Voorkom schade door sneeuw en vorst

Tot voor kort konden wij ons zware sneeuwbuien nauwelijks meer herinneren. Maar dat is nu veranderd. Een groot deel van Nederland is omgetoverd tot winterwonderland. Een prachtig gezicht, maar sneeuw kan ook tot omvangrijke schade leiden aan uw bedrijfspand, installaties, machines en apparatuur. Ook is er het risico dat uw medewerkers gewond raken. In dit artikel leest u welke maatregelen u vooraf kunt nemen om schade door sneeuw, vorst en lekkage te beperken.

Welke risico’s brengen sneeuw en vorst mee?

De schade door sneeuwval kan groot zijn. Bij sneeuw kunnen daken bezwijken door de druk van sneeuwhopen. Door de combinatie van harde wind en stuifsneeuw kan sneeuw onder de dakpannen waaien. Ook als smeltwater naar binnen loopt – bijvoorbeeld doordat dakgoten en afvoerpijpen het water niet snel genoeg kunnen afvoeren – kan dat tot grote waterschade leiden.

 

Hoe voorkomt u sneeuw- en vorstschade?

Wat kunt u doen om schade door sneeuw en vorst te beperken? U kunt zelf een aantal maatregelen nemen om schade te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld:

 • Veeg sneeuw van uw dak. Veel sneeuw op uw dak kan door het gewicht zorgen dat uw dak inzakt of instort. Doe dit uiteraard alleen als dit veilig kan.
 • Zet de verwarming niet te laag als u uw pand afsluit. Leidingen liggen vaak achter schotten, in een koof of zijn weggewerkt in (buiten)muren. Als er te weinig doorstroming is in de leidingen kunnen deze bevriezen en kapot springen met aanzienlijke waterschade als gevolg.
 • Sluit de buitenkraan af. Denk ook aan de leidingen en kranen in een niet geïsoleerde garage of werkruimte.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. U kunt:

 • Een systeem laten installeren dat een alarm afgeeft wanneer het dak doorbuigt.
 • Een systeem laten aanleggen dat lekkage in vloeren en kelders detecteert.

 

Wat kunt u doen bij water- of sneeuwschade aan uw gebouw?

Lijdt u waterschade? Probeer dit dan op onderstaande manieren te beperken.

 • Dreigt een dak te bezwijken? Probeer dan de sneeuw of het water te verwijderen. Of stut de draagconstructie; schakel als nodig een bouwbedrijf in. Dek bovendien kostbare bezittingen af voor het geval het misgaat.
 • Is een dak bezweken? Beoordeel dan in overleg met de brandweer of u uw kostbare bezittingen veilig uit het pand kunt halen. Een reconditioneringsbedrijf kan ook voor opslag van uw bezittingen zorgen.
 • Zijn uw leidingen toch bevroren? Laat deze door een erkend loodgietersbedrijf ontdooien om te voorkomen dat ze kapot springen.
 • Zijn uw leidingen gesprongen? Verwijder water dat uit een gesprongen leiding is gestroomd zo snel mogelijk. Schakel bij grote lekkages de brandweer in door 112 te bellen. Een ‘reconditioneringsbedrijf’ (ook wel ‘salvagebedrijf’ genoemd) kan u helpen de schade te beperken. Deze bedrijven hebben de kennis en apparatuur om gebouwen en goederen te drogen.

ABN AMRO Verzekeringen

  Ook interessant