Ga direct naar de inhoud

WAB en de transitievergoeding: wat is er veranderd?

Transitievergoeding uwv.jpg

Wanneer u een werknemer ontslaat, bent u verplicht om een transitievergoeding te betalen. Met de komst van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) heeft de werknemer al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op zo’n vergoeding bij ontslag. Ook als hij een tijdelijk contract heeft. In dit artikel leest u waar u op moet letten als u een werknemer wilt ontslaan

Wat is er veranderd?

In de WAB zijn enkele regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Wanneer u een dienstverband wilt beëindigen, moet u rekening houden met deze nieuwe regels:

 1. Al vanaf eerste werkdag
  De werknemer hoeft niet langer ten minste 2 jaar in dienst te zijn om recht te hebben op een transitievergoeding, maar heeft al vanaf de eerste werkdag recht op een vergoeding bij ontslag. Ook een werknemer die u na 14 dagen proeftijd ontslaat, heeft recht op een transitievergoeding.
 2. Andere berekening
  De hoogte van de vergoeding wordt berekend over de hele duur van het dienstverband. De afronding op halve jaren is afgeschaft. De berekening is voor iedere werknemer gelijk – ongeacht leeftijd of duur dienstverband – en bedraagt 1/3 maandsalaris per jaar. Hiermee wordt het voor u vooral goedkoper om oudere werknemers met een lang dienstverband te ontslaan.
 3. Maximale vergoeding
  De transitievergoeding bedraagt inmiddels maximaal € 83.000.- bruto of (als dat meer is) een jaarsalaris. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Wat blijft hetzelfde?

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) vervangt de transitievergoeding de ontslagvergoeding. Hieronder vindt u de aandachtspunten voor de transitievergoeding die hetzelfde zijn gebleven.

Gemaakte kosten fiscaal aftrekbaar

Heeft u kosten gemaakt om de kans op werk te vergroten? Dan mag u deze van de transitievergoeding aftrekken. Het kan gaan om kosten voor scholing of outplacement, maar bijvoorbeeld ook om een langere opzegtermijn.
Voor de aftrek van scholingskosten geldt een aantal strenge regels. Zo zijn ze alleen aftrekbaar als de scholing is bedoeld om de inzetbaarheid van uw werknemer buiten uw bedrijf te vergroten. Ook moet u schriftelijk met uw werknemer vastleggen dat u de scholingskosten mag verrekenen met de transitievergoeding. Als hier al afspraken over zijn gemaakt in uw cao is dit niet nodig.

Transitievergoeding in maandelijkse termijnen

Wanneer u de transitievergoeding niet in één keer kunt voldoen, dan mag u deze in maximaal 6 maandelijkse termijnen betalen.

Compensatieregeling UWV

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, kunt u (onder bepaalde voorwaarden) van de UWV een compensatie krijgen voor de transitievergoeding. Dit geldt voor vergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 hebt betaald.

Compensatie bij pensioen of ziekte

Bent u een kleine ondernemer die zijn onderneming niet voortzet vanwege pensionering of ziekte? Dan komt u in aanmerking voor compensatie voor de transitievergoeding.

 

Wanneer hoeft u geen transitievergoeding te betalen?

U hoeft géén transitievergoeding te betalen wanneer:

 • De werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ is aan het ontslag. Daartegenover staat dat als uw werknemer ontslag neemt omdat u ernstig verwijtbaar handelt of nalaat, de kantonrechter een aanvullende vergoeding voor uw werknemer kan toekennen.
 • U met uw werknemer onderling afspraken maakt over de beëindiging van het dienstverband (in een vaststellingsovereenkomst). Het ontslag is dan vrijwillig en er bestaat geen wettelijk recht op een transitievergoeding. U kunt dan met de werknemer onderhandelen over de hoogte van de beëindigingsvergoeding.
 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en 12 uur of minder per week werkt.
 • De cao of het sociaal plan voorziet in een vergelijkbare voorziening, die erop gericht is werkloosheid te voorkomen of de werkloosheid in duur te beperken. Deze voorziening hoeft niet gelijkwaardig te zijn aan de wettelijke transitievergoeding.
 • De werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Let op: de WAB heeft ook gevolgen voor het proeftijdbeding, voor oproepovereenkomsten en voor de ketenregeling.

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant