Ga direct naar de inhoud

Verbod asbestdaken voorlopig van de baan

Asbest dak vervangen.jpg

Het verbod op asbestdaken per 31 december 2024 is van de baan. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen. Het merendeel van de kamerleden vreest namelijk dat verwijdering tot té hoge kosten leidt voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden (waaronder: stallen). Daarnaast zijn er te weinig gespecialiseerde bedrijven die asbest op een veilige manier kunnen verwijderen.

Subsidiepot leeg

Veel agrarische bedrijven hebben de laatste jaren geprofiteerd van de subsidieregeling waarmee ze asbesthoudende dakbedekking konden vervangen door bitumen dakplaten om daar zonnepanelen op te plaatsen. Die pot is inmiddels leeg. Ook de provinciale subsidies zijn inmiddels uitgeput. Daarmee wordt vervanging van een asbestdak wel een heel kostbare aangelegenheid.

 

Nieuwe wetgeving in de maak

De politiek en betrokken partijen, zoals: het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad, gaan nu in overleg over nieuwe wetgeving. Asbest blijft immers een groot gevaar voor de gezondheid. Ook wordt gekeken naar een goedkopere methode om asbestdaken te saneren.


Inventarisatieplicht bij verbouwing of sloop

Het verbod gold overigens alleen voor asbesthoudend materiaal dat in direct contact staat met de buitenlucht. In het algemeen geldt dat als een pand voor 1994 gebouwd is, het verplicht is om voor verbouwing of sloop te inventariseren op asbest. 


Wel of niet gedekt?

De afgelopen jaren hebben sommige verzekeraars de dekking bij asbestdaken beperkt of uitgesloten. Die voorwaarden blijven gelden zolang ze niet worden aangepast.

Rokus Plantinga, relatiemanager voor onder andere de agrarische sector en food bij ABN AMRO Verzekeringen: ‘Wanneer u een asbestdak op uw bedrijfspand heeft, is het belangrijk om u goed te laten adviseren. Wat betekent dit voor uw dekking? Wordt bij brandschade de reparatie van uw asbestdak vergoed? Of bent u gedekt als uw buurman u na een brand aansprakelijk stelt voor schade aan zijn wagenpark, dat door deeltjes asbest is verontreinigd? Check in ieder geval de voorwaarden van uw opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.’

Wanneer u een asbestdak op uw bedrijfspand heeft, is het belangrijk om u goed te laten adviseren. Check in ieder geval de voorwaarden van uw opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

Verzekeringsmarkt blijft in beweging

Wilt u een nieuwe zakelijke verzekering afsluiten? Dan kan het voorkomen dat sommige verzekeraars geen of beperkte dekking bieden voor schade aan of door asbestdaken. Omdat het jongste asbestdak meer dan 30 jaar oud is, kiezen ze ervoor om niet of slechts een gedeelte van de waarde uit te keren. Ook kunnen zij een saneringsplan van u vragen. 

Wilt u verduurzamen?

De gebouwenverzekering met duurzaamheidsdekking biedt 10% extra investeringsruimte

Rokus Plantinga

Rokus Plantinga

Adviseur bij ABN AMRO Verzekeringen

    Meer voor

    Ook interessant