Ga direct naar de inhoud

Werkgever, laat die loonkostensubsidies niet liggen!

Loonkosten.jpg

Sinds vorig jaar is er een nieuwe subsidieregeling voor werkgevers die oudere, jongere of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen. De overheid wil daarmee bedrijven stimuleren om meer mensen aan te nemen die moeilijk aan een baan komen. Simon Peereboom, adviseur inkomens- en zorgverzekeringen bij ABN AMRO Verzekeringen, vertelt hoe u in aanmerking komt voor dit loonkostenvoordeel.

Wat is het loonkostenvoordeel?

‘Voorheen kon u als werkgever premiekorting krijgen als u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nam. Sinds 1 januari 2018 is de Wet tegemoetkomingen loondomein in werking en dat biedt u het loonkostenvoordeel (LKV). Als u nu mensen uit deze doelgroep in dienst neemt, maakt de Belastingdienst eens in het jaar een aanzienlijk bedrag over. Dat kan oplopen tot € 6.000 per jaar, per werknemer.

 

Dubbel voordeel

Voor werkgevers betekent deze regeling ook nog eens dubbel voordeel: u betaalt minder loonkosten én in de meeste gevallen loopt u geen risico op loondoorbetalingsverplichting bij langdurige arbeidsongeschiktheid; dat risico neemt de overheid van u over. Mensen die u in dienst neemt via deze regeling, hoeven dus niet meegenomen te worden in uw verzuimverzekering.

 

Hoe krijgt u loonkostenvoordeel?

U moet als werkgever deze subsidie zelf aanvragen bij de Belastingdienst via de loonaangifte. Let op: dat moet binnen 3 maanden na indiensttreding. De werknemer moet zelf een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente; afhankelijk van het soort uitkering dat de werknemer kreeg voordat hij bij u in dienst kwam. Hoe en waar dat moet, vindt u op de website van het UWV. Als u meer dan 10 mensen in dienst heeft, is het verstandig een doelgroepcheck op te nemen in uw sollicitatie- of onboardingprocedure.

Voor wie en hoeveel?

Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw loonkosten? Op de website van de Rijksoverheid vindt u een Regelhulp waarmee u kunt vaststellen of u recht heeft op loonkostenvoordeel. Ook kunt u daarmee bepalen of u recht heeft op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dat is een andere subsidie uit de Wet tegemoetkomingen loondomein, die u krijgt als u mensen uit lage inkomensgroepen aanneemt. Op dezelfde website vindt u ook een handige online rekentool: de Loonkostensubsidie-calculator. Daarmee kunt u eenvoudig berekenen hoeveel subsidie u per werknemer kunt ontvangen.

 

Onvoldoende op de hoogte

Ik zie het als een verlengstuk van de dienstverlening van ABN AMRO Verzekeringen om met ondernemers mee te denken over dit soort zaken. Daarnaast vind ik het heel goed dat de overheid met deze wet bedrijven faciliteert en stimuleert om mensen die minder kans hebben op een baan, mee te laten doen op de arbeidsmarkt. Helaas zie ik dat veel werkgevers hier onvoldoende van op de hoogte zijn. Dat is zonde, want zo lopen ze goede, betaalbare werkkrachten mis.

 

Goede investering

Gelukkig spreek ik ook ondernemers die dit voordeel optimaal benutten. Zo was ik laatst bij een vleesverwerkingsbedrijf, dat voor 80 procent van zijn personeel loonkostenvoordeel ontvangt. Ik zie ook mogelijkheden voor andere sectoren, zoals de horeca. U hoeft niet bang te zijn dat deze mensen extra begeleiding nodig hebben; zo ja, krijgen ze die doorgaans van hun jobcoach. En als ik zelf zie dat er in een bedrijf mensen werken met zichtbaar lagere kansen, krijg ik meer sympathie voor dat bedrijf; ik vermoed dat dat voor veel mensen zo werkt.

Als u ook met deze doelgroep aan de slag wilt, dan moet u er wel even een uurtje voor gaan zitten. Maar het is geen hogere wiskunde en de tijdsinvestering dubbel en dwars waard!’

Geschreven door

Ook interessant