Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

7 dingen die u moet doen na een bedrijfsongeval

EHBO-koffer-bedrijfsongeval.jpg

Een kok krijgt een pan hete soep over zich heen. De bediening struikelt over een losliggend snoer. Wat moet u doen als één van uw medewerkers een ongeval op het werk krijgt? Wanneer bent u aansprakelijk voor de schade die de medewerker lijdt? Kennispartner ARAG heeft een overzichtelijk stappenplan voor werkgevers zoals u gemaakt.

Welk risico loopt u?

U hoopt dat het nooit gebeurt in uw bedrijf: een medewerker die een ongeluk krijgt tijdens het werk. Maar het is helaas de dagelijkse realiteit. Volgens het RIVM zijn gebeuren er jaarlijks 200.000 ongevallen, waarvan 2300 ernstig en 60 zelfs met dodelijke afloop. Als werkgever kunt u dus beter goed voorbereid zijn op bedrijfsongevallen.

 

Stappenplan bij een ongeval op het werk

Uiteraard moet u, na een ongeluk op de werkvloer, meteen zorgen dat het slachtoffer eerste hulp krijgt. Als het goed is, komt de bhv’er direct in actie. Vervolgens moet u als werkgever een aantal belangrijke stappen zetten. Zeven stappen, om precies te zijn. 

 1. Meld het ongeval bij de Inspectie SZW
  Dat kan telefonisch of online. Heeft uw medewerker blijvend letsel? Moest hij naar het ziekenhuis? Of nog erger: is hij aan zijn verwondingen overleden? In die gevallen is een melding verplicht. Doet u dat niet? Dan kunt u een boete tot wel € 50.000 krijgen.
 2. Meld het ongeval bij uw verzekeraar
  Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk bij uw verzekeraar. Het gaat dan om uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, de collectieve ongevallenverzekering die u voor uw medewerkers heeft afgesloten of de werkmateriaalverzekering. In de polis staat de termijn waarbinnen u de gebeurtenis en de schade moet melden. Er zijn nog meer verzekeringen waar uw werknemer mogelijk aanspraak op kan maken. Heeft u een werknemersschadeverzekering afgesloten? Of een Schade Verzekering voor Inzittenden (voor voertuigen)? Dan moet u het ongeval ook daar melden.
 3. Meld het ongeval bij het UWV
  Als de medewerker door het ongeval niet kan werken, meld dan ook bij het UWV dat de ziekte het gevolg is van een bedrijfsongeval.
 4. Registreer het ongeval
  Is de medewerker niet in staat om te komen werken door het ongeval? En duurt dit meer dan drie werkdagen? Of was het een ongeval dat u bij de Inspectie SZW moest melden Dan moet u het ongeval ook opnemen in een ongevallenregister. Het ongevallenregister maakt deel uit van de verplichte RI&E.
 5. Check de CAO
  In de CAO zijn soms afwijkende regelingen opgenomen over loondoorbetaling. En ook over vergoeding van de kosten die de medewerker door het ongeluk maakt.
 6. Verzamel bewijs
  De medewerker kan de werkgever aansprakelijk stellen voor de schade als hij blijvend of tijdelijk letsel heeft. Dat kunnen medische kosten zijn, zoals de eigen bijdrage en het eigen risico. Maar denk ook aan extra reiskosten, huishoudelijke hulp, verlies aan inkomsten of smartengeld. Als werkgever moet u aantonen dat u voldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. Laat bijvoorbeeld zien dat er veiligheidsinstructies zijn gegeven. En dat er toezicht was op de naleving daarvan. Ook draagt u de bewijslast voor de toedracht van het ongeval. U moet dus bewijs verzamelen over de manier waarop het ongeval is gebeurd. En u moet aantonen wat u heeft gedaan om een dergelijk ongeval te voorkomen.
 7. Kijk of het nodig is om de RI&E aan te passen
  Werkgevers zijn verplicht de RI&E (de risico-inventarisatie & -evaluatie) aan te passen als daar een reden voor is. Denk hierbij aan gewijzigde arbeidsomstandigheden. Of als blijkt dat de huidige RI&E niet volledig is.

 

Aansprakelijkheid bij schade na een bedrijfsongeval

Stelt de medewerker u aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door het bedrijfsongeval? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de verzekeringsmaatschappij waar u de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb) heeft afgesloten. Wanneer blijkt dat u aansprakelijk bent, moet u de schade uit eigen middelen vergoeden. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom is een goede aansprakelijkheidsverzekering heel belangrijk.

Twijfelt u of u een AVB nodig heeft? Doe dan de quiz.

Blijkt dat u aansprakelijk bent? Dan moet u de schade van uw werknemer volledig vergoeden. Dat kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Daarom is het verstandig een goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Stelt de werknemer u aansprakelijk voor de schade die hij lijdt door het bedrijfsongeval? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw assurantie-tussenpersoon. Dan kunt u de zaak te melden op uw aansprakelijkheidsverzekering en eventueel andere van toepassing zijnde verzekeringen.

Heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering? Of dekt uw polis de kosten niet of maar voor een deel? Dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal de aansprakelijkheid bij het bedrijfsongeval onderzoeken en waar nodig verweer voeren.

Geschreven door

Ook interessant

Arbeidsongevallen

 • arbo
 • werkomgeving