Ga direct naar de inhoud

Bliksemschade aan je bedrijf?

Wet affectieschade: beheers het risico bij smartengeld

Smartengeld na ongeval.jpg

Sinds 2019 is de Wet vergoeding affectieschade (Wva) van kracht. Deze wet regelt dat naaste familieleden van slachtoffers smartengeld kunnen vragen aan de persoon die daarvoor aansprakelijk is. Omdat je als werkgever aansprakelijk bent voor een ongeval op de werkvloer, kan de familie van het slachtoffer een vergoeding van je eisen. Wat moet je doen om dit nieuwe risico te beheersen? Bert Draaijer, senior schadebehandelaar ABN AMRO Verzekeringen legt het uit.

Wanneer kun je een affectieschadeclaim verwachten?

‘Wanneer een van je medewerkers ernstig gewond raakt of overlijdt na een ongeval op het werk, is de kans groot dat je daar aansprakelijk voor wordt geacht. Je bent immers verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers. In dat geval kan de naaste familie (partner, kinderen of ouders) smartengeld eisen. Dat kan overigens alleen voor ernstige bedrijfsongevallen die na 1 januari 2019 plaatsvinden.

 

Emotionele verwerking

Wanneer er ondanks al je preventieve maatregelen toch een ongeval plaatsvindt tijdens werktijd, wil je als goed werkgever de naasten van het slachtoffer een financiële compensatie kunnen bieden. En niet alleen omdat je daar wettelijk verplicht toe bent. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een financiële vergoeding een belangrijke rol speelt in de erkenning van het leed. Met smartengeld help je dus bij de emotionele verwerking.


Hoe hoog kan een claim affectieschade zijn?

Gelukkig hoef je hier nog geen Amerikaanse taferelen te verwachten, waarbij miljoenen worden geëist. De Nederlandse wet omschrijft duidelijk wanneer iemand recht heeft op affectieschade en heeft vergoedingen vastgesteld tussen de €12.500.- en €20.000.-. De rechter bepaalt de exacte hoogte van de vergoeding.

 

Affectieschade toegevoegd aan WA-dekking

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen om ook goed voor de familie van je medewerkers te kunnen zorgen. Jouw AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) verzekert veel zaken waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dat betekent dat affectieschade aan je dekking is toegevoegd. Deze dekking wordt ook toegevoegd aan je WA-dekking voor motorrijtuigen en werk-/landmaterieel. Naar schatting gaat door deze wet de schadelast voor verzekeraars met 9 procent omhoog. Een lichte premieverhoging is daarom onvermijdelijk. ABN AMRO Verzekeringen heeft haar zakelijke AVB-premie verhoogd met 3 procent. De WA premie voor zakelijke motorrijtuigen en werk-/landmaterieel gaat met 4% omhoog.

 

Positieve ontwikkeling

Persoonlijk ben ik heel blij met deze wet. Natuurlijk deden we al ons best om een ondernemer zo goed mogelijk bij te staan als hij te maken kreeg met een ernstig ongeval in zijn bedrijf. Maar nu kunnen we de naasten van het slachtoffer nog meer betrekken in het proces. Uiteraard kan een financiële vergoeding het verdriet niet wegnemen. Maar juist die persoonlijke aandacht is ontzettend belangrijk na een traumatische gebeurtenis.’

Geschreven door

Meer voor

Ook interessant

Wat is een AVB?

  • aansprakelijkheid