Ga direct naar de inhoud

Uw personeel met vakantie? Regel het in goed overleg

Personeel met vakantie.jpg

2020 is een jaar van onzekerheid. Dat geldt ook voor de zomervakantie. Uw medewerkers hebben meer dan ooit behoefte aan vakantie, maar vakantiegeld is dit jaar voor veel ondernemers nauwelijks op te brengen. En de ene werkgever wil dat zijn werknemers hun vakantiedagen nu opnemen, terwijl de ander zijn personeel juist de komende maanden hard nodig heeft. Simon Peereboom, adviseur inkomen bij ABN AMRO Verzekeringen, geeft advies over vakantiegeld en vakantiedagen.

Vakantie in tijden van stress

‘Werkgevers willen het beste voor hun werknemers, maar zijn nu vooral bezig het hoofd boven water te houden. Dus u gunt uw werknemers hun vakantie, maar u wilt ook dat ze na terugkomst nog werk hebben. Veel werknemers hebben de afgelopen maanden ook als zeer stressvol ervaren. Hun baan stond op de tocht en/of ze moesten met het hele gezin aan de keukentafel werken. Vakantie is nog nooit zo aantrekkelijk geweest.

 

Vakantiegeld en liquiditeit

Maar wat moet u als ondernemer met een groot corona-gat in de begroting? De loonkosten zijn een zware last. Vooral in deze maanden, nu u 8 procent extra moet uitbetalen aan vakantiegeld. Sommige werkgevers vragen daarom een offer van hun werknemers: een latere uitbetaling van het vakantiegeld of helemaal geen vakantiegelduitkering. Dat laatste zie ik als een uiterst redmiddel en kunt u door de NOW hopelijk voorkomen. Uitstel van betaling van vakantiegeld mag wettelijk tot 30 juni. Misschien dat u dat een beetje lucht geeft? En heeft u weleens overwogen om het vakantiegeld voortaan gespreid uit te keren?

 

Voordelen gespreide betaling vakantiegeld

Het is altijd de gewoonte geweest om in mei het vakantiegeld uit te keren, maar de noodzaak daarvoor is allang achterhaald. We kunnen tenslotte tegenwoordig het hele jaar door op vakantie. Een maandelijkse uitkering van vakantiegeld heeft bovendien een aantal grote voordelen. Als werkgever hoeft u geen grote som geld meer te reserveren. Dat scheelt in mei een aanslag op uw liquiditeit. Dat voordeel wordt groter naarmate u meer werknemers in dienst hebt. Gespreide betaling biedt uw werknemers meer keuzevrijheid: ze hoeven niet tot mei te wachten om een vakantie te kunnen boeken.

 

Vakantie is een noodzaak

Gespreide betaling biedt werkgevers dus het voordeel dat werknemers niet allemaal in de zomer weggaan. Daarmee kom ik op het volgende punt: beginnen de zaken net weer een beetje op gang te komen, willen uw werknemers allemaal tegelijk op vakantie. Hoe voorkomt u dat? Laat ik voorop stellen dat vakantie méér is dan een extra; het is een noodzakelijke voorwaarde om gezond en fit aan het werk te kunnen blijven. Bovendien, een paar weken niet werken, of dat nu in de achtertuin is of in een ver land, maakt dat uw werknemers productiever worden en beter samenwerken.

 

Wat mag u wel en niet?

Mag u opname van vakantiedagen weigeren als dat nu niet goed uitkomt? Dat mag alleen als vakantie van uw werknemer leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Als u vindt dat dit in uw bedrijf het geval is – bijvoorbeeld omdat er net een grote order is binnengekomen die het bedrijf kan redden van de ondergang – laat uw personeel dan tijdig weten dat ze nu even niet op vakantie kunnen. Andersom mag u uw werknemers niet verplichten om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen omdat u nu geen werk hebt. Dat mag alleen als daar een bepaling over is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de cao.

 

Liever niet op vakantie

En hoe zit het met medewerkers die ervoor kiezen dit jaar niet op vakantie te gaan? Zij sparen hun vakantiedagen liever op voor later, als er geen reisrestricties meer zijn. Dat is hun goed recht. Wel mag u het weigeren, als werknemers al aangevraagde vakantiedagen willen terugdraaien. Of misschien willen uw werknemers hun vakantiedagen liever uitbetaald krijgen. Dat laatste wilt u op dit moment waarschijnlijk ook liever niet. Wettelijke vakantiedagen hoeft u alleen af te kopen bij het einde van het dienstverband. Bovendien zijn ze maar 6 maanden geldig na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Ook bent u niet verplicht om bovenwettelijke vakantiedagen (dat zijn de vakantiedagen die u met de werknemer heeft afgesproken boven het wettelijke minimum) uit te betalen.

 

Altijd in goed overleg

Als u dat nog niet gedaan heeft, ga dan zo snel mogelijk in gesprek met uw werknemers over hun vakantieplannen. Een goede, open communicatie is essentieel om de relatie met uw werknemers gezond te houden. U wilt immers ook na deze crisis op uw werknemers kunnen bouwen. Dit is nu eenmaal een uitzonderlijke situatie, waarin we het met elkaar moeten doen. Soms breekt nood wet en moet u van de regels afwijken, maar doe dat altijd in goed overleg.’

Heeft u een vraag over vakantiedagen en de uitbetaling van vakantiegeld? Uw inkomensadviseur helpt u graag verder.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant