Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Hoe voorkom je seksuele intimidatie op het werk?

Intimidatie-op-het-werk.jpg

Een op de tien werknemers heeft weleens last van seksuele intimidatie. Het probleem aanpakken is lastig: slachtoffers en hun werkgevers praten er namelijk niet graag over. Dat kan zijn door schaamte, onbegrip of onvoldoende kennis over hoe ermee om te gaan. In dit artikel lees je hoe je als werkgever seksuele intimidatie op je werk voorkomt.

Wat is seksuele intimidatie?

Als seksuele gunsten afgedwongen (lijken te) worden, is er sprake van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan grote impact hebben. Het gaat namelijk niet om de intentie van de dader, maar om de manier waarop de ontvanger het ervaart. 

Seksuele intimidatie komt voor bij zowel vrouwen als mannen en kan non-verbale, verbale en fysieke vormen aannemen. In de praktijk zijn het overigens vooral jonge en/of alleenstaande vrouwen en vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract die kans lopen om slachtoffer te worden. 

Sectoren met een hoger risico

Hoewel seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten op het werk overal voorkomen, blijkt de kans groter in organisaties met een sterke hiërarchie. En in organisaties waar weinig vrouwen werken. Uit onderzoek blijkt bovendien dat seksuele intimidatie vooral in onderstaande sectoren een groot arbeidsrisico is:

  • detailhandel
  • transport en openbaar vervoer
  • zorg
  • horeca
  • onderwijs

Naast seksuele intimidatie door de werkgever, collega’s en leidinggevenden kunnen ook klanten de dader zijn. Het is belangrijk dat je je werknemers ook hiertegen beschermt.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van seksuele intimidatie?

Ongewenste intimiteiten op het werk kunnen zowel fysieke als psychische klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer zijn of haar werk niet goed meer kan uitvoeren.

Psychische klachten

Voorbeelden van psychische klachten zijn slapeloosheid, concentratiestoornissen, angst, agressie, irritatie of algehele stress. In het ernstigste geval leidt seksuele intimidatie tot een posttraumatische stressstoornis en tot arbeidsongeschiktheid

Fysieke klachten

Fysiek kan seksuele intimidatie leiden tot rug-, nek- en schouderpijn. Daarnaast komen hoofdpijn, buikpijn en maagklachten of eetstoornissen voor.

Werkgerelateerde klachten

Ook het werk kan lijden onder ongewenste intimiteiten. Voorbeelden hiervan zijn afname van arbeidstevredenheid, afname van betrokkenheid bij de organisatie, onzeker gedrag en een verhoogde kans op ongevallen.

Seksuele intimidatie en de wet

Seksuele intimidatie valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te nemen om deze vorm van intimidatie te voorkomen of beperken; deze moeten opgenomen worden in een plan van aanpak én gedeeld worden met het personeel. De wet verplicht je ook de risico's in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie

Slachtoffers van ongewenste intimiteiten op het werk kunnen een procedure starten bij de burgerlijke rechter om het bedrijf te dwingen om maatregelen te nemen tegen de dader. Of om een schadevergoeding te eisen van het bedrijf en/of de dader.

 

Hoe verminder je het risico op seksuele intimidatie op het werk?

  1. Maak een plan van aanpak op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Noteer voor elke maatregel de datum waarop deze is ingevoerd. En van de naam van de verantwoordelijke voor de maatregel.
  2. Bezoek de website van InPreventie en ontdek wat je als werkgever kunt doen om seksuele intimidatie tegen te gaan. Op de site staat ook wat medewerkers zelf kunnen doen.
  3. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van ernstige seksuele intimidatie. Dat is een verplichting voor je als werkgever. Seksuele intimidatie op het werk is namelijk strafbaar, als het lichamelijk letsel of psychologische schade als gevolg heeft.

 

Meer informatie over seksuele intimidatie

InPreventie is een platform voor en door preventiemedewerkers. Op deze site lees je hoe je de risico’s op seksuele intimidatie herkent en vermindert. Ook staat beschreven hoe je een klacht indient of aangifte doet.

Bekijk ook: 

Geschreven door

Ook interessant