten

In geval van nood - zoals een brand of bomalarm - moeten werknemers zélf kunnen ontkomen aan ernstig of acuut gevaar. Dit uitgangspunt is de basis van je bedrijfshulpverlening (BHV).

 

Wat leg je schriftelijk vast in je arbobeleid?

Je bent verplicht om je arbobeleid te spiegelen aan je organisatie en schriftelijk vast te leggen. Maak in elk geval een lijst van personen die een rol hebben in de veiligheid en gezondheid van je organisatie. En beschrijf hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Onderzoek daarnaast of medewerkers ziek of zelfs arbeidsongeschikt worden door onderstaande belangrijke veroorzakers. En formuleer per onderwerp een beleid.

Ook interessant

Arbeidsongevallen

  • arbo
  • werkomgeving